Translate

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Εξόφληση εντός 60 ημερών για την παραγωγή αγροτών και κτηνοτρόφων. 

Αποτέλεσμα εικόνας για παραγωγή αγροτών και κτηνοτρόφων.
Στη Βουλή κατατέθηκε, στις 18/9/2017, το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα νωπά προϊόντα. Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει εξόφληση των παραγωγών σε 60 μέρες το αργότερο του τιμολογίου που εκδίδει ο παραγωγός από χονδρεμπόρους και οργανωμένο λιανεμπόριο. Επιπλέον περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την υποχρεωτική σήμανση προέλευσης σε γάλα και κρέας. Πρόκειται για το ίδιο νομοσχέδιο που πέρασε από δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση προ τετραμήνου. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει πρόσφατα ο Υπουργός κ. Ε. Αποστόλου, η ρύθμιση που «αφορά την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας άμελξης του γάλακτος πάνω στη συσκευασία» θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2018. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός κ. Γ. Τσιρώνης μετά την πρόσφατη συνάντησή του με κτηνοτρόφους, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τα νωπά προϊόντα, τονίζοντας ότι λύνει προβλήματα «που χρόνιζαν εδώ και δεκαετίες».
Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου οι έμποροι που προμηθεύονται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από παραγωγούς που εκδίδουν τιμολόγιο, οφείλουν να το εξοφλούν εντός 60 ημερών. Από την πλευρά τους οι παραγωγοί οφείλουν να κοινοποιούν στη Διεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων του υπουργείου όλα τα απαραίτητα παραστατικά της συναλλαγής, προκειμένου εν συνεχεία αυτή να προχωρεί στους απαραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους για να διαπιστωθεί αν καταβλήθηκε  ή όχι το τίμημα.

Στην περίπτωση που ο έμπορος δεν πληρώσει τον παραγωγό εντός 60 ημερών απειλείται με πρόστιμο ίσο με το 30% της αξίας του τιμολογίου και στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν διαβιβάσει ηλεκτρονικά τα απαραίτητα παραστατικά απειλείται με πρόστιμο ίσο με το 5% της αξίας του τιμολογίου.

Το μοντέλο αυτό της νομοθέτησης ακολουθείται από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία) και όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου στόχος της είναι «να αποκαταστήσει τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ παραγωγών και εμπόρων, εξαλείφοντας φαινόμενα της αδικαιολόγητης και προδήλως καταχρηστικής επιβολής όρων που ευνοούν το φαινόμενο των πολύμηνων καθυστερήσεων».

Σημειώνεται, δε, χαρακτηριστικά ότι «η αδικαιολόγητα μεγάλη καθυστέρηση εξόφλησης του παραγωγού και των μικρών και μεσαίων μεταποιητών καταλήγει στην έμμεση χρηματοδότηση των χονδρεμπόρων και των αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης, οι οποίοι επωφελούμενοι της αυξημένης διαπραγματευτικής τους δύναμης, χρησιμοποιούν τα παρακρατούμενα χρηματικά ποσά για την εύκολη χρηματοδότηση δικών τους δραστηριοτήτων».

Γάλα και κρέας με «ονοματεπώνυμο»
Με το σχέδιο νόμου θεσμοθετείται η υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Επισήμανση, η οποία περιλαμβάνει τα εξής: α) το όνομα της χώρας όπου έγινε το άρμεγμα του γάλακτος β) το όνομα της χώρας που έγινε η επεξεργασία του γάλακτος γ) το όνομα της χώρας που έγινε η συσκευασία του προϊόντος.

Κατά αυτόν τον τρόπο, όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, ικανοποιείται το αίτημα των καταναλωτών σχετικά με την προέλευση του γάλακτος ως κύριου συστατικού των μεταποιημένων γαλακτοκομικών προϊόντων, συμβάλει στη διασφάλιση της ποιότητάς τους και «προασπίζει τα συμφέροντα των Ελλήνων κτηνοτρόφων σε μια περίοδο κρίσιμη για την κτηνοτροφία σε επίπεδο ΕΕ».

Επίσης, τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου πέραν των άλλων υποχρεώσεών τους σχετικά με την επισήμανση καταγωγής-προέλευσης, υποχρεούνται να καταγράφουν το είδος κρέατος, τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής στα παραστατικά που εκδίδονται από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν όπως π.χ. ταμειακές μηχανές, φορολογικοί εκτυπωτές.

Όπως εξηγείται στην αιτιολογική έκθεση, η Ελλάδα είναι έντονα ελλειμματική σε κρέας και ιδίως σε βόειο και χοιρινό,  το γεγονός δε αυτό, οδηγεί στην εφαρμογή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που πλήττουν τόσο τους κτηνοτρόφους όσο και τους καταναλωτές. Όπως αναφέρεται σχετικά οι υψηλότερες τιμές των ελληνικών κρεάτων αποτελούν ισχυρό κίνητρο για τους εμπόρους να προβούν σε παραπλάνηση των καταναλωτών.

Τέλος, μεταξύ άλλων, με το σχέδιο νόμου περιορίζονται σε 9 από 11 τα μέλη του ΔΣ του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Βασικά σημεία του σχεδίου νόμου
Με το υπόψη σχέδιο νόμου «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) κεφάλαια, ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ). Συγκεκριμένα:

Κεφάλαιο Α΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού αντιμετωπίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές για νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα. Ειδικότερα:

Καθορίζονται:
α. Οι βασικές έννοιες για την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων,
β. Το χρονικό διάστημα (60 ημέρες από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου) εντός του οποίου πρέπει να εξοφλήσει ο έμπορος τον παραγωγό.
γ. Τα σχετικά με τη συναλλαγή στοιχεία που υποχρεούται να προσκομίζει ο παραγωγός στην αρμόδια αρχή. Με ΚΥΑ θα ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τη διαδικασία των ελέγχων εξόφλησης τιμολογίων και επιταγών, το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης από τη διενέργεια των ελέγχων κ.λ.π.

