Translate

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Προκήρυξη για το ΚΟΜΦΟΎΖΙΟ.

Αποτέλεσμα εικόνας για Μέθοδος Παρεμπόδισης Σύζευξης (Mating Disruption)

ΥπΑΑΤ: Τέλος 1ου τετράμηνου 2017 έρχεται η προκήρυξη για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, δεσμεύσεις που πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, προτίθεται να προκηρύξει μέχρι το τέλος του 1ου τετράμηνου του 2017 τη γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδoπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)».

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι καλλιέργειες της ροδακινιάς, της βερικοκιάς και της νεκταρινιάς. Στόχος της δράσης είναι ο μετριασμός της επιβάρυνσης των περιοχών που καλλιεργείται εντατικά η ροδακινιά, η βερικοκιά και η νεκταρινιά από χημικά εντομοκτόνα. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης είναι οι περιοχές όλης της χώρες στις οποίες καλλιεργούνται τα παραπάνω είδη.

Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια).
Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στη δράση πρέπει να πληρούν το ακόλουθο κριτήριο επιλεξιμότητας:
 • να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου του έτους 2016 με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια)

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας.
Τα αγροτεμάχια τα οποία εντάσσονται στη δράση πρέπει:
 • να κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης
 • να διατηρούνται σταθερά κατά θέση και σε έκταση καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης
Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται:
 • καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων - εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη. Η πρακτική της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων συνίσταται στην εγκατάσταση παγίδων παρακολούθησης και ατμιστήρων (dispensers). Οι ατμιστήρες απελευθερώνουν συνθετική φερομόνη με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων και να ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών.
 • να διαθέτουν και να εφαρμόζουν Σχέδιο Εφαρμογής της δράσης στην ενταγμένη εκμετάλλευση, το οποίο περιλαμβάνει το σχεδιασμό της εγκατάστασης των ατμιστήρων και των παγίδων παρακολούθησης. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, το Σχέδιο Εφαρμογής αναθεωρείται, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα όπως η καταγραφή των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης και οι μετρήσεις του ποσοστού προσβολής σε φύλλα και βλαστούς από τα έντομα - στόχους, και περιγράφει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των πληθυσμών των τριών μικρολεπιδοπτέρων στα ενταγμένα αγροτεμάχια.
 • τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής να κάνουν μικτή χρήση φερομονών & χημικών εντομοκτόνων, ενώ τα επόμενα τρία έτη εφαρμογής να κάνουν αποκλειστικά χρήση φερομονών.
Τα ύψη ενίσχυσης ανέρχονται σε 387 € ανά Ha ετησίως για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά Ha ετησίως για τα επόμενα τρία έτη εφαρμογής.
Όσοι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια) και τα αγροτεμάχια τους είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) του έτους 2016 με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια) και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στη συγκεκριμένη δράση μπορούν ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ να ξεκινήσουν την εφαρμογή των αναφερόμενων παραπάνω δεσμεύσεων.
Πηγή:agrotypos.gr

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Μέθοδος Παρεμπόδισης Σύζευξης (Mating Disruption)

Αποτέλεσμα εικόνας για Mating Disruption

Η Φυτοπροστασία του μέλλοντος στο σήμερα

Αποτέλεσμα εικόνας για Mating Disruption
Η Anthesis ΕΠΕ σταθερά προσηλωμένη στην ανάπτυξη προϊόντων και στην εισαγώγη στη γεωργική πρακτική καινοτόμων μεθόδων φυτοπροστασίας, διαθέτει στην Ελληνική αγορά δυο πρωτοποριακά προϊόντα για την καταπολέμηση εχθρών λεπιδοπτέρων για τη Μηλιά, Αχλαδιά, Καρυδιά και το Αμπέλι.
Πρόκειται για τα προϊόντα Isomate® CTT & Isonet® L, για την καταπολέμηση τηςΚαρπόκαψας (Cydia pomonella) στα Μήλα, Αχλάδια, Καρύδια και Ευδεμίδας(Lobesia botrana) σε επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο αμπέλι, αντιστοίχως. Και τα δυο προϊόντα βασίζονται στη καινοτόμο Μέθοδο Παρεμπόδισης Σύζευξης, σύμφωνα με την οποία μπορούμε να έχουμε υψηλό επίπεδο ελέγχου των εχθρών, με ελάχιστη χρήση χημικών σκευασμάτων και ελάχιστα ποσοστά ζημιάς για τον παραγωγό.

