Translate

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017


Χειμερινές εργασίες στο Αμπέλι.

Σχετική εικόνα
Αναλυτικές οδηγίες για όλες τις εργασίες και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λάβουν οι αμπελοκαλλιεργητές.


Α. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΞΥΛΟΥ. Οι μυκητολογικές ασθένειες που προσβάλλουν το ξύλο του αμπελιού (Ευτυπίωση, Ίσκα, Ασθένεια Petri, Μελανή Νέκρωση Βραχιόνων), αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της αμπελοκαλλιέργειας, διότι μειώνουν σοβαρά την παραγωγή και καταστρέφουν σταδιακά το φυτικό κεφάλαιο. Συχνά, οι ασθένειες αυτές συνυπάρχουν και δρουν ταυτόχρονα Προκαλούν νέκρωση των αγγείων του ξύλου, με αποτέλεσμα τη σταδιακή ξήρανση κεφαλών, βραχιόνων και τελικώς ολόκληρων πρέμνων (κούρβουλα). Οι παθογόνοι αυτοί μύκητες είναι κατά κύριο λόγο παράσιτα πληγών και η μετάδοσή τους σχετίζεται άμεσα με το χειμερινό κλάδεμα και τις καιρικές συνθήκες.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένα μυκητοκτόνα για την καταπολέμηση αυτών των ασθενειών, συνιστάται η επιμελής εφαρμογή των παρακάτω προληπτικών μέτρων, προκειμένου να παρεμποδιστεί η μετάδοσή τους. 

Το κλάδεμα να γίνεται όσο το δυνατό πιο καθυστερημένα (αργά το χειμώνα ή νωρίς την άνοιξη) και οπωσδήποτε με ξηρό καιρό, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης των τομών κλαδέματος από μύκητες του ξύλου. Ο άνεμος και ο βροχερός καιρός ευνοεί ιδιαίτερα τις μολύνσεις (μεταφορά και βλάστηση μολυσμάτων). 
Τα πρέμνα με εμφανή συμπτώματα προσβολής να κλαδεύονται τελευταία. Η αφαίρεση των προσβεβλημένων τμημάτων πρέπει να γίνεται με διαδοχικά κοψίματα, μέχρι η τελική τομή να εμφανιστεί φυσιολογική, χωρίς καστανούς μεταχρωματισμούς ή άλλες αλλοιώσεις. Τα ξερά πρέμνα να εκριζώνονται άμεσα και να καίγονται. 
Να αποφεύγονται οι μεγάλες τομές κλαδέματος, διότι αυξάνεται κατά πολύ η πιθανότητα μόλυνσης των πρέμνων. Στην περίπτωση που αυτές είναι αναπόφευκτες, τότε να γίνονται όσο πιο όψιμα γίνεται (νωρίς την άνοιξη) και να καλύπτονται απαραίτητα με κατάλληλο προστατευτικό σκεύασμα. 
Τα προσβεβλημένα φυτικά μέρη (κεφαλές, βραχίονες,) να απομακρύνονται άμεσα από τον αμπελώνα και να καίγονται. 
Τα εργαλεία κλαδέματος πρέπει τακτικά να απολυμαίνονται (τουλάχιστον κάθε φορά έπειτα από αφαίρεση προσβεβλημένου ξύλου) με εμβάπτιση σε καθαρό οινόπνευμα ή σε διάλυμα χλωρίνης 10%. 
Αμέσως μετά το κλάδεμα και μέχρι το φούσκωμα των ματιών, συνιστάται ψεκασμός των πρέμνων με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια χαλκούχο σκεύασμα. 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΌ TΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: 

ΦΟΜΟΨΗ─ΜΑΚΡΟΦΟΜΑ. 
Πρόκειται για μυκητολογικές ασθένειες που προκαλούνται από συγγενείς μύκητες, οι οποίοι διαχειμάζουν υπό μορφή πυκνιδίων στην επιφάνεια των προσβεβλημένων κληματίδων. Για το λόγο αυτό, οι προσβεβλημένες κληματίδες πρέπει να απομακρύνονται άμεσα και να καίγονται. Ο χαλκός συμβάλει την καταστροφή των πυκνιδίων. 

ΩΙΔΙΟ. Ο μύκητας διαχειμάζει με τη μορφή μυκηλίου στους οφθαλμούς των προσβεβλημένων κληματίδων, καθώς και με τη μορφή κλειστοθηκίων στην επιφάνεια των προσβεβλημένων κληματίδων και των φύλλων. Ο χαλκός συμβάλει την καταστροφή των κλειστοθηκίων. 

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ (ΤΣΙΛΙΚ ΜΑΡΑΖΙ). Το βακτήριο είναι παράσιτο πληγών και έχει τη δυνατότητα διασυστηματικής μόλυνσης μέσω των αγγειακού συστήματος. Το βακτηριακό μόλυσμα που ελευθερώνεται στην περιοχή των ελκών, μεταφέρεται με τη βροχή και τον άνεμο και μολύνει μέσω πληγών και κυρίως των τομών του κλαδέματος. Προκαλεί ξηράνσεις κεφαλών και βραχιόνων, με αποτέλεσμα τη σταδιακή εξασθένηση των πρέμνων και την έξοδό τους από την παραγωγή. Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι ορατά με την έναρξη της βλάστησης. Ορισμένες κεφαλές του προσβεβλημένου πρέμνου δεν βλαστάνουν ή δίνουν ασθενικούς βλαστούς που αποξηραίνονται αργότερα. Συνήθως η προσβολή εντοπίζεται προς τη μία πλευρά του πρέμνου. Ευπαθείς στις μολύνσεις είναι οι τρυφερές κληματίδες μέχρι μήκους 10 εκ. Η μετάδοση της ασθένειας ευνοείται από βροχερό καιρό και σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος (00C─300C). Μεγαλύτερη ευπάθεια στη βακτηρίωση παρουσιάζουν οι ποικιλίες Σουλτανίνα και Ραζακί. 

Β. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΙ Σε αμπελώνες με σημαντική προσβολή από ψευδόκοκκους το προηγούμενο έτος και ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν εφαρμόστηκε επέμβαση μετά τον τρύγο, συνιστάται ένας ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο. Σκοπός της επέμβασης είναι η θανάτωση μέρος του πληθυσμού των εντόμων, δηλ. εκείνου που διαχειμάζει στο υπέργειο μέρος του πρέμνου, κάτω από τα ρυτιδώματα. Συνιστάται να ψεκάζονται μόνο τα προσβεβλημένα πρέμνα, τα οποία ο αμπελουργός πρέπει να έχει σημάνει (πχ. με ταινία δρόμου), ήδη από την προηγούμενη βλαστική περίοδο. 
Ο επιλεκτικός ψεκασμός συστήνεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και οικονομίας, επειδή: 
1) η προσβολή από ψευδόκοκκους συνήθως εμφανίζεται στον αμπελώνα υπό μορφή ομάδων προσβεβλημένων πρέμνων και 
2) κάποιες δραστικές ουσίες είναι ευρέως φάσματος, με υψηλή τοξικότητα για την ωφέλιμη πανίδα (αρπακτικά, παρασιτοειδή). 
Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να έχει μεγάλη πίεση και να καλύπτει όλα τα μέρη του πρέμνου, μέχρι και την επιφάνεια του εδάφους στην περιοχή του λαιμού.

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Ο Βορδιγάλειος Πολτός.


Σχετική εικόνα
Η χρήση του ξεκίνησε στο Μπορντό της Γαλλίας περί το 1880 και ήταν το πρώτο πραγματικό μυκητοκτόνο στην ιστορία της αμπελουργίας και της γεωργίας γενικότερα. Με τον όρο "πραγματικό μυκητοκτόνο" εννοούμε ότι υπήρξε το πρώτο χημικό σκεύασμα του οποίου η δράση κατά των μυκήτων που στόχευε (κυρίως κατά του περονόσπορου) ήταν αδιαμφισβήτητη.
Ο βορδιγάλειος πολτός ή γαλαζόπετρα με ασβέστη, είναι ένα χαλκούχο φάρμακο μυκητοτοξικό, που το χρησιμοποιούμε προληπτικά, για να εμποδίσουμε την προσβολή των φυτών από τους μύκητες, αλλά και για να καταπολεμήσουμε διάφορες ασθένειες, που οφείλονται σε αυτούς, ή σε βακτηρίδια.
Δεν εχει διασυστηματική δράση, αυτο σημαινει οτι με ένα καλό πλύσιμο μπορούμε να καταναλώσουμε τα προϊόντα χωρίς κανένα φόβο και ειναι απο τα ελαχιστα μηκυτοκτονα με την ιδιοτητα αυτη.
Χρησιμοποιειται στην Βιολογικη Γεωργια οταν χρησιμοποιειται σε συγκεκριμενη δοσολογια, υπερβαση της δοσολογιας σκοτωνει και τους ωφελιμους οργανισμους του εδαφους και σταματα την χουμοποιηση της οργανικης ουσιας, με αποτελεσμα τα φυτα να μην διατρεφονται σωστα.
Ειναι απο τα πιο αποτελεσματικα για καταπολεμηση μυκητων της ριζας και φυλλων, με διαφυλλικο ψεκασμο και σε καταλληλη δοσολογια σκοτωνει και τα επιβλαβη εντομα, χρησιμοποιειται ευρεως σε μικρα σποροφυτα λαχανικων.
Η Θειοχαλκινη θεωρειται πιο αποτελεσματικη αφου περιεχει Θειο (Θειαφι)+Χαλκο(Γαλαζοπετρα).
ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ(ΓΑΛΑΖΟΠΕΤΡΑ) κρυσταλικός/Kgr
Ο Θειικός χαλκός είναι χημική ένωση του δισθενούς χαλκού (Cu). Πρόκειται για θειικό άλας του χαλκού που φέρεται με το χημικό τύπο CuSO4. Χαρακτηρίζεται άνυδρος, σε αντίθεση με την ένυδρη μορφή του, (CuSO4.5Η2Ο) που είναι περισσότερο γνωστή ως γαλαζόπετρα.
Υλικά
Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του βορδιγάλειου πολτού εκτός του νερού είναι οθειικός χαλκός και το υδροξείδιο του ασβεστίου τα οποία μπορούμε εύκολα να τα προμηθευτούμε από το εμπόριο.
Ο θειικός χαλκός υπάρχει στο εμπόριο υπό τις εξής μορφές:
 • Γαλαζόπετρα - CuSO4.5H2O: Καθαρός θειικός χαλκός υπό την μορφή μπλε κρυστάλλου με περιεκτικότητα σε νερό 36%.
 • Θειικός χαλκός σε σκόνη - CuSO4: Καθαρός θειικός χαλκός υπό την μορφή λευκής σκόνης. Η μορφή αυτή του χαλκού προέρχεται από θερμική κατεργασία γαλαζόπετρας στους 200oC με αποτέλεσμα να απομακρύνονται τα 5 μόρια του νερού και να χάνει ο θειικός χαλκός την κρυσταλλική του δομή.
 • Βιτριόλι του Σάλτσμπουργκ: Θεικός χαλκός κατώτερης ποιότητας και χαμηλότερης τιμής λόγω της περιεκτικότητάς του σε θειικό σίδηρο. Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε σίδηρο υπάρχουν 3 τύποι του συγκεκριμένου προϊόντος.
 • Βιτριόλι της Κύπρου: Θεικός χαλκός κατώτερης ποιότητας και χαμηλότερης τιμής λόγω της περιεκτικότητάς του σε θειικό ψευδάργυρο.