Ορίζονται:
Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες διατάξεων σχετικά με το χρόνο εξόφλησης του τιμολογίου, την αμέλεια προσκόμισης των προβλεπόμενων στοιχείων στην αρμόδια αρχή κ.λ.π. Το όργανο επιβολής τους και ο Φορέας στον οποίο θα αποδίδονται τα οριζόμενα πρόστιμα.

Κεφάλαιο Β΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και του κρέατος. Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Καθίσταται υποχρεωτική η επισήμανση προέλευσης του γάλακτος καθώς και του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκομικά προϊόντα και ορίζονται κατά περίπτωση οι σχετικές ενδείξεις.

β. Καθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (πρόστιμο από 500 - 30.000 ευρώ) στις επιχειρήσεις, που δεν τηρούν τα προαναφερθέντα.

γ. Ορίζεται η Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ ως αρμόδια υπηρεσία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των ως άνω διατάξεων και υποβολής προτάσεων στον αρμόδιο Υπουργό (άρθρα 5-8).

Καθίσταται επίσης υποχρεωτική και για τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου, η επισήμανση πληροφοριών για την καταγωγή - προέλευση και το βάρος του πωλούμενου κρέατος, οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στα εκδοθέντα μέσω του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, παραστατικά (άρθρο 9)

Διαβάστε το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή
Πηγή: agrotypos.gr

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Πληρωμή προκαταβολής (70%) της βασικής ενίσχυσης.

 Αποτέλεσμα εικόνας για πληρωμή προκαταβολής (70%) της βασικής ενίσχυσης
Την πληρωμή προκαταβολής (70%) της βασικής ενίσχυσης (τσεκ) προανήγγειλε από την Καστοριά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελος Αποστόλου. «Έως τις 25 Οκτωβρίου 2017 θα αρχίσει η άμεση καταβολή του ποσού των ενισχύσεων σε δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους σε ποσοστό 70%», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνάντηση που είχε με παραγωγούς της περιοχής την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου. Επίσης ενημέρωσε τους αγρότες και κτηνοτρόφους για τις ρυθμίσεις που σχεδιάζει το ΥπΑΑΤ, όπως η αναγραφή της χώρας προέλευσης στα γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας, αλλά και για τα χρηματικά πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε όποιες επιχειρήσεις δεν εξοφλούν μέσα στο χρονικό περιθώριο των 60 ημερών τους Έλληνες παραγωγούς.
Όπως ανέφερε ο κ. Αποστόλου, «στις ρυθμίσεις που έχουμε ετοιμάσει θα προβλέπονται χρηματικά πρόστιμα, ποινικές ρήτρες ακόμη και διαγραφή από το μητρώο εκείνων που δεν θα καταβάλουν τα χρήματα στο χρονικό περιθώριο των 60 ημερών και θα συνεχίσουν να πληρώνουν με μακροχρόνιες επιταγές του Έλληνες παραγωγούς».
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε ότι «η μηλοκαλλιέργεια, από το 2018, εντάσσεται για πρώτη φορά στις συνδεδεμένες ενισχύσεις» που καταβάλει το υπουργείο και κάλεσε τους αγρότες να κάνουν το επόμενο βήμα και να ενταχθούν σε ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς.
Πηγή: agrotypos.gr

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου ενστάσεις για το Κομφούζιο

Αποτέλεσμα εικόνας για Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου ενστάσεις για το Κομφούζιο

Oλοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Όπως επισημαίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, περιθώριο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου έχουν οι καλλιεργητές προκειμένου να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων καθώς και για την πρόσβασή τους σε αυτόν μέσω του ΠΣ, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης.

Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης, με τη μορφή προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/ και οι υποψήφιοι της δράσης, μέσω της πρόσβασης που έχουν στο ΠΣ, μπορούν να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα

Πηγή: agrotypos.gr

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

 Από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά προγραμματίζουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) να προχωρήσουν στην καταβολή των υπολοίπων τόσο για τη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία όσο και για την εξισωτική αποζημίωση του 2016.

Αποτέλεσμα εικόνας για επιδοτηση βιολογικα
Προς το τέλος του ίδου μήνα τοποθετούνται και οι πληρωμές που έχουν να κάνουν με τη νιτρορύπανση του 2016, καθώς επίσης και το Πρόγραμμα Δάσωσης Γεωργικών Γαιών και τη Δράση Σπάνιων Φυλών, που αφορούν στο ίδιο έτος.
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν στην εφημερίδα «Ύπαιθρος Χώρα» και στο ypaithros.gr πηγές του Οργανισμού, οι πληρωμές για τα βιολογικά των ετών 2012, 2013, 2014 και 2015 εξελίσσονται ομαλά. «Όποια παρτίδα φτάνει από τις ΔΑΟΚ πληρώνεται κανονικά», μας αναφέρουν χαρακτηριστικά. Για τα υπόλοιπα του 2016, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μηχανογραφικού ελέγχου, κάτι που αναμένεται να γίνει από τα μέσα του επόμενου μήνα και μετά.
Αναφορικά με την εξισωτική αποζημίωση, μετά την καταβολή των ποσών για τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015, σειρά παίρνουν τώρα τα υπόλοιπα του 2016, για τα οποία, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπολογισμού της συμπληρωματικής πληρωμής. Μένει, ωστόσο, η εγγραφή της σχετικής δαπάνης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ώστε να ληφθεί η αντίστοιχη χρηματοδότηση. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, στον Οργανισμό εκτιμούν ότι η πληρωμή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.
Σε ό,τι αφορά τη νιτρορύπανση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλλει αυτό το διάστημα ποσά που αφορούν τις εφαρμογές των ετών 2012, 2013 και 2014, ενώ μέχρι τις αρχές του Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει «ξεκολλήσει» και η πληρωμή για το 2015. Παράλληλα, έως τα μέσα του μήνα προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου για τις αιτήσεις του 2016, ώστε μέχρι τα τέλη να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές.
Εξάλλου, αυτό το διάστημα πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ποσά και για το Πρόγραμμα Σπανιων Φυλών των ετών 2013, 2014 και 2015. Για το 2016, οι καταβολές, όπως όλα δείχνουν, θα ξεκινήσουν επίσης από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, οπότε και υπολογίζεται να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι.
Όσον αφορά τη δάσωση γεωργικών γαιών, πιστώνονται αυτό το διάστημα ποσά για το έτος 2014 και εντός του ερχόμενου μήνα εκτιμούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι θα έχει ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εφαρμογή (κάτι που γίνεται στις δασικές υπηρεσίες) για το 2015 και το 2016, προκειμένου να ξεκινήσουν στη συνέχεια οι πληρωμές.
Πηγή: tilegrafima.gr