Μέθοδος παρεμπόδισης σύζευξης
Η Μέθοδος Παρεμπόδισης Σύζευξης (Mating Disruption), είναι η μέθοδος σύμφωνα με την οποία διαμέσου της χρήσης συνθετικών σεξουαλικών φερομονών, η λανθάνουσα οσμή φερομόνης αποσπά ή παρεμποδίζει τα ακμαία αρσενικά να εντοπίσουν τα θηλυκά. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν επιτυγχάνεται η σύζευξη μεταξύ θηλυκών και αρσενικών λεπιδοπτέρων, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της αναπαραγωγικής δυνατότητας του πληθυσμού και κατ' επέκταση:
- τη μείωση του πληθυσμού και
- την ελαχιστοποίηση της ζημιάς στους καρπούς
anthesis1Η διαδικασία σύζευξης στα λεπιδόπτερα, που έχει μελετηθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, ξεκινά με την απελευθέρωση φερομονών απο το θηλυκό άτομο προκειμένου να θέλξει το αρσενικό.
Όταν τα αισθητήρια όργανα του αρσενικού λάβουν την επίδραση των ουσιών αυτών, τότε το αρσενικό κινείται σε τροχιά ζιγκ-ζαγκ προς την πηγή εκπομπης της φερομόνης.
Η εκπομπή συνθετικής φερομόνης σε σταθερή συγκέντρωση, είναι σε θέση να αποπροσανατολίσει το αρσενικό με αποτέλεσμα αυτό να μην μπορεί να εντοπίσει τη θέση του θηλυκού και να μη συμβεί η σύζευξη.
Εκτός από τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε είδους λεπιδοπτέρου, υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου γενετήσιας σύγχυσης:
• Τα χαρακτηριστικά των διαχυτήρων (dispensers): υλικό, καμπύλες ελευθέρωσης κλπ
• Συγκέντρωση της φερομόνης στον αγρό
Χαρακτηριστικά αγρού: μέγεθος, διάταξη δέντρων, επικρατούντες άνεμοι κλπ.
  
ISOMATE® CTT
Τo ISOMATE® CTT αποτελείται από διαχυτήρες ελεγχόμενης αποδέσμευσης συνθετικών φερομονών, οι οποίες από άποψη δομής χημικού μορίου είναι πανομοιότυπες με τις φυσικές φερομόνες που παράγουν τα θηλυκά της Καρπόκαψας (Cydia pomonella).
anthesis2Εάν ο αριθμός των ακμαίων θηλυκών στον οπωρώνα είναιχαμηλός η λανθάνουσα οσμή φερομόνης που παράγεται από τη συνθετική φερομόνη, αποσπά ή παρεμποδίζει τα ακμαία αρσενικά να εντοπίσουν τα θηλυκά. Εξ αιτίας του γεγονότος αυτού δε λαμβάνει χώρα η σύζευξη και ο αριθμός των γόνιμοποιημένων αυγών που εναποτίθενται μειώνεται δραματικά.
Εάν ο αριθμός των ακμαίων θηλυκών στον οπωρώνα είναι υψηλός, τότε μερικά αρσενικά είναι δυνατόν να συναντήσουν θηλυκά, αλλά η σύζευξη καθυστερεί αρκετά. Γιαυτό το λόγο, λιγότερα γονιμοποιημένα αυγά εναποτίθενται και οι πιθανότητες επιτυχούς καταπολέμησης αυξάνονται.
Εάν ο αριθμός των ακμαίων θηλυκών στον οπωρώνα είναι τεράστιος, υπάρχουν επαρκείς συζεύξεις ώστε να προκαλέσουν αρκετά σημαντική ζημιά.
Οι διαχυτήρες του Isomate® CTT αποτελούνται από 2 παράλληλους σωληνίσκους καφέ χρώματος οι οποίοι είναι γεμάτοι με φερομόνη και οι οποίοι ενώνονται στα άκρα μεταξύ τους.
 anthesis3
Ο συγκεκριμένος διαχυτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το μοναδικό μέσο ελέγχου της καρπόκαψας με την προϋπόθεση οτι οι πληθυσμοί των εντόμων είναι χαμηλοί και δε λαμβάνει χώρα μετακίνηση συζευγμένων θηλυκών.
Εάν οι πληθυσμοί καρπόκαψας είναι πολύ υψηλοί, η χρήση των εξατμιστήρων πρέπει να συνδυαστει με συμπληρωματικές εφαρμογές χημικών προκειμένου να μειώσουμε τους πληθυσμούς των εντόμων.
Επομένως κρίνεται απαραίτητο να εκτιμάται πρώτα ο πληθυσμός των ακμαίων στον οπωρώνα, που εφαρμόζεται η μέθοδος της παρεμπόδισης σύζευξης, πριν την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής καταπολέμησης.