Το υδροξείδιο του ασβεστίου - Ca(OH)2 επίσης μπορούμε να το βρούμε πολύ εύκολα στο εμπόριο υπό τη μορφή λευκής σκόνης και ως πολτό με την ονομασία σβησμένη άσβεστος. Και οι δύο αυτές μορφές (σκόνη ή πολτός) παρασκευάζονται από το οξείδιο του ασβεστίου - CaO (άσβηστη άσβεστος) με ελεγχόμενη προσθήκη νερού. Ο πολτός (ή σβησμένη άσβεστος ή υγρός ασβέστης), που είναι και η πιο εμπορική μορφή σβησμένης ασβέστου στην Ελλάδα, παρασκευάζεται με ελεγχόμενη προσθήκη νερού έως κορρεσμού και μπορούμε να τον προμηθευτούμε από όλες τις μάντρες οικοδομικών υλικών.
Θα πρέπει να προσέξουμε η σβησμένη άσβεστος να είναι καλής ποιότητας, φρέσκια χωρίς ίχνος δημιουργίας ανθρακικού ασβεστίου (πέτρα) λόγω έκθεσης στον αέρα. Εάν έχουμε αμφιβολία για την ποιότητα της σβησμένης ασβέστου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άσβηστη ή άνυδρη άσβεστο την οποία θα πρέπει πρώτα να σβέσουμε εμείς. Η διαδικασία της σβέσης της ασβέστου είναι πολύ απλή αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι πρόκειτε για μία εξώθερμη αντίδραση και συνοδεύεται από ισχυρό κοχλασμό, έκλυση θερμότητας και παραγωγή υδρατμών. Για την σβέση της ασβέστου χρειάζεται περίπου ποσότητα νερού που να έχει 3 φορές το βάρος της άσβηστης ασβέστου αν και για την παραγωγή του βορδιγάλειου πολτού δεν έχει ιδιαίτερη σημασία η συγκεκριμένη ποσότητα διότι θα προχωρήσουμε στην συνέχεια στον κορεσμό του διαλύματος σε νερό και στην παραγωγή γαλακτώματος ασβέστου. Θα πρέπει όμως να έχουμε εξασφαλίσει ικανοποιητικό δοχείο που να αντέχει την θερμοκρασία που θα αναπτυχθεί (τα απλά πλαστικά δοχεία είναι ακατάλληλα) και ο όγκος του να μας εξασφαλίζει την αποφυγή πιτσιλισμάτων στις γύρω επιφάνειες λόγω του έντονου κοχλασμού.
Αντίδραση σβέσης της άσβηστης ή άνυδρης ασβέστου:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Στη γεωργία χρησιμοποιείται ως ζιζανιοκτόνο και βακτηριοκτόνο
Στις διάφορες καλλιέργειες ως λίπασμα, ενισχυτικό του εδάφους π.χ. του σίτου προ της σποράς και στο ραντισμό των οπωροφόρων δένδρων και ιδιαίτερα στην αμπελουργία.
Στη παραγωγή διαφόρων φυτοφαρμάκων.
Στη βαφή υφασμάτων.
Ως συντηρητικό ξυλείας σε ειδικές βαφές, π.χ. εμποτισμό τηλεγραφικών στύλων, ξύλινων πέδιλων στήριξης σιδηροδρομικών γραμμών.
Ως συντηρητικό δέρματος.
Ως ηλεκτρολύτης ηλεκτρικών στοιχείων.
Λόγω της εύκολης αποσύνθεσής του σε ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμοποιείται επίσης στη γαλβανοπλαστική και ηλεκτρομεταλλουργία.
Στη φαρμακευτική, ως τοπικό αντισηπτικό, μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο.
Σε πρώτες βοήθειες παρέχεται ως εμετικό - αντίδοτο σε κάποιες περιπτώσεις δηλητηριάσεων.
Σε απολυμάνσεις ευρύτερων χώρων, στρατοπέδων, νοσοκομείων, πλοίων κ.λπ.
Στην αναλυτική χημεία ως πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων χημικών ενώσεων του χαλκού.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΡΔΙΓΑΛΙΟΥ ΠΟΛΤΟΥ
Ο βορδιγάλιος πολτός παρασκευάζεται ως εξής για ποσότητα 100 περίπου κιλών: Διαλύουμε 1.5 έως 2.5 κιλά θειικού χαλκού μέσα σε ένα δοχείο ξύλινο ή πλαστικό, που να έχει 50 κιλά νερό. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση μεταλλικών δοχείων, γιατί τα τρυπάει ο θειικός χαλκός. Σε άλλο δοχείο ανακατεύουμε ένα-δύο κιλά σβησμένη ασβέστη (ασβεστόπετρα) με 50 κιλά νερό και φτιάχνουμε γάλα της ασβέστου. Κατόπιν χύνουμε το γάλα της ασβέστου λίγο - λίγο στο διάλυμα του θειικού χαλκού και ανακατεύουμε καλά.Χρησιμοποιόντας ένα πεχαμετρικό χαρτί αν θέλουμε βλέπουμε πότε το ΡΗ του διαλύματος της γαλαζόπετρας απο όξινο ΡΗ<7 nbsp="" p="">
Ο βορδιγάλιος πολτός πρέπει να χρησιμοποιείται την ίδια μέρα που θα παρασκευασθεί, γιατί όσο μένει, χάνει τις αρχικές του ιδιότητες και μπορεί να κάψει τα φυτά.

Παραδοσιακή μέθοδο

Για την παρασκευή 100 λίτρων βορδιγάλειου πολτού θα πρέπει να διαθέτουμε δύο δοχεία πλαστικά, πήλινα ή ξύλινα. Τα μεταλλικά δοχεία δεν είναι κατάλληλα διότι ο θειικός χαλκός τα διαβρώνει. Η χωρητικότητα του ενός δοχείου πρέπει να είναι 55-60 λίτρα ενώ η χωρητικότητα του δεύτερου δοχείου θα πρέπει να είναι 110 λίτρα. Για την παρασκευή του βορδιγάλειου πολτού ακολουθούμε τα εξής βήματα:
Προ-διάλυση θειικού χαλκού
Στο μικρό δοχείο διαλύουμε πολύ καλά την ποσότητα Υ του θειικού χαλκού σε 40-45 λίτρα νερού. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί γαλαζόπετρα, την θρυματίζουμε όσο μπορούμε και εν συνεχεία την βάζουμε μέσα σε λινάτσα την οποία κρεμάμε στην επιφάνεια του νερού ώστε το νερό να μπορεί να κυκλοφορεί στο εσωτερικό της. Με συνεχή ανάδευση ο χαλκός διαλύεται και στο εσωτερικό της λινάτσας μένουν συσσωματώματα τα οποία δεν διαλύθηκαν. Μια καλή πρακτική για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ποσότητα θειικού χαλκού στην περίπτωση χρήσης γαλαζόπετρας είναι το ζύγισμα της γαλαζόπετρας πριν και μετά την διάλυση.
Προ-διάλυση σβησμένης ασβέστου
Στο μεγάλο δοχείο διαλύουμε την ποσότητα Ζ της σβησμένης ασβέστου σε 40-45 λίτρα νερού ώστε να παραχθεί ένα ομογενές εναιώρημα γαλακτώδους χρώματος το οποίο ονομάζεται γάλα ή γαλάκτωμα ασβέστου. Το παραγόμενο εναιώρημα είναι πολύ καλύτερης ποιότητας εάν χρησιμοποιηθεί νερό άριστης ποιότητας όπως είναι το βρόχινο.
Ανάμιξη των δύο μιγμάτων
Προσθέτουμε το διάλυμα του θειικού χαλκού σιγά-σιγά και με συνεχή ανάδευση στο γαλάκτωμα ασβέστου. Για την ανάδευση χρησιμοποιούμε έναν ξύλινο στύλο.
Ολοκλήρωση διαλύματος
Προσθέτουμε σαπούνι 100-200γρ ή άλλη διαβρεκτική ουσία ώστε να βελτιώσουμε την διαβρεκτικότητα του διαλύματος. Επίσης μπορούμε να προσθέσουμε 1000γρ ζάχαρης η οποία σταθεροποιεί το διάλυμα και βελτιώνει την προσκόλλησή του στην φυτική επιφάνεια. Σύμφωνα με τον P. Raja η προσθήκη της ζάχαρης σταθεροποιεί το διάλυμα και μας δίνει την δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε εντός 5 ημερών από την ημέρα παρασκευής του αν και από τους περισσότερους συγγραφείς συνιστάται η χρήση του βορδιγάλειου πολτού αυστηρά κατά την ημέρα της παρασκευής του. Στο τέλος συμπληρώνουμε με νερό ώστε ο όγκος του τελικού διαλύματος βορδιγάλειου πολτού να είναι 100 λίτρα. Το τελικό προϊόν θα πρέπει να έχει ένα γαλανόλευκο ομοιόμορφο χρώμα.
Γέμισμα δοχείου ψεκαστήρα
Κατά το γέμισμα του ψεκαστικού δοχείου θα πρέπει το διάλυμα να περνάει από τουλπάνι (υφασμάτινη σίτα) προκειμένου να κατακρατώνται κομμάτια του θειικού χαλκού και της ασβέστου τα οποία δεν διαλύθηκαν κατά την παρασκευή του πολτού.
Τώρα όσον αφορά τις ποσότητες θειικού χαλκού (Υ) και σβησμένης ασβέστου (Ζ) που χρησιμοποιούμε για την παρασκευή του βορδιγάλειου πολτού, αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με την καλλιέργεια, την ασθένεια και την εποχή. Στον πίνακα 1 αναφέρονται οι βασικές συγκεντρώσεις του βορδιγάλειου πολτού σε διάφορες περιπτώσεις.
Πίνακας 1:


ΑσθένειαΣυγκέντρωση βορδιγάλειου πολτούΕποχή
Αμπέλι - Περονόσπορος1,2-1,2-100Άνοιξη
Αμπέλι - Ασθένειες ξύλου1,2-1,2-100Λήθαργο
Πατάτα - Περονόσπορος1,2-1,2-100Άνοιξη - Φθινόπωρο
Ροδακινιά και Αμυγδαλιά - Εξώασκος0,5-0,5-100Λήθαργο
Μηλιά και Αχλαδιά - Βακτηριακό κάψιμο0,5-1-100Λήθαργο και Πράσινη κορυφή
Ελιά - Κυκλοκόνιο1,2-1,2-100Φθινόπωρο και Άνοιξη

Ο βορδιγάλειος πολτός χρησιμοποιείτε για ψεκασμούς καλύψεως (βορδιγάλειος πολτός σε υγρή μορφή) ή για την επάλειψη μεγάλων τομών κλαδέματος και πληγών ή και του κορμού ως προληπτικό μέτρο (βορδιγάλειος πολτός σε μορφή πάστα
Αμπέλι
Στο αμπέλι η χρήση του βορδιγάλειου στοχεύει στην καταπολέμηση του περονόσπορου (Plasmopara viticola)αλλά και για την προστασία των πρέμνων από την ίσκα και άλλες ασθένειες του ξύλου.
Για τους ανοιξιάτικους ψεκασμούς κατά του περονόσπορου συνιστάται η χρήση βορδιγάλειου πολτού 1,2-1,2-100. Η χρήση του θα πρέπει να ξεκινάει αφού οι νέοι βλαστοί αποκτήσουν μήκος τουλάχιστον 10cm διότι ο χαλκός επιβραδύνει την βλαστική ανάπτυξη. Εφόσον η λήψη μέτρων κατά του περονόσπορου είναι απαραίτητη από πολύ νωρίς τότε συνιστάται αρχικά να χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο κατάλληλο μή χαλκούχο σκεύασμα με έγκριση για το αμπέλι. Η προσθήκη σαπουνιού (100-200 γρ/100 λίτρα διαλύματος) ή άλλης διαβρεκτικής ουσίας στο μίγμα αυξάνει την αποτελεσματικότητα του ψεκασμού.
Συνιστώνται οι εξής επεμβάσεις:
Μόλις οι βλαστοί ακοκτήσουν μήκος 10εκ. με 20 λίτρα/στρέμμα
Επανάληψη μετά από 10 ημέρες με 40 λίτρα/στρέμμα
Λίγο πριν την άνθηση με 60 λίτρα/στρέμμα
Λίγο μετά την γονιμοποίηση με 80 λίτρα/στρέμμα

Με τις παραπάνω επεμβάσεις και δεδομένης της σύνθεσης του βορδιγάλειου πολτού εξαντλούμε το όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα μεταλλικού χαλκού ανά στρέμμα. Εφόσον χρειαστεί άλλη επέμβαση κατά του περονόσπορου ή άλλης ασθένειας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο μη χαλκούχο σκεύασμα.
Για την προστασία των πρέμνων από την ίσκα αλλά και άλλες ασθένειες του ξύλου συνιστάται ο ψεκασμός των φυτών αμέσως μετά το χειμερινό κλάδεμα με βορδιγάλειο πολτό 1,2-1,2-100. Κατά την επέμβαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνουμε μέριμνα για την καλή κάλυψη όλου του ξύλου και ιδιαίτερα των τομών του κλαδέματος. Η επέμβαση αυτή γίνεται αμέσως μετά το κλάδεμα και όταν ακόμα το αμπέλι είναι σε λήθαργο. Επίσης ο ψεκασμός αυτός συνιστάται μετά από χαλαζόπτωση για την απολύμανση των πληγών.
Πατάτα
Στην πατάτα χρησιμοποιούμε τον βορδιγάλειο πολτό σε αναλογία 1,2-1,2-100 για την προστασία των φυτών από τον  περονόσπορο (Phytophthora infestans. Οι ψεκασμοί αρχίζουν αφού τα φυτά αποκτήσουν ύψος 15 με 20cm εξαιτίας της επιβραδυντικής δράσης του χαλκού επί της βλάστησης και επαναλαμβάνονται ανά 10-15 περίπου ημέρες. Το πολύ 4 επεμβάσεις ανά καλλιεργητική περίοδο προκειμένου να μην υπαιρβούμε το όριο των 600γρ μεταλλικού χαλκού ανά στρέμμα ανά έτος. Για την παραπάνω σύνθεση βορδιγάλειου πολτού αυτό το όριο εξαντλείται εφόσον χρησιμοποιηθούν καθ' όλη τη καλλιεργητική περίοδο 200 λίτρα ανά στρέμμα.

Ροδακινιά και Αμυγδαλιά
Στην ροδακινιά και την αμυγδαλιά για την καταπολέμηση του εξώασκου συνιστάται η διεξαγωγή ενός και μόνο ψεκασμού κατά την ληθαργική περίοδο και πριν την έναρξη της διόγκωσης των οφθαλμών με βορδιγάλειο πολτό 0,5-0,5-100.