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ δικαιούχους, κυρίως οφειλές σε βιολογικά, νιτρορύπανση.

Σχετική εικόνα
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές, από τις 25 μέχρι και τις 27 Ιουλίου 2017, συνολικού ύψους 2.981.751 ευρώ, σε 261 δικαιούχους,. Στις πληρωμές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων υπόλοιπα από βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, νιτρορύπανση, ολοκληρωμένη τεύτλων και καπνού, αμειψισπορά και προγράμματα ελαιουργικών φορέων, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στις νέες πιστώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Ακόμη υπάρχουν μικρές πληρωμές δωρεάν διανομής φρούτων και αναδιάρθρωσης αμπελώνων. Έχουμε επίσης κάποιες πληρωμές για μεταφορικά νησιών Αιγαίου Πελάγους και πληρωμές Ομάδων Τοπικής Δράσης Leader (Μέτρο 19.1). Επίσης υπογράφηκε η δεύτερη κατά σειρά τροποιητική απόφαση για την μεταφορά κονδυλίων από την προηγούμενη στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο όσον αφορά την εξισωτική αποζημίωση.

Διαβάστε αναλυτικά τις πληρωμές

Όσον αφορά την τροποιητική απόφαση απόφαση, την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Αγροτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ, Χαράλαμπος Κασίμης, αναφέρει ότι οι πιστώσεις για την εξισωτική αποζημίωση για το έτος 2017, που θα καταβληθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), ανέρχονται σε 11.330.032,65 ευρώ. Η καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των πληρωµών αναφέρει ότι είναι η 31/12/2017, σύμφωνα µε το ΠΑΑ 2014-2020 όπως τροποποιείται και ισχύει.
Διαβάστε την απόφαση

Στο μεταξύ με καθυστέρηση δύο περίπου εβδομάδων, από τον αρχικό σχεδιασμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να πληρωθούν οι δικαιούχοι εξισωτικής των ετών 2012-2015. Αν και ο Οργανισμός προγραμμάτιζε να προχωρήσει στην έκδοση των πληρωμών έως τις 15 με 20 Ιουλίου, λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων, όπως υποστηρίζει, δεν έγινε τελικά η πληρωμή.
Πηγή: agrotypos.gr

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Διανομή λιβαδικών μονάδων ανά Δήμο θα φέρουν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, που θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2019

Αποτέλεσμα εικόνας για λιβαδια βοσκηση

Διανομή λιβαδικών μονάδων ανά Δήμο που θα μισθώνονται για μία 7ετία από τους κτηνοτρόφους, αναμένεται να φέρουν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε συνέντευξη τύπου, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Τσιρώνης, την Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017, με θέμα την ΚΥΑ: «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (Δ.Σ.Β.), στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’)». Η παραχώρηση των λιβαδικών μονάδων στους κτηνοτρόφους θα γίνεται κατόπιν υπογραφής συμφωνητικού ορθής διαχείρισης, εξασφαλίζοντας βάση συγκεκριμένου και κοινά αποδεκτού πλαισίου, την αειφορική χρήση τους, αφού για οποιαδήποτε φθορά, αλλαγή του τοπίου και υποβάθμιση του οικοσυστήματος, με υπαιτιότητα του μισθωτή κτηνοτρόφου, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι ποινικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και επιβάλλονται επιπλέον κυρώσεις.
«Σήμερα είναι μία ιστορικής σημασίας στιγμή, γιατί ένα πρόβλημα δεκαετιών, που κορυφώθηκε όταν κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος για τους βοσκότοπους το 1987, πριν από 30 χρόνια, βαίνει προς τη λύση του», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός.
Τα Δ.Σ.Β. θα έχουν ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μέχρι τέλος του 2019. Όπως ανέφερε ο κ. Τσιρώνης, «ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει εντατική δουλειά να πάει ο κάθε κτηνοτρόφος στον τόπο του, ελαχιστοποιώντας (όχι καταργώντας) τον εικονικό διαμοιρασμό βοσκοτόπων (τεχνική λύση). Ούτως ή άλλως, τα σχέδια βόσκησης δεν αποτελούν από μόνα τους λύση, καθώς το βάρος των μελετών και της αναδιάρθρωσης του καθεστώτος βόσκησης θα πέσει στους Δήμους και στις Περιφέρειες οι οποίες πρέπει να κάνουν χρήση αυτού του εργαλείου».
Η δαπάνη για την εκπόνηση των Δ.Σ.Β. βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών, που θα προκηρύξουν τις μελέτες, καθώς έχει εξασφαλισθεί αντίστοιχο ποσό για την αρχική υλοποίησή τους, ενώ στην συνέχεια αυτό θα καλύπτεται κατ’ αντιστοιχία των εισπραττομένων εσόδων από μισθώματα χρήσης βοσκής των δημοσίων βοσκήσιμων γαιών, καθώς και τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Όπως δήλωσε ο κ. Τσιρώνης, οι περιφέρειες της χώρας μπορούν άμεσα, να προχωρήσουν σε προσκλήσεις προς τους μελετητές, ώστε να τους αναθέσουν την εκπόνηση των σχεδίων, με εξασφαλισμένα κονδύλια, που προέρχονται τόσο από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όσο και από το 40% των ενοικίων που πληρώνουν για τους δημοτικούς βοσκότοπους ήδη οι κτηνοτρόφοι. Ο Αναπληρωτής υπουργός έκανε ακόμα γνωστό ότι για το 2017, το τίμημα ανέρχεται σε 0,40 ευρώ/στρέμμα το χρόνο για τις επιλέξιμες για ενίσχυση εκτάσεις και σε 0,15 ευρώ/στρέμμα το χρόνο για τις μη επιλέξιμες για ενίσχυση εκτάσεις.
Τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εκτιμούν πως με την συγκεκριμένη ΚΥΑ, αλλά κυρίως με την ορθή εφαρμογή των προβλέψεών της, τίθενται επιτέλους οι απαραίτητες στέρεες βάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση του κλάδου της εκτατικής και μετακινούμενης κτηνοτροφίας σε όλη τη χώρα. Αυτό σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα μέτρα υποστήριξης του πρωτογενή τομέα που λαμβάνει η κυβέρνηση, ενισχύοντας και αξιοποιώντας τις μοναδικές δυνατότητες του κλάδου που ήταν για πολλά χρόνια παραμελημένος, δίνει επιτέλους την δυνατότητα οριστικής τακτοποίησης ενός αιτήματος δεκαετιών τόσο των παραγωγών όσο και της επιστημονικής κοινότητας ώστε ο κλάδος να εκπροσωπήσει πλέον επάξια την χώρα με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές.

