Translate

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Νέες καλλιέργειες στην μέθοδο παρεμπόδισης σύζευξης.


Αποτέλεσμα εικόνας για μέθοδο παρεμπόδισης σύζευξης
Νέες καλλιέργειες θέλει να προσθέσει το ΥπΑΑΤ στο Κομφούζιο
Διεύρυνση των καλλιεργειών εξετάζει το ΥπΑΑΤ για τη δράση Κοµφούζιο, με την προσθήκη: αμπελιού, μηλιάς, δαμασκηνιάς, κυδωνιάς, βαμβακιού, αχλαδιάς, λεμονιάς και μανταρινιάς. Αυτό αναφέρει η απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαµπος Κασίµης. Αναλυτικότερα οι καλλιέργειες (συμπεριλαμβανομένων των εχθρών τους) που αναφέρει η απόφαση είναι οι ακόλουθες:
 • αμπέλι (ευδεμίδα)
 • μηλιά (καρπόκαψα)
 • δαμασκηνιά (καρπόκαψα)
 • κυδωνιά (καρπόκαψα, κόσσος, σέζια)
 • βαμβάκι (ρόδινο σκουλήκι)
 • αχλαδιά (καρπόκαψα, φυλλοδέτης, κόσσος, ζευζέρα, σέζια)
 • λεμονιά και μανταρινιά (ανθοτρήτης)
Τι ισχύει μέχρι σήμερα
Προς το παρόν η δράση «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρο-λεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», επειδή εφαρµόζεται για πρώτη φορά, έχει περιοριστεί πιλοτικά σε ροδακινιές, βερικοκιές και νεκταρινιές, προκειµένου να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητα της. Στόχος της δράσης είναι ο μετριασμός της επιβάρυνσης των περιοχών που καλλιεργείται εντατικά η ροδακινιά, η βερικοκιά και η νεκταρινιά από χημικά εντομοκτόνα.

Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια).
Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στη δράση πρέπει να πληρούν το ακόλουθο κριτήριο επιλεξιμότητας: να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου του έτους 2016 με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια).
Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας.
Τα αγροτεμάχια τα οποία εντάσσονται στη δράση πρέπει:
 • να κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης
 • να διατηρούνται σταθερά κατά θέση και σε έκταση καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης
Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται:
 • καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων - εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη. Η πρακτική της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων συνίσταται στην εγκατάσταση παγίδων παρακολούθησης και ατμιστήρων (dispensers). Οι ατμιστήρες απελευθερώνουν συνθετική φερομόνη με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων και να ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών.
 • να διαθέτουν και να εφαρμόζουν Σχέδιο Εφαρμογής της δράσης στην ενταγμένη εκμετάλλευση, το οποίο περιλαμβάνει το σχεδιασμό της εγκατάστασης των ατμιστήρων και των παγίδων παρακολούθησης. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, το Σχέδιο Εφαρμογής αναθεωρείται, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα όπως η καταγραφή των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης και οι μετρήσεις του ποσοστού προσβολής σε φύλλα και βλαστούς από τα έντομα - στόχους, και περιγράφει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των πληθυσμών των τριών μικρολεπιδοπτέρων στα ενταγμένα αγροτεμάχια.
 • τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής να κάνουν μικτή χρήση φερομονών & χημικών εντομοκτόνων, ενώ τα επόμενα τρία έτη εφαρμογής να κάνουν αποκλειστικά χρήση φερομονών.
Ενίσχυση
Τα ύψη ενίσχυσης ανέρχονται σε 38,7 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως στα δύο πρώτα έτη εφαρµογής και στα 45,4 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για τα επόµενα τρία έτη εφαρµογής.
Διαδικασία τροποποίησης
Στο πλαίσιο τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) έχει προταθεί από φορείς του γεωργικού τομέα η ένταξη νέων επιλέξιμων καλλιεργειών στη δράση του μέτρου, εφόσον αυτό αιτιολογηθεί επαρκώς και εφόσον ολοκληρωθεί εγκαίρως η απαραίτητη μελέτη, η οποία θα αναγνωρίσει και θα ορίσει την απώλεια εισοδήματος ή/και πρόσθετου κόστους.
Με έγγραφο το Τμήμα Προστασίας Φυτών της Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής μας έχει ενημερώσει ότι η μέθοδος της παρεμπόδισης σύζευξης σύμφωνα με τις Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας, μπορεί να εφαρμοστεί εθελοντικά σε πλήθος καλλιεργειών (αμπέλι, βερικοκιά, μηλιά, δαμασκηνιά, κυδωνιά, ροδακινιά, βαμβάκι, αχλαδιά, λεμονιά, μανταρινιά).
Προκείμενου να διευρυνθούν οι επιλέξιμες καλλιέργειες της δράσης «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρο-λεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» θα πρέπει να προσδιοριστεί, από ανεξάρτητο μελετητή, το ύψος ενίσχυσης για κάθε νέα καλλιέργεια που πρόκειται να ενταχθεί στη δράση.
πηγή:agrotypos.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Βιολογική καταπολέμηση.