Μηλιά και Αχλαδιά
Για την καταπολέμηση του βακτηριακού καψίματος σε μηλιές και αχλαδιές συνιστάται η εφαρμογή ενός ψεκασμού με βορδιγάλειο πολτό 0,5-1-100 αμέσως μετά την πτώση των φύλλων και επανάληψη στο στάδιο της πράσινης κορυφής.
Ο Χ.Γ. Παναγόπουλος συστήνει έναν ψεκασμό με βορδιγάλειο πολτό 3,5-3,5-100 στο στάδιο της πράσινης κορυφής αλλά πλέον η επέμβαση αυτή ξεπερνάει το ετήσιο όριο που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα μεταλλικού χαλκού ανά στρέμμα και η οποία είναι 600γρ. Με την σύνθεση 3,5-3,5-100 το διάλυμα 100 λίτρων το οποίο είναι για περίπου 1 στρέμμα περιέχει 875γρ μεταλλικού χαλκού το οποίο υπερβαίνει το παραπάνω όριο. Έτσι ο ψεκασμός αυτός μπορεί να γίνει με βορδιγάλειο πολτό 2-2-100 και με την προϋπόθεση πως δεν θα γίνει άλλη επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα ή να γίνει με τον βορδιγάλειο 3,5-3,5-100 και με 60-65 λίτρα/στρέμμα στοχεύοντας κυρίως τα μολυσμένα δένδρα.
Ελιά
Στην ελιά έχει βρεθεί πως η χρήση του βορδιγάλειου πολτού και γενικά των χαλκούχων σκευασμάτων είναι πολύ αποτελεσματική για την καταπολέμηση του κυκλοκόνιου. Συνιστάται η διαξαγωγή ενός ψεκασμού με βορδιγάλειο πολτό 1,2-1,2-100 στις αρχές του φθινοπώρου πριν την έναρξη των βροχών και ένας δεύτερος στις αρχές της άνοιξης.

Σύγκριση με άλλα εμπορικά σκευάσματα
Πλέον στο εμπόριο μπορούμε να βρούμε πολλά σκευάσματα βορδιγάλειου πολτού τα οποία τα διαλύουμε σε νερό και είναι έτοιμα για χρήση καθώς επίσης και άλλα χαλκούχα σκευάσματα. Στον παρακάτω πίνακα 2 αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του βορδιγάλειου πολτού σε σχέση με αυτά τα σκευάσματα.

Πίνακας 2: Σύγκριση του βορδιγάλειου πολτού με άλλα χαλκούχα σκευάσματα του εμπορίου
ΧαρακτηριστικόΧαλκούχα σκευάσματαΠαραδοσιακός βορδιγάλειος πολτός
Ευκολία αποθήκευσηςΠολύ εύκολη σε ξηρές συνθήκεςΔεν μπορεί να αποθηκευτεί
ΑποτελεσματικότηταΜικρότερη αποτελεσματικότητα και διάρκειαΜεγάλη αποτελεσματικότητα και διάρκεια
Επιπτώσεις στο περιβάλλονΕνεργό για μικρότερο χρόνοΕνεργό για μεγαλύτερο χρόνο
ΦυτοτοξικότηταΑσφαλές για τα περισσότερα φυτάΠολύ αλκαλικό με πολλά άλατα και φυτοτοξικό για πολλά φυτά
ΣυνδυαστικότηταΣυνδυάζεται με πολλά άλλα σκευάσματαΔεν συνδυάζεται με τα περισσότερα σκευάσματα
Ευκολία προετοιμασίαςΠολύ απλή διαδικασίαΠοιο δύσκολη διαδικασία η οποία απαιτεί εμπειρία
Διαβρωτικές ιδιότητεςΛιγότερο διαβρωτικόΔιαβρωτικό υλικό


Πηγή: wikipedia.green support

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Νέος Κανονισμός για τα βιολογικά.

Αποτέλεσμα εικόνας για νέος Κανονισμός για τα βιολογικά
Τους νέους κανόνες, που θα έχουν στόχο να αυξήσουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στα βιολογικά τρόφιμα και να βοηθήσουν την ανάπτυξη του κλάδου, ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (COMAGRI). Το συμφωνηθέν κείμενο πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και από το Συμβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αυστηρούς ελέγχους, νέους όρους στις εισαγωγές βιολογικών τροφίμων από τρίτες χώρες και λύνει προβλήματα σε μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (συμβατικές και βιολογικές). Αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021. Οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την βιολογική παραγωγή και την σήμανση των βιολογικών τροφίμων με 29 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 4 αποχές.

Θυμίζουμε ότι μια πρώτη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών-μελών είχαμε στις 28 Ιουνίου 2017 και στη συνέχεια εγκρίθηκε τη Δευτέρα (20/11) από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου. Τα βασικά σημεία του κειμένου αναφέρεουν τα εξής:

Για την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών:
 • Αυστηροί, βασισμένοι στα κρίσιμα σημεία κινδύνου έλεγχοι σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, που, μετά από επιμονή του Ευρωκοινοβουλίου, θα γίνονται επί τόπου και σε όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα, τουλάχιστον ετησίως ή μία φορά κάθε δύο χρόνια, σε περίπτωση που δεν έχει γίνει καμία παράβαση τα τελευταία τρία χρόνια.
 • Εισαγωγές βιολογικών προϊόντων που θα εναρμονίζονται απόλυτα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: Οι υφιστάμενοι κανονισμοί «ισοδυναμίας», που απαιτούν από τις Τρίτες Χώρες (εκτός ΕΕ) θα αλλάξουν και θα εναρμονιστούν με τα νέα δεδομένα, ενώ οι ήδη ισχύοντες θα καταργηθούν σταδιακά μέσα σε μια πενταετία. Για αποφυγή αναταραχής στην αγορά από την έλλειψη κάποιων προϊόντων η Κομισιόν έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη μεταβατική περίοδο κατ' εξαίρεση για άλλα δύο χρόνια.
 • Επιμόλυνση με παρασιτοκτόνα: Οι βιοκαλλιεργητές θα είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα ώστε να αποφύγουν την επιμόλυνση (π.χ. από γειτονικό χωράφι). Εάν ένα μη εγκεκριμένο φάρμακο ή λίπασμα βρεθεί στην εκμετάλλευσή τους ή στο προϊόν τους, τότε το τελικό τρόφιμο δεν θα λαμβάνει την ετικέτα του βιολογικού, έως ότου γίνει περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. Εάν αποδειχτεί ότι η επιμόλυνση έγινε σκόπιμα ή ο αγρότης δεν κατάφερε να εφαρμόσει τα νέα προληπτικά μέτρα, τότε το προϊόν χάνει την πιστοποίησή του ως βιολογικό.
 • Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν επί του παρόντος τα κατώτατα όρια για μη εγκεκριμένες ουσίες σε βιολογικά τρόφιμα, όπως τα γεωργικά φάρμακα, θα μπορούσαν να συνεχίσουν να το κάνουν, επιτρέποντας στις βιολογικές τροφές άλλων χωρών της ΕΕ - που συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ - να έχουν πρόσβαση στις αγορές τους.
Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού, η Κομισιόν θα υποβάλει έκθεση σχετικά με το πόσο αποτελεσματικοί είναι οι κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της επιμόλυνσης και τα εθνικά κατώτατα όρια.
Για την ενίσχυση της παραγωγής βιολογικών τροφίμων στην ΕΕ:
 • Αύξηση της προσφοράς βιολογικών σπόρων προς σπορά και ζώων: η καλύτερη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη διαθεσιμότητα βιολογικών σπόρων και ζώων θα πρέπει να αυξήσει την προσφορά τους για να καλύψει τις ανάγκες των βιοκαλλιεργητών. Οι άδειες παρέκκλισης που επιτρέπουν τη χρήση συμβατικών σπόρων και ζώων στη βιολογική παραγωγή θα λήξουν το 2035, αλλά η τελική ημερομηνία θα μπορούσε να μετατοπιστεί προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, ανάλογα με την αυξημένη διαθεσιμότητα των βιολογικών σπόρων και ζώων.
 • Μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις: επιτρέπονται εκμεταλλεύσεις που παράγουν τόσο συμβατικά όσο και βιολογικά τρόφιμα, υπό τον όρο ότι οι δύο γεωργικές δραστηριότητες θα διαχωρίζονται σαφώς και αποτελεσματικά.
 • Ευκολότερη πιστοποίηση για μικροκαλλιεργητές: η ομαδική πιστοποίηση για μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα διευκόλυνε το πρόβλημα κόστους και θα προσελκύσει περισσότερους παραγωγούς στην βιολογική γεωργία.
«Η θετική ψηφοφορία είναι μια πολύ καλή είδηση, τόσο για τους καταναλωτές της ΕΕ όσο και για τους αγρότες. Χάρη στις πιέσεις του Κοινοβουλίου, νέοι κανόνες θα καταστήσουν πιο προσιτούς τους σπόρους και το πολλαπλασιαστικό υλικό των φυτών με βάση τις ανάγκες της βιολογικής γεωργίας. Οι εισαγωγές στην ΕΕ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα αυστηρά πρότυπα και θα είναι ευκολότερο να ελεγχθούν. Τέλος, ο νέος νόμος θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των αναγκών μιας ταχέως αναπτυσσόμενης βιολογικής αγοράς», δήλωσε ο εισηγητής και ο κύριος διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Häusling (Πράσινοι / EFA, DE).
Πηγή: agrotypos.gr

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 του τ.OΓΑ και κλάδων του τ.ΕΤΑΑ

 Αποτέλεσμα εικόνας για Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 του τ.OΓΑ

 

Ο Ε.Φ.Κ.Α. ανακοινώνει ότι η προθεσμία καταβολής εισφορών
– του έτους 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ
– του Β΄εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ
– του Β΄εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών) παρατάθηκε έως την 31-1-2018.
Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (π.χ. ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα, παροχές αγροτικής εστίας). 

Πηγή:  asfalisinet.gr

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Βιολογικά:Νέα προκήρυξη για την κτηνοτροφία και για την γεωργία.

Αποτέλεσμα εικόνας για κτηνοτροφία και για την γεωργία
Με εκπροσώπους βιοκαλλιεργητών συναντήθηκε την Δευτέρα (6 Νοεμβρίου), ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, προκειμένου να συζητηθεί από κοινού με το Υπουργείο η νέα προκήρυξη του Μέτρου 11 του ΠΑΑ που αφορά στην Βιολογική Γεωργία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, η προκήρυξη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας είναι σχεδόν έτοιμη και θα έχει προϋπολογισμό 220 εκατ. ευρώ (πενταετές). Η δεύτερη προκήρυξη της Βιολογικής Γεωργίας (έχει προηγηθεί η Natura) προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ. Να θυμίσουμε ότι περίπου 103 εκατ. ευρώ χρειάζονται για τις ανειλημμένες πληρωμές παλιότερων ετών. Να θυμίσουμε ότι με την πρώτη προκήρυξη οι αιτήσεις των βιοκαλλιεργητών έφτασαν τις 67.000 (από περίπου 20.000). Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από τους παλιούς και τους καινούργιους βιοκαλλιεργητές θα μείνουν εκτός προγράμματος.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να αυξηθούν τα κονδύλια για το πρόγραμμα. Πιθανό σενάριο είναι να μπει μια «ποσόστωση» από τους παλιούς και καινούργιους. Επίσης, εκτός από κάποιες καλλιέργειες (ρύζι, σταφίδα), είναι πιθανόν να μειωθεί το πριμ της ενίσχυσης για να καταφέρουν μπουν και τα κηπευτικά στο πρόγραμμα. Όσον αφορά την βιολογική κτηνοτροφία, στα 25 – 45 ευρώ ανά στρέμμα θα κυμανθεί ο επιλέξιμος βοσκότοπος.
Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιολογικών αγορών Αττικής κ. Ιωάννα Βόλη, που συμμετείχε στην σύσκεψη, «είναι θετικό ότι δέχτηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ το θέμα της συγκαλλιέργειας (όταν έχουμε δενδρώδεις και καλλιεργούμε βίκο για λίπανση) και δεν θα βγαίνουν εκτός όσοι την κάνουν. Επίσης δέχτηκε και την πολυκαλλιέργεια. Όσον αφορά τα κονδύλια εκτιμώ θα πρέπει αναζητηθούν ευθύνες από αυτούς που τα έχασαν την προηγούμενη περίοδο».

Η ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ αναφέρει τα εξής:
Στην σύσκεψη παρευρέθησαν εκπρόσωποι της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Ν. Σερρών, της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Β. Ελλάδος, του Συλλόγου Βιολογικών Αγορών Β. Ελλάδος, του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Λαγκαδά, του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Γρεβενών, του Συλλόγου Βιολογικών αγορών Αττικής, της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Ν. Ηλείας, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βιοκαλλιεργητών Μεσσαράς Κρήτης, της Πανελλήνιας Ένωσης Βιολογικών προϊόντων, της Αγροτικής ομάδας Βιοκαλλιεργητών Δυτικής Ελλάδας και εκπρόσωπος της International Federation of Organic Agricultural Movements (IFOAM-EU).