Στην Συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, Νίκος Αντώνογλου, καθώς και οι αρμόδιοι επιστημονικοί σύμβουλοι του ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΝ, Ρήγας Τσιακίρης και Γιάννης Καζόγλου αντίστοιχα.
Ο Γιάννης Τσιρώνης, δήλωσε σχετικά:
«Σήμερα είναι μία ιστορικής σημασίας στιγμή, γιατί ένα πρόβλημα δεκαετιών, που κορυφώθηκε όταν κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος για τους βοσκότοπους το 1987 πριν από 30 χρόνια, βαίνει προς τη λύση του, με τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων γαιών. Το περίφημο οικοσύστημα των ελληνικών δασών, το οποίο επί χιλιάδες χρόνια συντηρούσε τους προγόνους μας, θα αποκατασταθεί, αφού θα λυθούν προβλήματα είτε βόσκησης είτε εγκατάλειψης και υποβόσκησης και επιτέλους θα επανέλθει η νομιμότητα στον ταλαιπωρημένο χώρο της κτηνοτροφίας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η κτηνοτροφία δεν είναι απλά και μόνο μία παραγωγική δραστηριότητα η οποία εξέθρεψε επί χιλιάδες χρόνια τους Έλληνες, αλλά είναι και ζωτικό εργαλείο για την προστασία των δασών μας από τις πυρκαγιές ενώ αποκαθιστά το μεσογειακό οικοσύστημα που είναι μικτό, ανθρωπογενές και φυσικό ταυτόχρονα.
Θέλω να ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θεωρώ ότι με αυτή την καλή συνεργασία και με τη Γενική Διεύθυνση δασών και τις υπηρεσίες του δικού μας Υπουργείου, σπάμε μία φεουδαρχική λογική η οποία υπήρχε επί δεκαετίες στην χώρα και την οδήγησε στην οπισθοδρόμηση, είτε μεταξύ επιστημονικών ειδικοτήτων είτε μεταξύ διοικητικών υπηρεσιών είτε ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και την πολιτεία. Η πολιτεία είναι μία και οφείλει να παρέχει στον πολίτη τις υπηρεσίες είτε αυτές εκπορεύονται από ευθύνες του υπουργείου του κεντρικού κράτους, είτε από συναρμοδιότητες υπουργείου, περιφέρειας και δήμων. Όλοι μαζί ενωμένοι γυρνάμε σελίδα για τη χώρα μας».
Ο Σωκράτης Φάμελλος, σε γραπτή δήλωσή του (δεν έδωσε το παρόν στη συνέντευξη), επεσήμανε ότι:
«Με την ΚΥΑ των προδιαγραφών των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης καθορίζονται οι όροι σύνταξης των μελετών αυτών, οι οποίες έχουν θετικό αναπτυξιακό πρόσημο. Οι συγκεκριμένες μελέτες ρυθμίζουν το σημαντικότατο θέμα της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, σε όλους τους Δήμους της χώρας, όπου ασκείται εκτατική και ημι-εκτατική κτηνοτροφία, και ικανοποιούν το γενικότερο πλαίσιο πολιτικής της κυβέρνησης για τη διαχείριση του δασικού και αγροτικού χώρου. Με γνώμονα την ανάπτυξη και στήριξη της κτηνοτροφίας, αλλά και την προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, επιλύουμε ένα γόρδιο δεσμό δεκαετιών και μια καθυστέρηση της χώρας μας. Αποδεικνύουμε ότι περιβάλλον και ανάπτυξη είναι συνυφασμένα, ότι στη χώρα μας υπάρχει και η γνώση και η βούληση να γίνουν τα πράγματα σωστά, δημιουργώντας πρόοδο με συνέπεια στους ευρωπαϊκούς κανόνες, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν.
Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν από τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους φορείς των κτηνοτρόφων, ώστε να πετύχουμε και διαθεσιμότητα, αλλά και βελτίωση των βοσκήσιμων γαιών. Ουσιαστικά, τίθενται οι βάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση του κλάδου της κτηνοτροφίας σε όλη τη χώρα, σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα μέτρα υποστήριξης του πρωτογενή τομέα, που λαμβάνει η κυβέρνηση.
Τέλος, τίθενται οι βάσεις για την άμεση και ουσιαστική πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, αφού η βόσκηση είναι ένα σημαντικότατο εργαλείο για τη μείωση της καύσιμης ύλης, ενώ με την κατάλληλη κατανομή των λιβαδικών μονάδων θα μειωθεί καθοριστικά η ανάγκη της δημιουργίας μέσω καύσης ικανοποιητικών βοσκήσιμων γαιών».
Πηγή: agrotypos.gr

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Μέχρι 31/07/2017 η υπογραφή συμφωνητικών για την βιολογική γεωργία Μέτρο 11.