«Πράσινη» ασπίδα στις καλλιέργειες

Η χημική καταπολέμηση αποτελεί σήμερα την επικρατούσα πρακτική προστασίας των φυτών από εχθρούς και ασθένειες.

«Πράσινη» ασπίδα στις καλλιέργειες
Η πρακτική αυτή έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στα έμβια όντα και γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει μία ισορροπία μεταξύ των διαφόρων μεθόδων ώστε η κάθε μία που επιλέγεται να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα.Με σκοπό τον περιορισμό των ζημιών από την κατάχρηση των φυτοφαρμάκων θα πρέπει:
• Να προταθούν φυτοφάρμακα με τη μικρότερη επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον.
• Τη μείωση της χρήσης των προϊόντων αυτών.
Εναλλακτικές μέθοδοι
 Βιολογική καταπολέμηση: Σύμφωνα με τον «Διεθνή Οργανισμό Βιολογικής και Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης εναντίον των Εχθρών των Ζώων και των Φυτών», η βιολογική καταπολέμηση συνίσταται στη χρησιμοποίηση ζώντων οργανισμών για την πρόληψη ή τη μείωση των ζημιών που προκαλούνται από τους εχθρούς των φυτών. Ο οργανισμός που χρησιμοποιείται στην καταπολέμηση μπορεί να είναι ένα παράσιτο ή ένα «αρπακτικό» ή ένας παθογόνος παράγοντας (μύκητας, βακτήριο, ιός, ή πρωτόζωο) ή ένας ανταγωνιστής του εχθρού των καλλιεργειών.
Υπάρχουν τρεις τύποι βιολογικής καταπολέμησης:
• Η κλασική βιολογική καταπολέμηση που γίνεται με την εισαγωγή - εγκλιματισμό νέων ειδών σε ένα περιβάλλον με στόχο τον έλεγχο του πληθυσμού ενός εχθρού της καλλιέργειας.
• Η αυξητική βιολογική καταπολέμηση συνίσταται στην αύξηση του επιπέδου των φυσικών εχθρών των ασθενειών των φυτών, με ομαδικές απελευθερώσεις τέτοιων οργανισμών ή με την απελευθέρωση μικρού αριθμού κατά τρόπο ώστε να γίνεται εποικισμός από αυτόν τον μικροοργανισμό.
• Η κατάλληλη διαχείριση του περιβάλλοντος επιτρέπει στο να ευνοηθούν οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί των ιθαγενών φυσικών εχθρών των ασθενειών των φυτών.
Η μέθοδος κατά την οποία εισάγουμε έναν μεγάλο αριθμό στείρων αρσενικών σε έναν φυσικό πληθυσμό εχθρών των καλλιεργειών αποτελεί επίσης βιολογική μέθοδο.
• Φυσικές μέθοδοι καταπολέμησης: Περιλαμβάνουν όλες τις τεχνικές των οποίων ο πρωταρχικός τρόπος δράσης δεν συνδέεται με καμία βιολογική ή βιοχημική επέμβαση.
Σχηματικά μπορούμε να διακρίνουμε τις τεχνικές αυτές σε τέσσερις κατηγορίες.
• Θερμική καταπολέμηση: Συνίσταται στην πρόκληση εσωτερικών πληγών στους εχθρούς των καλλιεργειών που επιθυμούμε την καταστροφή (ζιζάνια, αρπακτικοί οργανισμοί, παθογόνοι οργανισμοί) με θερμοκρασίες σε επίπεδα θανατηφόρα ή με μείωση της θερμοκρασίας σε επίπεδα χαμηλότερα από το σημείο πήξεως.