Στην συνάντηση έγινε διεξοδική συζήτηση σχετικά με την νέα προκήρυξη του Μέτρου 11, η οποία εστιάστηκε στα κριτήρια ένταξης των βιοκαλλιεργητών σε αυτό.

Οι βιοκαλλιεργητές εξέφρασαν τους προβληματισμούς και τις απορίες τους σχετικά με την νέα προκήρυξη αλλά και την ικανοποίηση τους για την εφαρμογή κριτηρίων ένταξης στο Μέτρο.

Από την πλευρά του ο Αν. Υπουργός δήλωσε ότι θα γίνει προσπάθεια να δοθεί μία πιο δίκαιη λύση σχετικά με την ένταξη των βιοκαλλιεργητών στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας και εξέφρασε για άλλη μία φορά την προσωπική του στήριξη στην Βιολογική Γεωργία.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε αφού ο Αν. Υπουργός ζήτησε από του Βιοκαλλιεργητές τις τεκμηριωμένες προτάσεις τους, ώστε να συνεκτιμηθούν στις αποφάσεις που θα λάβει το προσεχές διάστημα η πολιτική ηγεσία.
Πηγή: agrotypos.gr

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Στα ύψη η ζήτηση βιολογικών προϊόντων στη Γερμανία.

Καταναλωτικές έρευνες κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη και πιο σταθερή τάση των τελευταίων ετών: μόνον πέρσι οι Γερμανοί ξόδεψαν περίπου 10 δις ευρώ για την αγορά βιολογικών προϊόντων. Η ανάπτυξη του κλάδου καλά κρατεί.

Οι Γερμανοί καταναλωτές εμπιστεύονται όλο και περισσότερο βιολογικά είδη διατροφής και κυρίως, φρούτα και κρέας. Σύμφωνα με νέα έρευνα του γερμανικού Ιδρύματος Καταναλωτικών Ερευνών (GfK), τα τελευταία 10 χρόνια έχει σχεδόν διπλασιαστεί το ποσοστό των βιολογικών προϊόντων επί του συνολικού αριθμού πωλήσεων ποτών και τροφίμων στη Γερμανία, σκαρφαλώνοντας από το 3% στο 6%. Οι ερευνητές κάνουν μάλιστα λόγο για την «πλέον πετυχημένη τάση».
Η ζήτηση αφορά όλο το φάσμα των βιολογικών προϊόντων: από βιολογικά κρέατα, μέχρι φρούτα, λαχανικά και αυγά. Σύμφωνα με σχετικούς υπολογισμούς του κλάδου, την περασμένη χρονιά οι Γερμανοί αγόρασαν βιολογικά τρόφιμα και ποτά συνολικής αξίας 9,48 δις ευρώ. Αυτό συνιστά μια αύξηση κατά 10% σε σχέση με το 2015. «Δεν υπήρχε σχεδόν κανένα προϊόν όπου δεν καταγράφηκε αύξηση», σημειώνει ο Σύνδεσμος Οικολογικών Ειδών Διατροφής (BÖLW).
Μεγαλύτερη η ζήτηση από την προσφορά
Την περασμένη χρονιά οι Γερμανοί αγόρασαν βιολογικά τρόφιμα και ποτά συνολικής αξίας 9,48 δις ευρώ
Την περασμένη χρονιά οι Γερμανοί αγόρασαν βιολογικά τρόφιμα και ποτά συνολικής αξίας 9,48 δις ευρώ
Σε συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων μάλιστα το εμπόριο φαίνεται να φτάνει στα όρια των αντοχών και δυνατοτήτων του. Όπως επισημαίνει ο Ντιρκ Χάιμ από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ REWE: «Εδώ και δυο χρόνια διαπιστώνουμε κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης βιολογικού κρέατος. Η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που κατά διαστήματα δεν μπορεί να καλυφθεί». Με μακράς διάρκειας συμφωνίες με στρατηγικούς εταίρους η εταιρία προσπαθεί να διασφαλίσει την επαρκή τροφοδοσία των καταστημάτων της με βιολογικά προϊόντα. Όταν όμως είναι απλά κακή η σοδειά, όπως για παράδειγμα φέτος στη Γερμανία με τα μήλα, τότε το πρόβλημα είναι «τεράστιο» και ανυπέρβλητο.
Μόνον πέρσι ο τζίρος των REWE από τις πωλήσεις βιολογικών προϊόντων ανήλθε στο ένα δις ευρώ. Το 90% περίπου είναι προϊόντα που φέρουν το brand name της ίδιας της αλυσίδας. Αυτό καταδεικνύει ότι στον τομέα των βιολογικών οι επώνυμες μάρκες συνεχίζουν να παίζουν ελάσσονα ρόλο.
Θα παραμείνει υψηλή η ζήτηση;
Τα βιολογικά κρέατα και αλλαντικά έχουν τεράστια ζήτηση στη Γερμανία
Τα βιολογικά κρέατα και αλλαντικά έχουν τεράστια ζήτηση στη Γερμανία
Οι εποχές που οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές έβρισκαν μετά δυσκολίας βιολογικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ και έπρεπε να απευθυνθούν στο εξειδικευμένο εμπόριο έχουν πλέον παρέλθει. Σχεδόν τα 2/3 του τζίρου από τις πωλήσεις βιολογικών προϊόντων καταγράφεται στα σούπερ μάρκετ, σε εκπτωτικά μάρκετ καθώς και σε καταστήματα καλλυντικών και φαρμάκων.
Για το λιανικό εμπόριο τα βιολογικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για πολλούς και διαφορετικούς λόγους: καταρχήν, φυσικά, επειδή αυξάνουν σημαντικά το τζίρο. Τα βιολογικά είναι κατά μέσο όρο κατά 64% ακριβότερα από τα συμβατικά προϊόντα. Κατά δεύτερον επειδή προσεγγίζουν συχνά ένα διαφορετικό καταναλωτικό κοινό. «Αγοράζουν κυρίως νέοι άνθρωποι, οικογένειες με παιδιά αλλά και τα υψηλά εισοδήματα», εξηγεί ο μάνατζερ των REWE Χάιμ.
Η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα θα παραμείνει υψηλή εκτιμά ο επικεφαλής της επώνυμης εταιρίας βιολογικών προϊόντων Alnatura Γκετς Ρεν. Ο ίδιος προέβλεψε μάλιστα πρόσφατα ότι τα βιολογικά είδη διατροφής «βρίσκονται μόλις στην αρχή».
Η αγορά των βιολογικών προϊόντων στη Γερμανία προσφέρει αναμφίβολα τεράστιες ευκαιρίες και για τους Έλληνες εξαγωγείς και για ορισμένα, κατά γενική ομολογία, ασυναγώνιστα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.
Πηγή: dw.com/el

Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Πλήρωσε συνολικά 9 εκατ. ευρώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαταβολή τσεκ έρχεται τέλος Οκτωβρίου και προκαταβολή νέων βιολογικών 

Αποτέλεσμα εικόνας για Πλήρωσε ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαταβολή βιολογικών
Τον Οκτώβριο αναμένεται να πληρωθεί η προκαταβολή του τσεκ (βασική ενίσχυση) για το 2017. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, τα χρήματα της προκαταβολής του τσεκ αναμένεται να έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό των δικαιούχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις 25 Οκτωβρίου. Η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και του πρασινίσματος αναμένεται στο τέλος Δεκεμβρίου. Επίσης για τέλος Νοεμβρίου θα γίνει προσπάθεια για την πληρωμή της προκαταβολής 70% όσων εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας το 2017 (νέο ΠΑΑ). Αυτό είναι και υποχρέωση με βάση τον κοινοτικό κανονισμό. Πάντως συνεχίζονται οι πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων για τα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας του προηγούμενου ΠΑΑ.

Συγκεκριμένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι πλήρωσε δικαιούχους ανειλημμένων υποχρεώσεων και ειδικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πληρωμή έγινε το διάστημα από 4/10/2017 – 05/10/2017 και αφορά 9.098.176 ευρώ σε 9.546 δικαιούχους. Εκτός από βιολογικά πληρώθηκαν και δικαιούχοι για την αναδιάρθρωση αμπελώνων και την βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού.

Επίσης πληρώθηκαν υπόλοιπα: βασικής ενίσχυσης, συνδεδεμένη βαμβακιού, ενίσχυση εαρινής και φθινοπωρινής πατάτας, μαστίχας Χίου, φάβας Σαντορίνης, γάλακτος για την παραγωγή τυριού (αγελαδινού, πρόβειου και αιγείου), σκληρό σιτάρι, παραδοσιακοί ελαιώνες και συνδεδεμένη αιγοπροβατοτρόφων (Μέτρο 2) και βοοτρόφων (Μέτρο 1), πρόβειου και αιγείου κρέατος ορεινών και πεδινών περιοχών.

Διαβάστε όλες τις πληρωμές

Πηγή: agrotypos.gr

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

Ο Ρόλος θρεπτικών στοιχείων στα φυτά.

Σχετική εικόνα

Μακροστοιχεία

Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται και ευρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στα φυτά. Οι συγκεντρώσεις των στοιχείων αυτών εκφράζονται επί τοις % (βάρος στοιχείου ανά 100g ξηρής φυτικής βιομάζας).

Άζωτο

Το άζωτο είναι το στοιχείο που απαιτείται σε μεγάλες ποσότητες από τα φυτά. Οι συνήθεις περιεκτικότητες σε ολικό άζωτο κυμαίνονται από 1% και 5% κατά βάρος. Τα ευρέα αυτά όρια οφείλονται σε διαφοροποιήσεις ανάλογα με το είδος του φυτού, αλλά και την εποχή δειγματοληψίας, που σχετίζεται με το στάδιο ανάπτυξης και τις αντίστοιχες ανάγκες. Απορροφάται από τα φυτά ως ΝΟ3-, ως ΝΗ4+ και πιθανά σε μικρές ποσότητες ως μικρομοριακές οργανικές μορφές. Στα υγρά, θερμά και καλώς αεριζόμενα εδάφη με pH >5 η κυρίαρχη μορφή είναι η ΝΟ3-.
Όταν το άζωτο απορροφάται από το φυτό υπό ΝΟ3- μορφή, αυτή για να μετάσχει στη μεταβολική διαδικασία πρέπει πρώτα να αναχθεί σε μορφή ΝΗ3 μέσω μιας ενεργοβόρας αναγωγικής διαδικασίας. Η αναγωγή των νιτρικών περιλαμβάνει 2 ενζυμικές αντιδράσεις που, ανάλογα με το είδος του φυτού, συμβαίνουν στα φύλλα ή και στις ρίζες.
Μικρή και μάλλον προσωρινή αποθήκευση του ΝΟ3- σε χυμοτόπια μπορεί να συμβεί μόνο υπό ακραίες συνθήκες υπερσυγκέντρωσης ΝΟ3- στο εδαφικό διάλυμα και απορρόφησής του από τις ρίζες. Διαφορετικά το ΝΟ3 θα ανάγεται γρήγορα και η αμμωνιακή μορφή ΝΗ4+ που παράγεται, θα πρέπει να ενσωματωθεί αμέσως σε οργανικές ενώσεις, διότι η συσσώρευσή του στους φυτικούς ιστούς σε ανόργανη μορφή είναι τοξική. Η παραγόμενη ΝΗ3 μετατρέπεται λοιπόν άμεσα σε ΝΗ4 που αφομειώνεται στους φυτικούς ιστούς κυρίως σε μορφή πρωτεΐνης, αμινοξέος ή νουκλεϊκού οξέος.
Το άζωτο υπάρχει επίσης στο μόριο της χλωροφύλλης και συγκεκριμένα στο δακτύλιο της πορφυρίνης. Η επαρκής θρέψη των φυτών με άζωτο, συμβάλλει στην υψηλή φωτοσυνθετική δραστηριότητα και στην ανάπτυξη των φυτών, τα οποία παρουσιάζουν έντονο σκούρο πράσινο χρώμα. Εν τούτοις, περίσσεια αζώτου σε σχέση με άλλα θρεπτικά στοιχεία, προκαλεί καθυστέρηση της ωρίμανσης. Αντίθετα, έλλειψη αζώτου προκαλεί κιτρίνισμα του ελάσματος ιδιαίτερα των παλαιότερων φύλλων αφού είναι ευμετακίνητο στοιχείο, λόγω της απώλειας πρωτεϊνικού αζώτου στους χλωροπλάστες.