ΟΠΕΚΕΠΕ - Μέτρο 11: Εκδόθηκε ο «Σύμβουλος» για τις βιολογικές καλλιέργειες

ΟΠΕΚΕΠΕ - Μέτρο 11: Εκδόθηκε ο «Σύμβουλος» για τις βιολογικές καλλιέργειες
Στην εν λόγω εγκύκλιο καθορίζονται οι λεπτομέρειες, στο πλαίσιο της παρ. Δ του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 2848/145689/28-12-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4310), σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν στην υποχρέωση των δικαιούχων που έχουν ενταχθεί στο Μ11 να συνάψουν νόμιμη σύμβαση με Σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.
Οι σχετικές καταχωρήσεις θα γίνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) του Μέτρου 11, στην ιστοσελίδα https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/#/loginμε τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν ήδη οι δικαιούχοι και οι οδηγίες καταχώρησης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration.
Επίσης γίνεται γνωστό ότι θα ακολουθήσει εγκύκλιος σχετικά με την τροποποίηση πράξεων (συμπεριλαμβανομένων των μεταβιβάσεων) στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ
Πηγή: newsbomb.gr

Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

ΦΠΑ 13 τοις εκατό τα αγροτικά εφόδια από 1 Ιουλίου

Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΠΑ 13 τοις εκατό τα αγροτικά εφόδια
Μειωμένος, από το 24% στο 13%, είναι ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει από 1η Ιουλίου, για μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών που συνδέονται κυρίως με την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή αλλά και ζώντα ζώα (αιγοπρόβατα, χοιρινά, βοοειδή). Ως αγροτικά εφόδια θεωρούνται τα λιπάσματα, οι σπόροι, φυτά, πολλαπλασιαστικό υλικό κ.α που είναι και ένα σημαντικό του κόστους των αγροτικής παραγωγής και αποτελεί πάγιο αίτημα των αγροτών. Αν και οι ζωοτροφές είναι στην λίστα της ευνοϊκής ρύθμισης ωστόσο έχουν εξαιρεθεί οι σύνθετες ζωοτροφές και μίγματα αυτών. Στις υπηρεσίες προστέθηκε στο παράρτημα και κατά συνέπεια υπάγεται από 1/7/2017 στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή. Στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24% παραμένουν τα γεωργικά μηχανήματα.

Παρακάτω αναφέρονται μεταξύ άλλων τα αγροτικά προϊόντα της λίστας (του άρθρου 70) του πολυνομοσχεδίου:
Λιπάσματα
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα άλλα από εκείνα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Εξαιρούνται τα εντομοαπωθητικά, τα απολυμαντικά για οικιακές χρήσεις, τα εντομοκτόνα και κατσαριδοκτόνα που παρουσιάζονται σε φιάλες με προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για οικιακές χρήσεις
Σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπορά
Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές,τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων
Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση.
Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες.
Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών
Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδρομιών.
Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή.
Ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, καλαμάρια, χταπόδια και σουπιές, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
Κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή.
Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιία.
Μέλισσες.
Ακάρεα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντομοκτόνων)
Δημητριακά
Προϊόντα αλευροποιίας. Άμυλα κάθε είδους
Μαστίχα (λευκή ή μη), ακατέργαστη
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα. Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509 (Δ. Κ. 1509 και 1510)
Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα. Εξαιρούνται τα παρασκευάσματα (σύνθετες ζωοτροφές) των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων
Η παράδοση νερού
Ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, καθώς και θέρμανση μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση)
Υπηρεσίες
Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.
Πηγή: agrotypos.gr

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Απλήρωτοι παραμένουν ακόμη οι βιοκαλλιεργητές για το 2014

Αποτέλεσμα εικόνας για λεφτα βιοκαλλιεργητές
Στις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της Κυβέρνησης στους αγρότες βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, αναφέρεται ο Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ-Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου. Στην ερώτηση αναφέρεται ότι: «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα επιβίωσης, λόγω, μεταξύ άλλων, της εξαιρετικά υψηλής φορολόγησης των εισοδημάτων τους, της δραματικής αύξησης προκαταβολών και ασφαλιστικών εισφορών, της σημαντικής καθυστέρησης στην επιστροφή οφειλόμενων ποσών από το Δημόσιο, καθώς και της περικοπής των αγροτικών συντάξεων. Επιπροσθέτως, οι καλλιεργητές βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας - με ακόμη περισσότερο αυξημένα κόστη σε σχέση με τους συμβατικούς παραγωγούς - αντιμετωπίζουν επιπλέον και την ολιγωρία του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς ακόμη δεν έχουν πληρωθεί για το έτος 2014 και, συνεπώς, και για τα ακόλουθα έτη».

«Η σημαντική καθυστέρηση των πληρωμών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους δικαιούχους αφού παραμένουν απλήρωτοι για 3 χρόνια σχεδόν. Οι συνεχείς υποσχέσεις της Κυβέρνησης σε ημερομηνίες που παρέχονται άπρακτες επιτείνει ακόμη περισσότερο την αγωνία και την απογοήτευση των βιοκαλλιεργητών. Οι υποσχέσεις ότι οι πληρωμές θα γίνουν εντός του Δεκεμβρίου του 2016 αποδείχθηκαν φρούδες, για να ακολουθήσουν νέες υποσχέσεις για πληρωμές στις αρχές του 2017 που πάλι δεν υλοποιήθηκαν. Οι «αυτοαναιρούμενες» υποσχέσεις της Κυβέρνησης συνεχίζονται επιτείνοντας το οικονομικό πρόβλημα των βιοκαλλιεργητών.