Πολυάριθμες μέθοδοι έχουν δοκιμασθεί με επιτυχία για την αντιμετώπιση διάφορων εχθρών: όπως η πυρο-ζιζανιοκτονία στο καλαμπόκι και στην πατάτα. Η θερμική ζιζανιοκτονία (θερμό νερό, φλόγα, υπέρυθρη ακτινοβολία) των καλλιεργειών σε σειρές απετέλεσαν το πεδίο έρευνας πολυάριθμων εργασιών στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας.
• Ηλεκτρομαγνητική καταπολέμηση: Βασίζεται στην επίδραση μίας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ή του ηλεκτρικού ρεύματος και την αντίδρασή της με την ύλη που αποτελείται ο εχθρός της καλλιέργειας και που επιθυμούμε την καταπολέμησή του (έντομα, ζιζάνια, παθογόνοι μικροοργανισμοί). Η μέθοδος αυτή δεν προκαλεί ζημιές στις καλλιέργειες αλλά δεν έχει αναπτυχθεί πολύ λόγω του υψηλού της κόστους.
• Kαταπολέμηση με μηχανικά μέσα: Αφορά την καταπολέμηση των ζιζανίων και των εντόμων. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχουν διάφοροι τρόποι μηχανικής καταπολέμησης: κατεργασία του εδάφους, κοπή ζιζανίων, χρησιμοποίηση στρωμνής, καταστροφή των ζιζανίων με το χέρι, κατάκλυση με νερά.
Για την αντιμετώπιση των εντόμων, η χρησιμοποίηση φυσικών εμποδίων αποτελεί ενδιαφέρουσα μέθοδο. Η τεχνική αυτή συνίσταται στο να δυσκολεύεται η πρόσβαση των εχθρών των καλλιεργειών στη ζώνη της καλλιέργειας. Η τεχνική αυτή είναι πιο αποτελεσματική σε καλλιέργειες θερμοκηπίου, παρά στις μεγάλες καλλιέργειες. Εντούτοις και στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν παραδείγματα επιτυχούς χρησιμοποίησης φυσικών εμποδίων εναντίον βλαβερών εντόμων, π.χ. η χρησιμοποίηση ενός φράκτη από ατσάλι σε καλλιέργεια σίτου και μηδικής, τις προστάτεψε από το είδος της ακρίδας.
Ομοίως οι «αντιδορυφορικοί φράκτες» αποδεικνύονται το πιο αποτελεσματικό μέσο στην προστασία των καλλιεργειών πατάτας. Στα έντομα που λειτουργούν σαν φορείς πολυάριθμων ιών μπορεί να ελεγχθεί ο πληθυσμός τους με νήματα ή πλαστικά φύλλα κίτρινου χρώματος. Οι ανεμοφράκτες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων τροποποιούν την κυκλοφορία του ανέμου και επηρεάζουν ισχυρά την κατανομή των εντόμων σε ένα αγροτικό περιβάλλον.
• Καταπολέμηση με αναρρόφηση: Γίνεται με τη χρησιμοποίηση ρεύματος αέρα (φύσημα ή αναρρόφηση) για να μειωθεί ο αριθμός των βλαβερών εντόμων. Εχει αποδειχθεί αποτελεσματικό σε μερικές περιπτώσεις εναντίον της λευκής μύγας και της μαύρης ψείρας.
• Καταπολέμηση με τη χρησιμοποίηση καλλιεργητικών τεχνικών: Πρόκειται για την πιο παλιά μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο μαζί με τις φυσικές μεθόδους. Στηρίζεται σε διάφορες τεχνικές: στη διαδοχή των καλλιεργειών, στην κάλυψη του εδάφους με φυτά στην ενδιάμεση περίοδο μεταξύ δύο διαδοχικών καλλιεργειών, σε καλλιέργειες φυτών που επιδρούν η μία στην άλλη, σε τροποποίηση της ημερομηνίας και της πυκνότητας σποράς, σε τροποποίηση της λίπανσης, στην άρδευση και τη στράγγιση.
Πηγή: ethnos.gr/agrotis