Φώσφορος

Η συγκέντρωση του ολικού φωσφόρου στα περισσότερα φυτά κυμαίνεται μεταξύ 0,1 και 0,4% είναι δηλαδή μικρότερη περίπου κατά 10 φορές εκείνης του αζώτου. Τα φυτά απορροφούν το φώσφορο από το έδαφος υπό μορφή ορθο-φωσφορικών ανιόντων Η2PO4-, η οποία επικρατεί στα εδάφη με χαμηλό pH και HPO4-2 που επικρατεί στα εδάφη με υψηλό pH. Τα φυτά μπορούν να απορροφήσουν επίσης και ορισμένα διαλυτά οργανικά φωσφορικά, όπως νουκλεϊνικά οξέα και φυτίνη, που προκύπτουν κατά την αποσύνθεση της οργανικής ουσίας στο έδαφος, η συμμετοχή τους όμως στη θρέψη των φυτών με φώσφορο είναι περιορισμένη.
Ο σημαντικός ρόλος του φωσφόρου στα φυτά είναι στην αποθήκευση και μεταφορά ενέργειας. Επάρκεια θρέψης των φυτών με φώσφορο είναι σημαντική για τον σχηματισμό των αναπαραγωγικών μερών του. Μεγάλα ποσά ευρίσκονται στους σπόρους και τους καρπούς. Συμβάλλει στην πρωιμότητα φυτών, στην αύξηση της ανάπτυξης του ριζικού συστήματος συμμετέχοντας έτσι στην καλύτερη απορρόφηση και των άλλων θρεπτικών από το έδαφος, τα στελέχη των σιτηρών γίνονται πλέον εύρωστα και αντέχουν στο πλάγιασμα, το δε ριζικό σύστημά τους γίνεται σχετικά πιο ανθεκτικό στις ασθένειες, καθώς και στην ποιότητα φρούτων, λαχανικών, σπόρων.
Ο φώσφορος στο έδαφος λόγω της ισχυρής προσρόφησής του στα ανόργανα εδαφικά κολλοειδή μετακινείται δύσκολα. Στο φυτό όμως είναι ευμετακίνητος. Αυτό σημαίνει ότι μετακινείται εύκολα προς τα μέρη που παρατηρείται έντονη φωτοσυνθετική δραστηριότητα. Επομένως, πιθανή τροφοπενία εμφανίζεται πρώτα στα παλαιότερα φύλλα, τα οποία συνήθως υπό συνθήκες έλλειψης έχουν βαθύ πράσινο χρώμα. Στα οπωροφόρα είναι σκληρά με καστανωπό χρώμα και πίπτουν πρόωρα.
Υψηλές συγκεντρώσεις φωσφορικών ιόντων στο έδαφος προκαλεί παρεμπόδιση απορρόφησης ορισμένων ιχνοστοιχείων όπως σιδήρου,χαλκούψευδαργύρου με αποτέλεσμα τη μειωμένη ανάπτυξη των φυτών, που οφείλεται στην έλλειψη των στοιχείων αυτών.

Κάλιο

Το κάλιο απορροφάται από τα φυτά σαν ιόν (Κ+ και η περιεκτικότητά των φυτικών ιστών σε κάλιο κυμαίνεται μεταξύ 1 και 4%. Αντίθετα με το άζωτο και φώσφορο, δεν μετέχει σαν δομικό στοιχείο στα μακρομόρια των συστατικών των κυττάρων. Ευρίσκεται είτε μεμονωμένο σαν κατιόν στο διάλυμα, είτε σχηματίζει δεσμό με τις αρνητικά φορτισμένες οργανικές ρίζες, με αποτέλεσμα να μετέχει σε λειτουργίες που σχετίζονται με το ιοντικό φορτίο του διαλύματος των κυττάρων, τις αντλίες πρωτονίων των κυτταρικών μεμβρανών, αλλά και τον σχηματισμό ΑΤΡ.

Ασβέστιο

Το ασβέστιο απορροφάται από τα φυτά ως κατιόν και η συγκέντρωσή του κυμαίνεται σε αυτά μεταξύ 0,2 και 1%. Παίζει σημαντικό ρόλο στη δομή και περατότητα των κυτταρικών μεμβράνων. Έλλειψη ασβεστίου επιφέρει γενική υποβάθμιση της δομής των μεμβρανών, με αποτέλεσμα τη μείωση της ικανότητας διατήρησης εντός του κυττάρου των ουσιών που μπορεί να διαχυθούν.
Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για την αύξηση και τη διαίρεση των κυττάρων και η έλλειψή του έχει σαν αποτέλεσμα την αποτυχία σχηματισμού επάκριων οφθαλμών των βλαστών και των ακροριζίων των ριζών. Επειδή η απορρόφηση του ασβεστίου γίνεται μόνο από τα ακρορίζια, η περαιτέρω απορρόφησή του παρεμποδίζεται. Αλλά και κάθε παράγοντας που παρεμποδίζει την ανάπτυξη νέων ριζών (κατάκλυση του εδάφους με νερό, χαμηλές θερμοκρασίες) συντελεί στη μειωμένη απορρόφησή του, παρόλο ότι η συγκέντρωσή του στο εδαφικό διάλυμα μπορεί να είναι πολύ μεγάλη.
Το ασβέστιο είναι μη κινητικό στοιχείο στο φυτό. Μετακινείται με βραδύ ρυθμό στον φλοιό και για αυτό το λόγο σε περίπτωση τροφοπενίας παρατηρείται έλλειψη στα νέα φύλλα και κυρίως στους καρπούς και γενικά στα αποθηκευτικά όργανα του φυτού.

Μαγνήσιο

Το μαγνήσιο απορροφάται ως κατιόν και η συγκέντρωσή του στα φυτά ποικίλλει μεταξύ 0,1 - 0,4%. Αποτελεί βασικό συστατικό του μορίου της χλωροφύλλης, η οποία περιέχει το 15-20% του συνόλου του μαγνησίου του φυτού. Αποτελεί, επίσης, βασικό συστατικό των ριβοσωμάτων και μέσω της ενεργοποίησης των t-RNA, που υπάρχουν σε αυτά, παίζει ρόλο στο μηχανισμό σύνθεσης των πρωτεϊνών. Η έλλειψη μαγνησίου μειώνει τον ρυθμό σύνθεσης των πρωτεϊνών και τη συσσώρευση μη πρωτεϊνικού αζώτου στα φυτά. Συμβάλλει στην ενεργοποίηση σχεδόν όλων των ενζύμων που είναι υπεύθυνα για τις φωσφορυλιώσεις στο μηχανισμό των υδρογονανθράκων. Οι περισσότερες αντιδράσεις που περιλαμβάνουν μεταφορά φωσφορικών ομάδων από τα ΑΤΡ χρειάζονται μαγνήσιο. Επομένως, οι βασικές διεργασίες μεταφοράς ενέργειας που λαμβάνουν χώρα στη φωτοσύνθεση, τη γλυκόλυση, τον κύκλο του Krebs και την αναπνοή, χρειάζεται μαγνήσιο.
Επειδή στα φυτά είναι ιόν που μετακινείται εύκολα από τα παλαιότερα φύλλα στα νεότερα, τα συμπτώματα της έλλειψης του συχνά εμφανίζονται πρώτα στα χαμηλότερα φύλλα. Η έλλειψη μαγνησίου εμφανίζεται συνήθως υπό μορφή πράσινης σφήνας στο φύλλο και χλώρωσης στο έλασμα ή χλωρώσεων μεταξύ των νεύρων. Όταν η έλλειψη είναι εντονότερη, το χρώμα των φύλλων γίνεται διαδοχικά κίτρινο, καφέ και τελικά τα φύλλα νεκρώνονται. Σε πολλά δικότυλα τα φύλλα είναι κίτρινα στην περιοχή μεταξύ των νεύρων. Το μαγνήσιο ανταγωνίζεται το μαγγάνιο. Υψηλά επίπεδα μαγγανίου, μειώνουν την απορρόφηση μαγγανίου και αποφεύγεται η τοξικότητα μαγγανίου στα φυτά.

Θείο

Το θείο απορροφάται από τα φυτά ως θειϊκή ρίζα (SO4-). Μικρές ποσότητες διοξειδίου του θείου μπορούν να απορροφηθούν απ' ευθείας από τα φύλλα και να χρησιμοποιηθούν από τα φυτά, αλλά υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου είναι τοξικές. Οι συγκεντρώσεις των φυτών σε θείο κυμαίνονται από 0,1 - 0,4%. Σε ορισμένα φυτά ευρίσκεται σε συγκεντρώσεις ίδιες ή μικρότερες με τονφώσφορο, αλλά σε άλλα βρίσκεται σε μεγαλύτερα ποσά.
Το θείο απαιτείται για τη σύνθεση απαραίτητων αμινοξέωνπου το περιέχουν στο μόριό τους, όπως είναι η κυστεΐνη και η μεθειονίνη. Σχεδόν το 90% του θείου στα φυτά ευρίσκεται σε αυτά τα αμινοξέα. Παίζει ρόλο στη σύνθεση πρωτεϊνών, όπου ο κυριότερος ρόλος του είναι ο σχηματισμός γεφυρών με δισουλφιδικούς δεσμούς (-S-S) μεταξύ των αλυσίδων των πολυπεπτιδίων, που συντελούν στην σταθερότητα των πρωτεϊνών. Το θείο χρειάζεται για τη σύνθεση του συνενζύμου Α, της βιοτίνης, της γλουταθιόνης και της βιταμίνης Α. Συμμετέχει, επίσης, παρόλο που δεν αποτελεί συστατικό της, στη σύνθεση της χλωροφύλλης, της οποίας η % περιεκτικότητα αυξάνει με την αύξηση του θείου στο φυτό.
Η τροφοπενία του θείου προκαλεί καθυστέρηση στην ανάπτυξη των φυτών και χαρακτηρίζεται από ανομοιόμορφα χλωρωτικά-καθυστερημένης ανάπτυξης φυτά, με βλάστηση σχήματος θυσάνων. Πολλές φορές τα συμπτώματα μοιάζουν με εκείνα της τροφοπενίαςαζώτου και μόνο η ανάλυση των ιστών μπορεί να δώσει το αίτιο, παρόλο που το θείο λόγω του ότι δε μετακινείται εύκολα στο φυτό, εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα τροφοπενίας στα νεότερα φύλλα.

Ιχνοστοιχεία

Οι συγκεντρώσεις των στοιχείων αυτών στα φυτά εκφράζεται σε ppm (κατά βάρος ξηρού φυτικού ιστού). Τα σημαντικότερα ιχνοστοιχεία που παίζουν ρόλο στα φυτά αναλύονται παρακάτω.

Σίδηρος

Η ζώνη επάρκειας του σιδήρου στα φυτά κυμαίνεται μεταξύ 50 και 250ppm (επί ξηράς βάσης). Γενικά, όταν η περιεκτικότητα των φυτών σε σίδηρο είναι μικρότερη των 50ppm, τα φυτά πιθανότητα εμφανίζουν τροφοπενία. Ο σίδηρος απορροφάται από τα φυτά ως δισθενής (Fe+2), ως τρισθενής (Fe+3) και ως οργανικό σύμπλοκο, μολονότι η δισθενής μορφή του είναι η πιο κινητική και διαθέσιμη για να χρησιμοποιηθεί στις μεταβολικές διεργασίες του φυτού. Μερικοί ιστοί που περιέχουν μεγάλες ποσότητες τρισθενούς σιδήρου εμφανίζουν συμπτώματα τροφοπενίας.
Ο σίδηρος παίζει σημαντικό ρόλο σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις στο φυτό, γιατί μπορεί να πάρει ή να δώσει ηλεκτρόνια, ανάλογα με το δυναμικό οξειδοαναγωγής των αντιδρώντων συστατικών. Η μετακίνηση ηλεκτρονίων μεταξύ των οργανικών μορίων και του σιδήρου καθορίζει το δυναμικό πολλών ενζυμικών διαδικασιών, στις οποίες ο σίδηρος είναι απαραίτητος. Μερικά από τα ένζυμα αυτά μετέχουν στη σύνθεση της χλωροφύλλης και όταν υπάρχει έλλειψη σιδήρου, η παραγωγή της μειώνεται, με αποτέλεσμα την εμφάνιση της χαρακτηριστικής χλώρωσης.
Τα συμπτώματα της χλώρωσης του σίδηρου εμφανίζονται σε πρώτα στάδια με κιτρίνισμα του ελάσματος μεταξύ των νεύρων, ενώ τα νεύρα παραμένουν πράσινα. Όταν η έλλειψη είναι μεγαλύτερη, η χλώρωση επεκτείνεται σε ολόκληρο το φύλλο. Η χλώρωση αυτή εμφανίζεται κυρίως σε καλλιέργειες που αναπτύσσεται σε ασβεστούχα ή αλκαλικά εδάφη.
Επειδή ο σίδηρος δεν μετακινείται εύκολα στο φυτό, τα συμπτώματα της τροφοπενίας του εμφανίζονται στα νεότερα φύλλα, αλλά και στα επάκρια μεριστώματα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανάπτυξη. Ο υπόλοιπος σίδηρος βρίσκεται αποθηκευμένος ως φυτοφερριτίνη και αποτελεί απόθεμα σιδήρου. Το απόθεμα αυτό χρησιμοποιούν οι αναπτυσσόμενοι χλωροπλάστες για τις ανάγκες της φωτοσύνθεσης.
Μια άλλη μορφή σιδήρου στους χλωροπλάστες είναι η φερρεδοξίνη. Η φερρρεδοξίνη παίζει παρόμοιο ρόλο στην αναγωγή των νιτρικών και θεϊικών, καθώς και στην ενεργοποίηση του ενζύμου νιτρογενάση που είναι απαραίτητο στη δέσμευση του αζώτου από τα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια.