Η πιο πρόσφατη υπόσχεση δόθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιάννη Τσιρώνη, ο οποίος διαβεβαίωνε, από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, στις 11 Μαΐου 2017, ότι εντός του μηνός Ιουνίου (2017) οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου θα προχωρήσουν στην πλήρη αποπληρωμή των οφειλών από βιολογικές καλλιέργειες.

Ειδικότερα, ο Υπουργός είχε δηλώσει ότι «τον Ιούνιο θα γίνουν οι πληρωμές του 2014 για την βιολογική γεωργία και εντός του 2017 θα πληρωθούν και οι οφειλές από το 2015 και το 2017».

Παρά τις δεσμεύσεις αυτές και παρά ότι είμαστε στις τελευταίες μέρες του Ιουνίου, εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτοι χιλιάδες βιοκαλλιεργητές, τόσο πανελλαδικά, όσο και τοπικά στον ν. Ηρακλείου.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα βιολογικής καλλιέργειας, ως το τέλος Ιουνίου θα έπρεπε να ολοκληρωνόταν η πληρωμή των αγροτών βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας για το έτος 2016. Δυστυχώς, λόγω της κυβερνητικής ολιγωρίας και ανικανότητας, ακόμη συζητάμε για τις οφειλόμενες πληρωμές στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία του 2014».   

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Γιατί δεν έχει προχωρήσει εγκαίρως η πλήρης αποπληρωμή των οφειλών στους βιοκαλλιεργητές του έτους 2014 και των ακόλουθων ετών 2015 και 2016;
2. Πότε αναμένεται να πληρωθούν οι βιοκαλλιεργητές για το 2014 κα ακολούθως για το 2015 και 2016; Υπάρχει ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής;
3. Ποιο είναι το ακριβές ποσοστό οφειλόμενων πληρωμών σήμερα για βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, αντίστοιχα, που εκκρεμούν για τα έτη 2014, 2015 και 2016 σε όλη την επικράτεια και ανά νομό;».
Πηγή: .agrotypos.gr

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Δεύτερη προκήρυξη του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας

Αποτέλεσμα εικόνας για δεύτερη προκήρυξη του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας

Γ. Τσιρώνης: Πριν κλείσει το καλοκαίρι η δεύτερη προκήρυξη για βιολογικά, το κριτήριο NATURA ήταν επιβεβλημένο από τους προηγούμενους

Πριν κλείσει το καλοκαίρι θα γίνει η δεύτερη προκήρυξη του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας, αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Τσιρώνης, ο οποίος υποστηρίζει ότι ήδη από τον Μάιο έχουν κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι αναγκαίες τροποποιήσεις για να μην αδικηθεί κανένας βιοκαλλιεργητής. «Αυτή τη στιγμή περιμένουμε άμεσα από την επιτροπή τις απαντήσεις. Θα έχω συνάντηση και με τον κ. Χόγκαν τις επόμενες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα», τόνισε ο κ. Τσιρώνης σε τοποθέτησή του στη Βουλή. Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του μέτρου τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή, από τα συνολικά 600 εκατ. και αν βάλουμε και μια λογική υπερδέσμευσης 10%, δηλαδή 660 εκατ. που μπορεί να έχει η βιολογική γεωργία για το μέτρο 11 συνολικά στην πενταετία, έχουμε δαπανήσει μόνο 220 εκατομμύρια στη φυτική του NATURA και όλα τα άλλα χρήματα είναι διαθέσιμα για τους υπόλοιπους, με τα καινούργια κριτήρια».

Και πρόσθεσε «Το 90% των προβλημάτων που έχει αυτή τη στιγμή η βιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα είναι προβλήματα της ΚΑΠ και δεν είναι προβλήματα του προγράμματος. Όταν η ΚΑΠ πληρώνει στρεμματικά και αγροπεριβαλλοντικά και δεν συναρτά με την ποιότητα του προϊόντος ή με την ποσότητα του προϊόντος καθόλου και δεν βάζει ούτε καν μια ελάχιστη ποσότητα, είναι πολύ περιορισμένοι οι τρόποι ώστε να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή ως χώρα να πούμε ότι ένας βιοκαλλιεργητής που βγάζει καλό προϊόν στην αγορά - γιατί αυτός είναι ο στόχος της βιοκαλλιέργειας - αυτός ανταμείβεται περισσότερο από κάποιον άλλον».

Απαντώντας για τον υποχρεωτικό σύμβουλο στο Μέτρο των Βιολογικών, ο αναπληρωτής είπε ότι είχε προτείνει να καταργηθούν τελείως, αλλά οι βιοκαλλιεργητές δεν ήθελαν. «Έχω κάνει τέσσερις συσκέψεις με τους βιοκαλλιεργητές και άλλες τόσες με τους οργανισμούς τους. Είναι το σύνολο των βιοκαλλιεργητών της Ελλάδας εκεί πέρα, δεν εξαιρείται κανένας. Είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό η συγκεκριμένη Ένωση Λακωνίας, η οποία επιμένει να αμφισβητεί το μέτρο συνολικά», τόνισε.
Για το κριτήριο NATURA ανέφερε ότι «ήταν επιβεβλημένο, δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν, ούτε από τη συγκεκριμένη Ένωση, όταν έγινε η διαβούλευση, πολύ πριν αναλάβουμε εμείς την κυβέρνηση τότε και αργότερα, αν δείτε, έχουν πολύ κριτική να κάνουν εκτός από το αν θα έπρεπε NATURA ή μη NATURA, πριν ξαναλέω βγουν οι δικαιούχοι, όχι αφού έγινε το μέτρο.
Αφού, λοιπόν, ανακάλυψαν το πρόβλημα με τους εξήντα πέντε χιλιάδες υποψηφίους -που κανείς δεν περίμενε να είναι τόσοι πολλοί- και είδαμε ότι οι υποψήφιοι αυτοί ουσιαστικά τρώνε όλο το NATURA, τρώνε όλα τα χρήματα οι υποψήφιοι που είναι στο NATURA, κάναμε το εξής: Πρώτον, στη φυτική παραγωγή το NATURA πράγματι ήθελε 220 εκατομμύρια. Ήταν κάτω από το όριο του μέτρου, άρα ήμασταν υποχρεωμένοι να τα δώσουμε. Το καταλαβαίνετε γιατί. Θα πήγαιναν στο δικαστήριο οι άνθρωποι και θα τα έπαιρναν.
Στην κτηνοτροφία, όμως, ήταν πολύ μεγάλη αδικία αυτό το μέτρο, επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη υπερδέσμευση, δηλαδή οι υποψήφιοι NATURA ήταν περισσότεροι και από τα χρήματα του μέτρου της κτηνοτροφίας, εκεί είχαμε κάθε λογικό και έννομο λόγο να πούμε ότι τραβάμε το μέτρο πίσω, γιατί έχει έτσι και αλλιώς υπερδέσμευση -ούτε το NATURA δεν θα εξυπηρετηθεί- και να το επαναπροκηρύξουμε με νέα κριτήρια».
Σχετικά με τις πληρωμές των παλιών Βιολογικών, ο αναπληρωτής υπουργός υποστήριξε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελάχιστες εκκρεμότητες, οι περισσότερες από τις οποίες οφείλονται στις ΔΑΟΚ που έχουν υποστελέχωση -και όχι στο υπουργείο- και που αργούν να στείλουν τα χαρτιά.
Τέλος, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε ότι «τα προβλήματα είναι γνωστά και χρονίζοντα και είναι αυτά που δημιουργούν το πρόβλημα. Τα πολυώροφα χωράφια, οι κακές δηλώσεις, που χτυπούν κυρίως τους βιοκαλλιεργητές. Εδώ πέρα, όμως, υπάρχει ένα ζήτημα. Θα μιλήσω ενδεικτικά για τη Λέσβο, όπου πριν είχαμε τέσσερις χιλιάδες επικαλύψεις, ενώ τώρα έχουμε τετρακόσιες. Δεν λέω ότι επιχαίρουμε για τις τετρακόσιες επικαλύψεις, αλλά μη λέμε ότι αυτή τη στιγμή ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πρόβλημα. Δεν το ανακαλύψαμε τώρα το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι παλαιό, χρονίζον και λύνεται. Λύνεται με δραστικά μέτρα».
Πηγή: agrotypos.gr

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Συμβάσεις με πιστοποιητές ως 22/6 καλούνται να υπογράψουν οι νέοι βιοκαλλιεργητές

Αποτέλεσμα εικόνας για Συμβάσεις με πιστοποιητές έως 22/6 καλούνται να υπογράψουν οι νέοι βιοκαλλιεργητές

Εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίηση του πίνακα δικαιούχων, δηλαδή μέχρι και τις 22 Ιουνίου, καλούνται οι νεοεισερχόμενοι στη Βιολογική Γεωργία, προκειμένου να συνάψουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π), μετά την έκδοση της λίστας με τα ονόματα των 11.337 δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι είναι μόνο φυτικής παραγωγής με κριτήριο τη ζώνη Natura.

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αρ. ΑΔΑ: 7ΞΥ84653ΠΓ-90Υ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 130/5917/18-01-2017 Πρόσκληση αιτήσεων στήριξης όπως ισχύει.

Στην ανωτέρω Απόφαση περιλαμβάνεται αναλυτικά η συνολική κατάταξη δικαιούχων ανά γεωγραφική περιοχή-Περιφέρεια, με ξεχωριστή καταχώριση δικαιούχου ανά Δράση καθώς και το μέγιστο συνολικό ποσό ένταξης δικαιούχου για το συνολικό χρόνο των δεσμεύσεων του Μέτρου 11.

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ( www.minagric.gr ), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr)

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων του εν λόγω Μέτρου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι τριών εκατομμυρίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακόσια εξήντα τριών ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (223.058.463,48 €), επιμερισμένο:
  • για τη δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», στο ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (75.364.746,33 €) και
  • για τη δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», στο ποσό των εκατόν σαράντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (147.693.717,15 €)

Επισημαίνεται ότι:

α) Οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημέρες από την δημοσιοποίηση του πίνακα δικαιούχων, δηλαδή και την 22α Ιουνίου 2017.

β) Σε ότι αφορά στην τροποποίηση πράξεων (συμπεριλαμβανομένων των μεταβιβάσεων) και στην υποχρέωση σύμβασης με Γεωπόνο Σύμβουλο, θα ακολουθήσει άμεσα εγκύκλιος.

Δείτε την λίστα με τα ονόματα των δικαιούχων
Πηγή: agrotypos.gr

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Οι βιοκαλλιεργητές κινδυνεύουν με πρόστιμα....

Αποτέλεσμα εικόνας για βιοκαλλιεργητές πρόστιμα

Οι βιοκαλλιεργητές κινδυνεύουν με πρόστιμα και φυλακίσεις ενώ το ΥπΑΑΤ συνεχίζει τη διαβούλευση για το καθεστώς λειτουργίας των αγορών.