Βόριο

Το μεγαλύτερο ποσοστό του βορίου περνάει μέσα στη ρίζα παθητικά με το ρεύμα της διαπνοής ως αδιάστατο βορικό οξύ. Όμως, μικρές ποσότητες βορίου προσλαμβάνονται ενεργά. Οι παράγοντες που μειώνουν την διαπνοή, όπως η υψηλή σχετική υγρασία ή η ξηρασία μειώνουν την πρόσληψη του βορίου και την μετακίνηση του. Το βόριο μόλις βρεθεί στον ελεύθερο χώρο της ρίζας μπορεί να συνδεθεί με πολυσακχαρίτες, ή να παραμείνει ελεύθερο ως επιφανειακό film βορίου, ή να προσαρτηθεί πάνω στα κυτταρικά τοιχώματα. Το βόριο είναι σχετικά δυσκίνητο μέσα στο φυτό. Κινείται κυρίως στο ξύλο ως σύμπλοκο σακχάρων-βορικού, ενώ η κίνησή του στον φλοιό είναι περιορισμένη. Το βόριο μπορεί να χαθεί με τον μηχανισμό της σταγονόρροιας από τα υδατώδη.
Οι λειτουργίες του βορίου στο φυτό σχετίζονται με την μεριστωματική αύξηση και εμπλέκονται άμεσα στην διαφοροποίηση των κυττάρων, την ωρίμανση, την διαίρεση και την επιμήκυνση. Η μοριακή βάση αυτής της λειτουργίας βρίσκεται στο ότι το βόριο είναι αναγκαίο για την σύνθεση της ουρακίλης. Η ουρακίλη είναι συστατικό του RNA και η πρόδρομη ένωση της ουριδινο-διφωσφορο-γλυκόζης. Όταν περιορίζεται η στάθμη του βορίου, οι ρυθμοί της κυτταρικής διαίρεσης μειώνονται και αυξάνει ο αριθμός των αδιαφοροποίητων κυττάρων. Επιπλέον, το βόριο επηρεάζει την αύξηση του υπέρου, πιθανώς με αύξηση της απορρόφησης και του μεταβολισμού των σακχάρων και αύξηση της αναπνοής. Επομένως το βόριο ασκεί ένα έμμεσο έλεγχο στη βλάστηση. Αρκετές άλλες λειτουργίες αποδίδονται στο βόριο και είναι οι παρακάτω:
 • Συμπλοκοποιείται με πολυϋδρόξυ-υποστρώματα, ένζυμα και συν-ένζυμα και ενεργοποιεί ή παρεμποδίζει μεταβολικές διαδικασίες.
 • Προστατεύει την οξειδάση του ινδολυλ-οξεικού οξέος από την συμπλοκοποίηση με τους παρεμποδιστές της.
 • Συνδέεται με φωσφογλυκονικό και παρεμποδίζει την πορεία των φωσφοροπεντοζών, οπότε η γλυκόλυση ευνοείται και δεν συσσωρεύονται φαινόλες.
 • Εμπλέκεται στη βιοσύνθεση της λιγνίνης και στη διαφοροποίηση των αγγείων του ξύλου.
Η μέση περιεκτικότητα των περισσοτέρων φυτών σε βόριο είναι 20 mg kg-1 (ppm) σε ξηρή βάση. Το βόριο κατανέμεται ακανόνιστα μέσα στο φυτό. Τα υψηλότερα επίπεδα βορίου βρίσκονται στα αναπαραγωγικά φυτικά μέρη, όπως τους ανθήρες, το στίγμα και τις ωοθήκες (μερικές φορές σε επίπεδα διπλάσια από εκείνα των βλαστών). Οι απαιτήσεις σε βόριο ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων τύπων των φυτών. Στα μονοκότυλα είδη, η περιεκτικότητα των φύλλων κυμαίνεται μεταξύ 1 και 6 ppm, ενώ στα περισσότερα δικότυλα μεταξύ 20 και 70 ppm. Στα δικότυλα που φέρουν σύστημα latex είναι μεταξύ 80 και 100 ppm. Το περισσότερο από το βόριο των φύλλων συσσωρεύεται στην περιφέρεια και στα άκρα, σε επίπεδα 5 έως 10 φορές υψηλότερα από εκείνα του ελάσματος.
Ορισμένες καλλιέργειες όπως το σακχαρότευτλο, το σέλινο, η μηλιά, η αχλαδιά, το αμπέλι, και μερικά ψυχανθή, έχουν υψηλότερες απαιτήσεις σε βόριο.
Η έλλειψη του βορίου από το φυτό μπορεί να περιγραφεί ως μία ακανόνιστη επιμήκυνση των σημείων αύξησης ή και των επακρίων μεριστωμάτων. Τα νεαρά φύλλα είναι παραμορφωμένα, ζαρωμένα, παχύτερα και σκουρότερα στο χρώμα. Τελικά, τα ακραία σημεία αύξησης θανατώνονται. Τα φύλλα και οι βλαστοί μπορεί να γίνουν εύθραυστα, είτε επειδή επηρεάζεται ο σχηματισμός του κυτταρικού τοιχώματος, είτε επειδή συσσωρεύονται φαινόλες. Η συσσώρευση αυξινών και φαινολών επάγει την νέκρωση των φύλλων και άλλων φυτικών μερών. Οι ρίζες είναι γλοιώδεις, παχιές, με εξογκώματα και έχουν νεκρωμένες άκρες. Η έλλειψη του βορίου ευθύνεται ιδιαίτερα για την σήψη της κορυφής και της καρδιάς στα σακχαρότευτλα. Τα νέα φύλλα είναι υπανάπτυκτα και καφέ ή μαύρα. Τα σημεία αύξησης θανατώνονται και η κορυφή σαπίζει. Η έλλειψη βορίου στο γογγύλι προκαλεί κοίλες, ραγισμένες ρίζες με υαλώδη όψη. Στοσέλινο, η έλλειψη βορίου προκαλεί ραγισμένες ρίζες. Οι καρποί των ελλειματικών σε βόριο φυτών μπορεί να είναι μικροί, παραμορφωμένοι και κακής ποιότητας. Στα ελλειματικά σε βόριο μήλα και τομάτες, σχηματίζεται φελλώδες υλικό.
Το εύρος μεταξύ επαρκών και τοξικών επιπέδων βορίου είναι στενό. Είδη ευαίσθητα στην τοξικότητα βορίου είναι το ροδάκινο, τοσταφύλι και το σύκο. Αν το νερό άρδευσης περιέχει υψηλά επίπεδα βορίου, το βόριο μπορεί να συσσωρευτεί στις επιφανειακές στρώσεις του εδάφους των ξηρών περιοχών. Επίπεδα πάνω από 5 ppm βορίου στο νερό είναι τοξικά για τα περισσότερα φυτά. Πάνω από 10 ppm, η τοξικότητα μπορεί να γίνει εμφανής και στα ανθεκτικά φυτά. Τα συμπτώματα της τοξικότητας είναι η χλώρωση και η νέκρωση των άκρων των φύλλων και τελικά το καψάλισμα και το κάψιμο των φύλλων. Τα φύλλα αυτά πέφτουν πρόωρα.
Χαμηλά επίπεδα βορίου στο φυτό επηρεάζουν την ενσωμάτωση φωσφόρου στα νουκλεϊκά οξέα και μειώνουν τα επίπεδα άλλων ενώσεων που περιέχουν φωσφόρο, όπως το ΑΤΡ. Η απορρόφηση του φωσφόρου από τις ρίζες των ελλειματικών σε βόριο φυτών μπορεί να μειωθεί στο μισό.
Υψηλά επίπεδα καλίου έχει βρεθεί ότι μειώνουν την περιεκτικότητα του βορίου στο φυτό. Αυξημένο κάλιο μειώνει τον λόγοασβέστιο:βόριο στο φυτό.Το βόριο και το ασβέστιο πρέπει να είναι σε ισορροπία για την σωστή αύξηση του φυτού. Στη σόγια, ο σωστός λόγος ασβέστιο:βόριο έχει βρεθεί ότι είναι 500:1, ενώ για το σακχαροκάλαμο πρέπει να είναι 100:1. Ψεκασμός των μήλων με βόριο έχει δειχθεί ότι είναι αποτελεσματικός στη μείωση της πικρής κηλίδωσης, μιας ασθένειας που σχετίζεται με έλλειψη ασβεστίου. Το ασβέστιο που προστίθεται στο έδαφος βοηθάει στη μείωση της επίπτωσης της τοξικότητας βορίου. Η παρεμπόδιση του ασβεστίου στην πρόσληψη του βορίου είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη σε εδάφη με υψηλό pH.

Μαγγάνιο

Η συγκέντρωση του μαγγανίου στα φυτά ποικίλλει μεταξύ 20 και 500ppm. Απορροφάται από τα φυτά ως Μn+2 αλλά και υπό τη μορφη συμπλόκων. Το μαγγάνιο είναι απαραίτητο στις οξειδοαναγωγικές διεργασίες της φωτοσύνθεσης και ιδιαίτερα στην πρωτόλυση του νερού και την έκλυση οξυγόνου. Συντελεί στη μεγιστοποίηση της δράσης πολλών ενζυμικών αντιδράσεων του κύκλου του Krebs.
Έχει διαπιστωθεί ότι έλλειψη μαγγανίου εμποδίζει την αναγωγή των ΝΟ2- προς αμμωνιακά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αναστολή και της δράσης της ρεδουκτάσης των NO3-, άρα ούτε τα νιτρικά μπορούν να αναχθούν προς νιτρώδη και αμμωνιακά. Για αυτό το λόγο παρατηρείται συσσώρευση νιτρικών υπό συνθήκες έλλειψης μαγγανίου. Το μαγγάνιο δεν μετακινείται εύκολα στο φυτό και επομένως τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στα νεαρότερα φύλλα, σαν χλώρωση μεταξύ των νεύρων. Σε ορισμένες περιπτώσεις το ριζικό σύστημα γίνεται ευπαθές στις ασθένειες. Σε καλλιέργειες όξινων εδαφών παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της τοξικότητας του μαγγανίου, που διορθώνονται από την παρουσία πυριτίου ή με την ασβέστωση των εδαφών. Επειδή στα φυτά το μαγγάνιο ανταγωνίζεται με τον σίδηρο, περίσσεια μαγγανίου στα φυτά προκαλεί έλλειψη σιδήρου.

Χαλκός

Ο χαλκός απορροφάται από τα φυτά ως κατιόν (Cu+2), αλλά και ως συστατικό φυσικών ή συνθετικών οργανικών συμπλόκων. Η περιεκτικότητά του στους φυτικούς ιστούς κυμαίνεται από 5-20ppm , ενώ εμφάνιση τροφοπενιών είναι πιθανή σε συγκεντρώσεις μικρότερες των 4ppm. Το 70% του χαλκού βρίσκεται στους χλωροπλάστες και αποτελεί συστατικό της πρωτεΐνης τους. Περιέχεται σε διάφορα ένζυμα που καταλύουν αντιδράσεις μέσω των οποίων ανάγεται το οξυγόνο. Χαρακτηριστική αντίδραση οξείδωσης είναι αυτή της οξείδωσης των φαινολών προς διφαινόλες και στη συνέχεια προς ο-κινόνες, η συσσώρευση των οποίων έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό μελανίνων.
Αυτός ο ρόλος στις ενζυμικές αντιδράσεις είναι ειδικός, επιτυγχάνεται δηλαδή από τον χαλκό, ο οποίος δεν αντικαθίσταται από κανένα άλλο κατιόν. Στην οξειδωμένη μορφή του ο χαλκός γρήγορα ανάγεται και σχηματίζεται σύμπλοκο χαλκού-πρωτεΐνης που έχει υψηλό δυναμικό οξειδοαναγωγής. Επειδή ο χαλκός δεν μετακινείται εύκολα μέσα στο φυτό, τα συμπτώματα εμφανίζονται αρχικά στα νεότερα φύλλα, ενώ σε μερικά άλλα φυτά (π.χ καλαμπόκι), τα συμπτώματα έλλειψης στα φύλλα μοιάζουν με εκείνα του καλίου.

Ψευδάργυρος

Η μέση κανονική συγκέντρωση του ψευδαργύρου στους φυτικούς ιστούς κυμαίνεται μεταξύ 25 και 150ppm, ενώ εμφάνιση τροφοπενίων είναι πιθανή σε συγκεντρώσεις μικρότερες των 20ppm και τοξικότητας σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 400ppm. Ο ψευδάργυρος απορροφάται από τα φυτά ως κατιόν (Zn+2). Μπορεί επίσης να απορροφηθεί ως συστατικό φυσικών ή συνθετικών οργανικών συμπλοκών. Διαλυτά άλατα ψευδαργύρου και σύμπλοκα ψευδαργύρου μπορούν να εισέλθουν στο φυτό απευθείας μέσω των φύλλων. Ο ψευδάργυρος συμμετέχει σε πολλές ενζυμικές διεργασίες και παίζει ρόλο στη σύνθεση της τρυπτοφάνης. Η τρυπτοφάνη είναι απαραίτητο συστατικό ορισμένων πρωτεϊνών καθώς και στη σύνθεση αυξινών. Η μείωση των ορμονών αυτών λόγω έλλειψης ψευδαργύρου, στο φυτό προκαλεί μείωση των μεσογονατιών διαστημάτων και του μέγεθους των φύλλων. Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται στα επάκρια τμήματα του φυτού, λόγω του ότι ο ψευδάργυρος δε μετακινείται εύκολα μέσα στο φυτό.
Άλλα συμπτώματα από την έλλειψη ψευδαργύρου είναι η παρουσία πράσινων, κίτρινων ή άσπρων κηλίδων μεταξύ των νεύρων των φύλλων. Επιπλέον επιτυγχάνεται πρώιμη φυλλόπτωση, νέκρωση των ιστών αυτών των αποχρωματισμένων περιοχών των φύλλων και κακός σχηματισμός των καρπών που συνεπάγεται μικρή ή και καθόλου παραγωγή.

Μολυβδένιο

Το μολυβδένιο είναι ανιόν, το οποίο απορροφάται από το φυτό ως MoO4-2. Η ρίζα είναι ασθενές οξύ και σχηματίζει πολυανιονικά σύμπλοκα, όπως τα φωσφορομολυβδενικά. Αυτός ο σχηματισμός, μπορεί να εξηγήσει γιατί το μολυβδένιο μπορεί να απορροφηθεί σε μεγάλες ποσότητες χωρίς να προκαλέσει συμπτώματα τοξικότητας στο φυτό. Η περιεκτικότητα των φυτών σε κανονικά επίπεδα είναι μικρότερη του 1ppm και συμπτώματα έλλειψης μπορεί να εμφανιστούν όταν η περιεκτικότητα είναι μικρότερη των 0,2ppm. Τα χαμηλά επίπεδα αναγκών των φυτών συμπίπτουν με τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του διαθέσιμου μολυβδένιου στο έδαφος. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως τα πίπεδα του μολυβδένιου στα φυτά ξεπερνούν τα 2000ppm.
To μολυβδένιο είναι απαραίτητο συστατικό του ενζύμου της νιτρικής ρεδουκτάσης η οποία καταλύει την αντίδραση της μετατροπής των νιτρικών σε νιτρώδη. Το μεγαλύτερο ποσό του μολυβδένιου στα φυτά ευρίσκεται σε αυτό το ένζυμο, που υπάρχει στους χλωροπλάστες των φύλλων. Η ανάγκη των φυτών σε μολυβδένιο επηρεάζεται από τη μορφή του ανόργανου αζώτου που βρίσκεται στη διάθεση των φυτών. Αν τα φυτά προσλαμβάνουν ΝΗ4+ ή ΝΟ2-, τότε η ανάγκη σε μολυβδένιο είναι μικρότερη. Το μολυβδένιο είναι ευμετακίνητο ιόν στο φυτό και έχει αναφερθεί ότι παίζει σπουδαίο ρόλο στην απορρόφηση και μετακίνηση του σιδήρου στα φυτά.

Χλώριο

Το χλώριο απορροφάται από τη ρίζα των φυτών ως ανιόν, αλλά και μέσω των εναέριων μερών του φυτού. Η κανονική συγκέντρωση στα φυτά κυμαίνεται από 0,2-2%, μολονότι μπορεί να παρατηρηθούν και περιεκτικότητες πολύ μεγαλύτερες. Όλες αυτές οι περιεκτικότητες είναι κατά πολύ μεγαλύτερες των φυσιολογικών αναγκών των φυτών. Σε ευαίσθητες στο χλώριο καλλιέργειες (ροδακινιάπατάτα,τομάτα) συγκεντρώσεις μεταξύ 0,5-2% μπορεί να προκαλέσει μείωση της παραγωγής. Παρόμοια μείωση μπορεί να προκληθεί, όταν η συγκέντρωση φθάσει στο 4% σε καλλιέργειες ανθεκτικές στο χλώριο, όπως το κριθάρισακχαρότευτλα, τον αραβόσιτο.
Ο βασικός ρόλος του χλωρίου είναι αυτός της "βιοχημικής αδράνειας", η συγκέντρωσή του δηλαδή στα κύτταρα έχει ως αποτέλεσμα τη ρύθμιση της ωσμωτικής πίεσης των κυττάρων και την "ουδετεροποίηση" των κατιόντων, λειτουργώντας ως αντιστάθμισμα στη γρήγορη ροή του καλίου. Με τον τρόπο αυτό διατηρούνται τα κύτταρα του φυτού σε σπαργή. Επιπλέον το χλώριο παίζει σημαντικό ρόλο στην έκλυση οξυγόνο κατά τη φωτοσύνθεση. Το χλώριο ανταγωνίζεται την πρόσληψη ΝΟ3- και SO4-. Μειωμένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη σίτου, λόγω υψηλής συγκέντρωσης χλωρίου, οφείλεται στον ισχυρό ανταγωνισμό μεταξύ χλωρίου και νιτρικών.
Το χλώριο δεν μετακινείται εύκολα στο φυτό. Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της έλλειψης του χλωρίου είναι η εικόνα μάρανσης που εμφανίζει το φυτό και η εμφάνιση χλώρωσης στα νέοτερα φύλλα. Σε ορισμένα φυτά μπορεί να εμφανιστούν νεκρώσεις, μεταχρωματισμοί χαλκού χρώματος στα φύλλα και μείωση της ανάπτυξης του ριζικού συστήματος. Οι τιμές συγκέντρωσης του χλωρίου των φυτικών ιστών στις περιπτώσεις τροφοπενίας κυμαίνονται από 70-700ppm. Για υψηλές αποδόσεις κυρίως σε θερμές περιοχές, οι ανάγκες σε χλώριο ικανοποιούνται με προσθήκη 0,4-1 kg/στρέμμα. Η περίσσεια χλωρίου επηρεάζει τις καλλιέργειες ανάλογα με την ανθεκτικότητά τους. Πυκνά φύλλα που στρογγυλεύουν εμφανίζονται στα ευαίσθητα φυτά τομάτας και πατάτας, ενώ για τις πατάτες μειώνεται ο χρόνος αποθήκευσης και η ποιότητά τους.

Ωφέλιμα στοιχεία

Εκτός από τα μακροστοιχεία και τα ιχνοστοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για ορισμένα είδη φυτών και για ορισμένους μικροοργανισμούς του εδάφους που εμπλέκονται στη θρέψη των φυτών. Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζονται ως ωφέλιμα.

Κοβάλτιο

Το κοβάλτιο είναι απαραίτητο στοιχείο για τους μικροοργανισμούς που δεσμεύουν το Ν2. Έχει διαπιστωθεί ότι μόνο 10ppb κοβάλτιο στο θρεπτικό διάλυμα είναι αρκετό για τη δέσμευση αζώτου στη μηδική. Το κοβάλτιο υπάρχει και στους φυτικούς ιστούς σε συγκεντρώσεις 0,02 - 0,50ppm. Η αναγκαιότητα του κοβάλτιου στα μικρόβια, έγκειται στο ρόλο που αυτό παίζει στη σύνθεση της βιταμίνης Β12 και συγκεκριμένα στο ότι σχηματίζει σύμπλοκο με τα άτομα του αζώτου, το οποίο ονομάζεται κοβαμιδικό συνένζυμο και συμμετέχει στη δομή του πορφυρινικού δακτυλίου. Ο δακτύλιος αυτός αποτελεί προσθετική ομάδα των νουκλεοτιδίων στο συνένζυμο της βιταμίνης Β12.
Εκτός του ρόλου του στα μικρόβια, το κοβάλτιο έχει αναφερθεί ότι παίζει ρόλο και σε ορισμένα τουλάχιστον είδη φυτών. Έχει παρατηρηθεί ότι προσθήκη κοβάλτιου βελτιώνει την ανάπτυξη, την αναπνοή και τη φωτοσύνθεση στο βαμβάκι, τα φασόλια.

Βανάδιο

Μικρές συγκεντρώσεις βανάδιου είναι ωφέλιμες για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών, ζώων και ανώτερων φυτών. Έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να αντικαταστήσει το μολυβδένιο στη δέσμευση του Ν2 από τα Rhizobia. Αύξηση της ανάπτυξης στο σπαράγγι, το ρύζι, τοκριθάρι και τον αραβόσιτο έχει διαπιστωθεί ότι οφείλεται στο βανάδιο. Οι ανάγκες των φυτών είναι μικρότερες των 2ppb σε ξηρό βάρος, ενώ η συγκέντρωση στα φυτά είναι κατά μέσο όρο περίπου 1ppm.

Νάτριο

Το νάτριο απορροφάται από όλα τα φυτά ως Na+, αλλά είναι απαραίτητο στοιχείο για τα αλόφυτα είδη φυτών, τα οποία το συγκεντρώνουν στα χυμοτόπια των κυττάρων όπου χρησιμεύει ως ωσμολύτης για τη διατήρηση της σπαργής και γενικά για την οικονομία του νερού στο φυτό. Η συγκέντρωσή του στα φυτά ποικίλλει ευρέως μεταξύ 0,01 και 10%. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται στα αλόφυτα. Η εξοικονόμηση νερού επιτυγχάνεται αφ' ενός με την συγκέντρωση ενός ωσμολύτη και αφετέρου με ένα εξειδικευμένο φωτοσυνθετικό σύστημα. Το φωτοσυνθετικό σύστημα συνδυάζει κλείσιμο των στοματίων κατά τη διάρκεια της ημέρας και δέσμευση CO2 κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το CO2 μεταβολίζεται και αποθηκεύεται προσωρινά στο μηλικό οξύ, για να μετατρεπεί στη συνέχεια σε σάκχαρα μέσω του κύκλου του Calvin κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπου η φωτοσύνθεση πραγματοποιείται με κλειστά στομάτια.
Τα σακχαρότευτλα ανταποκρίνονται ιδιαίτερα στο νάτριο, το οποίο βελτιώνει την εξοικονόμηση του νέρου στα φυτά και αυξάνει την αντίστασή τους στην ξηρασία. Σε εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, τα φύλλα μπορεί να γίνονται ιδιαίτερα σκουρόχρωμα, πράσινα και πυκνά, και τα φυτά να εμφανίζουν συμπτώματα μάρανσης γρηγορότερα και να αναπτύσσονται υπερβολικά κατά πλάτος. Μπορεί επίσης να εμφανίζεται νέκρωση μεταξύ των νεύρων, όμοια με εκείνη της έλλειψης καλίου. Σημειώνεται ότι μερικά από τα αποτελέσματα της επίδρασης του νατρίου μπορεί να οφείλονται και στο χλώριο, επειδή η συνήθης πηγή του νατρίου είναι το NaCl.

Πυρίτιο

Το πυρίτιο είναι από τα στοιχεία που απαντούν σε μεγάλη αφθονία στη λιθόσφαιρα. Απορροφάται από τα φυτά ως μονο-πυριτικό οξύ. Τα σιτηρά και γενικά τα αγροστώδη περιέχουν 0,2-2% πυριτίου, ενώ τα δικότυλα απορροφούν περίπου το 1/10 της ανωτέρω συγκέντρωσης. Ορισμένα φυτά, που χαρακτηρίζονται ως πλούσια σε πυρίτιο, μπορεί να περιέχουν περισσότερο από 10%. Έχει διαπιστωθεί ότι η παρουσία του συμβάλλει στην ανάπτυξη των φυτών. Εν τούτοις, δεν έχει διαπιστωθεί κάποιος συγκεκριμένος βιοχημικός ρόλος του πυριτίου. Για το σακχαροκάλαμο μόνο έχει προταθεί ότι σχηματίζει σύμπλοκο με ένζυμα.
Το πυρίτιο συμβάλλει στη δομή των κυτταρικών τοιχωμάτων. Εμποτίζει τα τοιχώματα της επιδερμίδας και των αγγείων με αποτέλεσμα τη μείωση των απωλειών νερού μέσω των τοιχωμάτων, ενώ παράλληλα παρεμποδίζεται και η μόλυνση από μύκητες. Το πυρίτιο συμμετέχει σε λειτουργίες του ριζικού συστήματος και πιστεύεται ότι συμβάλλει στην ανθεκτικότητα στην ξήρανση ορισμένων καλλιεργειών όπως το σόργο.

Νικέλιο

Για αρκετές δεκαετίες το νικέλιο θεωρείτο ως δυνητικά τοξικό στοιχείο, επειδή η συγκέντρωσή του σε διάφορα τρόφιμα ήταν υψηλότερη από αυτή που χρειάζονται οι ζωντανοί οργανισμοί. Προσφάτως θεωρείται ως πιθανό θεμελιώδες στοιχείο για τα φυτά, ενώ μπορούν να παρατηρηθούν και ελλείψεις κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Όμως το νικέλιο μπορεί να είναι τοξικό σε υψηλές συγκεντρώσεις και μπορεί να είναι ένα πρόβλημα για ορισμένα εδάφη. Το ασβέστωμα είναι ένας τρόπος για να μειωθεί η διαθεσιμότητα του νικελίου. Η υψηλή περιεκτικότητα των εδαφών σε νικέλιο συνήθως οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα. Η περιεκτικότητα των φυτών σε νικέλιο κυμαίνεται μεταξύ 0,1 - 1ppm κατά ξηρό βάρος φυτικού ιστού. Η περιεκτικότητα του εδάφους σε νικέλιο συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με αυτή των φυτών, επειδή το νικέλιο λαμβάνεται εύκολα και γρήγορα από τα φυτά και είναι ευκίνητο μέσα σε αυτό.
Συντελεί στην αύξηση του βάρους των φυματίων και στη παραγωγή των καρπών της σόγιας. Γενικά έχει αποδειχθεί ο ευεργητικός του ρόλος σε όλα τα ψυχανθή με τον ιδιαίτερο τύπο μεταβολισμού του αζώτου.