Από την μια γίνεται «διαβούλευση» στο ΥπΑΑΤ για το καθεστώς λειτουργίας των βιολογικών αγορών και από την άλλη η αστυνομία φαίνεται ότι έχει «εντολές» να συλλαμβάνει τους παραγωγούς που τολμούν να πωλούν τα προϊόντα τους. Έτσι η χώρα μας έχει ακόμη μια «πρωτιά» στην ΕΕ, αντί να διευκολύνει την πώληση βιολογικών τροφίμων να προχωρά σε διώξεις των παραγωγών. Την Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017, στην αγορά βιολογικών προϊόντων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί με πολιτικά έκαναν έλεγχο στους παραγωγούς και ζήτησαν από την Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας κ. Χρυσούλα Σκορδίτη να τους ακολουθήσει στο Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την έλλειψη αδειών σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς. Εκεί, η Πρόεδρος ενημερώθηκε ότι κανονικά θα έπρεπε να συλληφθούν με την αυτόφωρη διαδικασία, να επιβληθούν πρόστιμα και να γίνουν κατασχέσεις προϊόντων.
Τελικά μετά από παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εξηγούσε ότι το θέμα των αδειοδοτήσεων είναι σε στάδιο διαβούλευσης, σταμάτησε η διαδικασία.
Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο η πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βορείου Ελλάδας κ. Χρυσούλα Σκορδίτη «δεν γνωρίζουμε από ποιον έγινε η καταγγελία. Είμαστε σε διαβούλευση εδώ και δύο χρόνια με το ΥπΑΑΤ για το νομικό καθεστώς λειτουργίας των βιολογικών αγορών και ξαφνικά εμφανίζεται η αστυνομία και εξαπολύει απειλές στους παραγωγούς για αυτόφωρα και κατασχέσεις. Ζήτησα από τον σύμβουλο του Υπουργού κ. Αποστόλου να μεσολαβήσει για αυτά τα απαράδεκτα πράγματα. Δεν πιστεύω τίποτα πια από το ΥπΑΑΤ. Ο νόμος Τσαυτάρη το 2014 με τα «farmers market» που έλεγε ότι εκεί θα ενταχθούμε αλλά ποτέ δεν βγήκαν οι υπουργικές αποφάσεις και ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Το 2016 είχαμε τροποποίηση του νόμου αλλά από τότε συνεχίζεται η διαβούλευση χωρίς να φαίνεται «φως στο τούνελ». Εμείς ζητάμε να υπάρξει αυτόδιαχειριζόμενος φορέας στις βιολογικές αγορές αναμένουμε τις προτάσεις από το ΥπΑΑΤ».
Όπως επισημαίνει η Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βορείου Ελλάδας, «είναι παράλογο και πάνω από όλα άδικο να βάλλεται η παραγωγική τάξη της χώρας κατά αυτόν τον τρόπο. Στα 22 χρόνια λειτουργίας των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων στη χώρα, οι αγρότες παρακαλάνε το ελληνικό κράτος για τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου που θα τους επιτρέψει να λειτουργούν νόμιμα. Αντί αυτού, οι αγρότες-παραγωγοί βιολογικών προϊόντων υπόκεινται διώξεις και κυνηγητό, λες και διαπράττουν έγκλημα, εξ αιτίας της ολιγωρίας των αρμοδίων.
Ο Νόμος που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία αγορών παραγωγών ψηφίστηκε ήδη από το 2014, τροποποιήθηκε το 2016, επίκειται και νέα τροποποίηση, και δεν εφαρμόζεται ποτέ.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων τελούν υπό καθεστώς «ομηρίας». Γίνεται μία αέναη διαβούλευση, για κάτι που ήδη δουλεύει σωστά, με δημοκρατικές αρχές, με αυτοδιαχείριση και με κανόνες λειτουργίας βασισμένους σε επίσημα πρότυπα ποιότητας.
Οι αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων προσφέρουν φρέσκα, οικονομικά, ασφαλή, πιστοποιημένα προϊόντα απευθείας από τον παραγωγό στον καταναλωτή, χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτων.
Το καταναλωτικό κοινό το έχει καταλάβει και τις έχει αγκαλιάσει. Το ότι 22 χρόνια τώρα λειτουργούν σε καθεστώς ημιπαρανομίας, οφείλεται στο ότι πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι είτε δεν μπορούν είτε δεν θέλουν να χωρίσουν δύο γαϊδάρων άχυρα.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει πει επανειλημμένα ότι στηρίζει τους μικρούς παραγωγούς. Είναι ευκαιρία να το αποδείξει στην πράξη».
Πηγή: agrotypos.gr

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Έως τέλος Ιουνίου η εξόφληση των βιολογικών του 2014. Μέχρι τέλος του 2017 για τα έτη 2015 και 2016

Αποτέλεσμα εικόνας για βιολογικα πληρωμη

Μέχρι το τέλος Ιουνίου πρόκειται να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες πληρωμών για την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία του 2014. Αυτό είπε μεταξύ άλλων απο το βήμα της Βουλής , ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Τσιρώνης, σε σχετικές ερωτήσεις των βουλευτών κ. Β. Κεγκέρογλου και κ. Γ. Γεωργαντά. Επιπλέον έως το τέλος του 2017 αναμένεται να τακτοποιηθούν και οι εκκρεμότητες για τα έτη 2015 και 2016, πλην ενδεχομένως μερικών ενστάσεων.
Σημείωσε πως η βιολογική γεωργία είχε προβλήματα. Αυτήν την στιγμή για το 2014 έχει ολοκληρωθεί για την βιολογική γεωργία το 65% των πληρωμών και για την βιολογική κτηνοτροφία το 55%. Έχει αποφασιστεί οι δικαιούχοι ενός αγροπεριβαλλοντικού προγράμματος να μην πάρουν κανένα άλλο αγροπεριβαλλοντικό. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα πάρουν το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, δεν θα πάρουν Νιτρορύπανση ή «Κομφούζιο» ή άλλα προγράμματα.
Επίσης όπως ο ίδιος υποστήριξε, θα υπάρξει επαναπροκήρυξη του μέτρου για τη βιολογική γεωργία, ενώ έχει προβλεφθεί και το κριτήριο της εμπειρίας, ώστε να μη μείνουν οι πραγματικοί βιοκαλλιεργητές εκτός.
Δείτε εδώ όλη την τοποθέτηση του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Πηγή: easmn-press.gr