Εδαφικά στοιχεία που απορροφούνται από τα φυτά

Τέτοια στοιχεία όπως το αργίλιο, το σελήνιο, το ιώδιο, το βρώμιο, το φθόριο, το χρώμιο, ο μόλυβδος και το κάδμιο, υπάρχουν στα εδάφη και απορροφούνται από τα φυτά. Ορισμένα ευρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες που είτε προέρχονται από το μητρικό υλικό, είτε είναι αποτέλεσμα εξωγενούς εμπλουτισμού. Δεν έχει αποδειχθεί ότι παίζουν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο στη λειτουργία των φυτών. Οι λόγοι που αναφέρονται, είναι γιατί ορισμένα από αυτά παρουσιάζουν ενδιαφέρον επειδή είναι απαραίτητα στοιχεία για τον άνθρωπο και τα ζώα, ενώ άλλα παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των φυτών, τα οποία συχνά εκδηλώνουν φαινόμενα τοξικότητας.

Αργίλιο

Υπάρχουν ενδείξεις ότι το αργίλιο σε μικρές ποσότητες έχει ευνοϊκή επίδραση στα φυτά, αλλά ο συγκεκριμένος ρόλος του δεν είναι γνωστός. Τα ανωτέρω φυτά περιέχουν περίπου 200ppm επί ξηράς ουσίας, αλλά στο τσάι, για το οποίο θεωρείται απαραίτητο, φθάνει στα γηραιότερα φύλλα τα 2000-5000ppm , χωρίς μάλιστα να εμφανίζονται συμπτώματα τοξικότητας. Σε όξινα εδάφη (pH<5>50%. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιθανή η εμφάνιση συμπτωμάτων τοξικότητας στα περισσότερα φυτά. Από τα πρώτα συμπτώματα είναι η περιορισμένη ανάπτυξη των ριζών, τα άκρα των οποίων και οι πλάγιες διακλαδώσεις γίνονται χονδρές και αποκτούν χρώμα καφέ. Στα κύτταρα αδρανοποιεί τον φώσφορο, σχηματίζοντας σταθερά αργιλιο-φωσφορικά σύμπλοκα. Για το λόγο αυτό της αδρανοποίησης του φωσφόρου, η τοξικότητα του αργιλίου χαρακτηρίζεται πολλές φορές και από ταυτόχρονη έλλειψη φωσφόρου στους φυτικούς ιστούς.
Έχει επιπλέον διαπιστωθεί, ότι το αργίλιο παρεμποδίζει τη διαίρεση των κυττάρων και τη δράση των φωσφοροκινάσων καθώς και των ΑΤΡ-τάσων. Η τοξικότητα του αργιλίου στους φυτικούς ιστούς συνοδεύεται συνήθως και με υψηλά ποσά σιδήρου και μαγγανίου και με χαμηλά ποσά ασβεστίου και μαγνησίου.

Σελήνιο

Τα περισσότερα εδάφη περιέχουν σελήνιο σε συγκεντρώσεις < 0,2 ppm.  Στα όξινα και ουδετέρα εδάφη η διαθεσιμότητά του είναι μικρότερη, ενώ η διαθέσιμη μορφή SeO4+2 υπό την οποία απορροφάται από τα φυτά, απαντά στα αλκαλικά καλώς αεριζόμενα εδάφη. Ευνοϊκή επίδραση του σελήνιου έχει παρατηρηθεί σε ελάχιστες περιπτώσεις. Αντίθετα, περισσότερο συνηθισμένη είναι η τοξικότητα του σελήνιου, η οποία προκαλεί καθυστέρηση της ανάπτυξης, χλώρωση και μαρασμό. Η αντοχή των φυτών σε σελήνιο διαφέρει σημαντικά. Υπάρχουν φυτά - δείκτες σελήνιου, τα οποία συγκεντρώνουν μερικές χιλιάδες ppm σεληνίου, χωρίς να εμφανίζουν συμπτώματα τοξικότητας, ενώ τα αυτοφυή αγροστώδη περιέχουν μερικά ppm. Επειδή το ppm είναι απαραίτητο για τα ζώα, είναι σημαντική η γνώση των επιπέδων αυτού στα φυτά που αποτελούν την τροφή τους. Η έλλειψη ή η περίσσεια έχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία και την ανάπτυξή των ζώων.

Ιώδιο

Το ιώδιο είναι απαραίτητο για τα ζώα. Για τα φυτά έχει αναφερθεί ότι ασκεί ευνοϊκή επίδραση, όταν η συγκέντρωση του εδάφους είναι της τάξης του 0,1ppm, ενώ συγκεντρώσεις 0,5-1ppm, που όμως δεν απαντούν στα κανονικά εδάφη, είναι τοξικές. Η τοξικότητα εμφανίζεται στα γηραιά φύλλα, τα οποία γίνονται χλωρωτικά και πέφτουν, ενώ τα νεαρά γίνονται σκούρα πράσινα (τομάτα) και η συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη των 8ppm. Οι κανονικές συγκεντρώσεις στα φυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 0,5ppm. Η επίδραση του ιωδίου που εφαρμόζεται με τη μορφή ΚΙΟ3 στα φυτά φαίνεται να είναι θετικότερη και λιγότερο τοξική από την επίδραση αντίστοιχων συγκεντρώσεων με τη μορφή ΚΙ. Αυτό μπορεί να οφείλεται και στην πιο αργή απορρόφηση του ΚΙΟ3 από το ριζικό σύστημα των φυτών. Η τοξική επίδραση του ιωδίου μειώνεται από υψηλά επίπεδα χλωρίου στην ριζόσφαιρα.

Βρώμιο

Ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών, αλλά δεν έχει αποδειχθεί και για αυτό κάποιος συγκεκριμένος ρόλος στα φυτά. Μέχρις ενός ορισμένου σημείου, το βρώμιο μπορεί να υποκαταστήσει στο φυτό το χλώριο. Απορροφάται από τα φυτά ως Br- και γενικά δεν είναι τόσο τοξικό όπως το ιώδιο. Άλλωστε οι ποσότητές του στο έδαφος είναι πάρα πολύ μικρές. Περιεκτικότητες βρωμίου στα φυτά μέχρι 260ppm δεν οδηγούν σε συμπτώματα τοξικότητας. Όμως προβλήματα τοξικότητας έχουν εμφανιστεί στην περίπτωση χρήσης αερίων βρωμίου, όπως το βρωμιούχο μεθύλιο, που χρησιμοποιούνται στην απολύμανση των εδάφων, σε φυτά ευαίσθητα, όπως π.χ η πατάτα και τασακχαρότευτλα.

Φθόριο

Η κύρια πηγή του φθορίου είναι η ρύπανση του αέρα που μπορεί να επηρεάσει το φυτό από τον αέρα ή από τη συσσώρευσή του φθορίου στο έδαφος. Η κινητικότητα του φθορίου στο έδαφος είναι αξιοσημείωτα πολύπλοκη, καθώς επηρεάζεται από τη σύσταση του εδάφους σε άργιλλο, το pH, τη συγκέντρωση του ασβεστίου και τη συγκέντρωση του φωσφόρου, ενώ η περιεκτικότητά του στο έδαφος σχετίζεται με το μητρικό υλικό. Οργανικά σύμπλοκα του φθορίου διατίθενται εύκολα στα φυτά. Η πρόσληψη του φθορίου στο φυτό από το έδαφος είναι παθητική. Το ιόν φθορίου μεταφέρεται εύκολα στo φυτό. Αυτή η πρόσληψη συνήθως δεν είναι φυτοτοξική.
Το φθόριο στα φυτά βρίσκεται στα φυτά σε συγκεντρώσεις 2-20ppm επί ξηράς ουσίας. Σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις είναι τοξικό με κύρια συμπτώματα να είναι η περιφερειακή νέκρωση, που ονομάζεται "καμένα άκρα" και χλώρωση μεταξύ των νεύρων. Σε υψηλές συγκεντρώσεις το φθόριο είναι τοξικό για τα ζώα αλλά και τον άνθρωπο. Θα πρέπει επομένως να αποφεύγεται η συστηματική κατανάλωση φυτικών προϊόντων με υψηλή συγκέντρωση φθορίου. Για τον άνθρωπο χαρακτηριστική περίπτωση υψηλής συγκέντρωσης σε φθόριο είναι το τσάι, το οποίο περιέχει μέχρι 400ppm φθορίου καθώς και φθοριοξεϊκό οξύ.

Χρώμιο

Το χρώμιο βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα στο έδαφος. Ο ρυθμός απορρόφησης από τα φυτά είναι πολύ χαμηλός, λόγω του ότι παραμένει σε εναλλακτικές θέσεις στη ρίζα και για το λόγο αυτό δεν παρατηρούνται συχνά φαινόμενα τοξικότητας στα υπέργεια τμήματα του φυτού. Τα ποσά στους φυτικούς ιστούς κυμαίνονται μεταξύ 0,02 και 1ppm. Έχει αναφερθεί τοξικότητα σε φυτά βρώμηςμετά από προσθήκη 5ppm χρωμίου, υπό μορφή θειϊκού χρωμίου στο έδαφος, με συμπτώματα μικρές ρίζες και φύλλα στενά, σκούρα κόκκινα με μικρές νεκρωτικές κηλίδες. Το χρώμιο είναι απαραίτητο στοιχείο για τον άνθρωπο και τα ζώα, γιατί λαμβάνει μέρος στο μεταβολισμό της γλυκόζης στα θηλαστικά.

Μόλυβδος

Στα γεωργικά εδάφη περιέχεται σε συγκεντρώσεις 2-200ppm, εκτός ορισμένων περιπτώσεων στις οποίες υπάρχουν ορυκτά μολύβδου. Υψηλές συγκεντρώσεις παρατηρούνται στα ρυπασμένα εδάφη, στα οποία μπορεί να φθάσουν τα 3000ppm. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις μολύβδου και στα φυτά. Ο μόλυβδος στα φυτά συσσωρεύεται στα κυτταρικά τοιχώματα και από εκεί διαχέεται στο εσωτερικό των κυττάρων. Είναι τοξικός, γιατί στον μεταβολισμό τους μιμείται το ασβέστιο και παρεμποδίζει έτσι τη λειτουργία πολλών ενζυμικών συστημάτων. Παρεμβάλλεται επίσης στον μεταβολισμό του σιδήρου. Στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στα νεαρά άτομα, υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβη του εγκεφάλου, ενώ στα ζώα υψηλές συγκεντρώσεις δημιουργούν επιθετικότητα.

Κάδμιο

Το κάδμιο μοιάζει χημικά με τον ψευδάργυρο, τον οποίο μπορεί να μιμείται στην απορρόφηση και στις μεταβολικές δραστηριότητες. Αντίθετα όμως με τον ψευδάργυρο, το κάδμιο είναι τοξικό για τα φυτά και τον άνθρωπο. Στο φυσικό έδαφος απαντάται σε πολύ μικρά ποσά. Προστίθεται όμως σε σχετικά μικρά ποσά με τα φωσφορικά λιπάσματα και σε μεγαλύτερα ποσά με τα αστικά απόβλητα. Επίσης, μεγάλη πηγή ρύπανσης, είναι τα απόβλητα των χυτηρίων μετάλλων ψευδαργύρου, αφού η σχέση καδμίου:ψευδαργύρου στα μεταλλεύματα αυτά είναι 1:350, καθώς και τα ελαστικά και τα λιπαντικά των αυτοκινήτων.
Αντίθετα με τον μόλυβδο, το κάδμιο απορροφάται και μεταφέρεται εύκολα από το έδαφος στο φυτό. Η περιεκτικότητα των φυτών σε κάδμιο συσχετίζεται με την περιεκτικότητα του εδάφους σε κάδμιο. Ο βαθμός της συσσώρευσης του καδμίου μέσα στο φυτό ποικίλλει ποικίλλει πολύ στα διάφορα φυτικά είδη. Η διαλυτότητα του καδμίου στο έδαφος μειώνεται σημαντικά με αύξηση του εδαφικού pH. Κανονικά επίπεδα καδμίου στα φυτά είναι μεταξύ 0,1-1ppm. Επίπεδα άνω των 3ppm είναι τοξικά για τα φυτά αλλά και για τον άνθρωπο που καταναλώνει τα προϊόντα. Μεγαλύτερη σημασία όσο αφορά την τοξικότητα στα φυτά, έχει η τοξικότητα στα ζώα και στον άνθρωπο όπου συνεχής κατανάλωση τροφών που περιέχουν κάδμιο, προκαλούν προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία σε βάθος χρόνου. 
Πηγή: gaiapedia.gr