anthesis4Χρόνος τοποθέτησης
Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης πληθυσμού (monitoring) και τοποθετείστε τους διαχυτήρες με την πρώτη σύλληψη εντόμων. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθούν οι διαχυτήρες πριν να αρχίσει η πτήση των ακμαίων της γενιάς που διαχειμάζει, δηλαδή με την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων.
Τρόπος τοποθέτησης-εφαρμογής
Οι διαχυτήρες Isomate® CTT αφού ανοιχτούν, αναρτώνται – ομοιόμορφα κατανεμημένοι – στα πλαϊνά κλαδιά που βρίσκονται στο 1/3 πάνω (υψηλότερο) μέρος των δένδρων, αποφεύγοντας την απευθείας έκθεσή τους στο ηλιακό φως, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση της απελευθέρωσης των φερομόνων. Σε δέντρα ύψους μεγαλύτερο από 4 μέτρα συνιστάται να τοποθετηθεί το 1/3 των διαχυτήρων στο πάνω μέρος των δένδρων και τα 2/3 στο χαμηλότερο μέρος των δένδρων.
Δοσολογία
Αναρτώνται 50 διαχυτήρες ανά στρέμμα (τυπικό), ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή της καλλιέργειας και την πίεση της προσβολής.
Στην περίμετρο του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση και πέρα από το αγροτεμάχιο.

Δείτε τα φυλλάδια της Anthesis για το Isomate® CTT ΕΔΩ:

ISONET® L
Το προϊόν ISONET® L αποτελείται από εξατμιστήρες ελεγχόμενης αποδέσμευσης συνθετικών φερομονών, οι οποίες από άποψη δομής χημικού μορίου είναι πανομοιότυπες με τις φυσικές που παράγουν τα θηλυκά της Ευδεμίδας. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πυκνότητα του πληθυσμού, το μέγεθος και διαστάσεις του αγρού, την κατεύθυνση του επικρατούντα ανέμου και τη μέση θερμοκρασία.
anthesis5Εαν ο αριθμός των ακμαίων θηλυκών εντός του αμπελώνα είναι χαμηλός, ή η λανθάνουσα οσμή φερομόνης που παράγεται από τη συνθετική φερομόνη, αποσπά ή παρεμποδίζει τα ακμαία αρσενικά να εντοπίσουν τα θηλυκά. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού δε λαμβάνει χώρα η σύζευξη και ο αριθμός των γόνιμοποιημένων αυγών που εναποτίθενται μειώνεται δραματικά.
Εαν ο αριθμός των ακμαίων θηλυκών είναι μεγάλος, τότε απαιτούνται επιπλέον χημικές εφαρμογές, προκειμένου να μειωθούν τα επίπεδα του πληθυσμού εντός του αμπελώνα. Οι εφαρμογές αυτές στοχεύουν στην 1η γενιά.
Οι διαχυτήρες του ISONET® L αποτελούνται από 2 παράλληλους καφέ χρώματος σωληνίσκους. Ο ένας από αυτούς είναι γεμάτος με την ειδική φερομόνη, ενώ ο άλλος σωληνίσκος διαθέτει ενσωματωμένο μεταλλικό σύρμα και μπορεί να «τυλιχθεί/στηριχθεί» επάνω σε βλαστό αμπελιού.
anthesis6
Χρόνος τοποθέτησηςanthesis7
Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής του ISONET® L χρησιμοποιήστε παγίδες παρακολούθησης πληθυσμών (monitoring) και τοποθετήστε τους διαχυτήρες με την πρώτη σύλληψη εντόμων. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθούν οι διαχυτήρες πριν αρχίσει η πτήση των ακμαίων της γενιάς που διαχειμάζει, δηλαδή με την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων.


Τρόπος τοποθέτησης - εφαρμογής
Οι διαχυτήρες ISONET® L αναρτώνται ομοιόμορφα σε όλη την έκταση του αγρού, σε ύψος 1-2 μέτρα από το έδαφος, ανάλογα με τη δομή της καλλιέργειας, αποφεύγοντας την απ’ ευθείας έκθεσή τους στο ηλιακό φώς, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση της απελευθέρωσης των φερομονών. Οι διαχυτήρες πρέπει να τυλιχθούν απαλά επάνω στους βλαστούς χωρίς να σφιχθούν δυνατά. Μην τοποθετείτε τους διαχυτήρες στα σύρματα στήριξης, καθώς η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει ανομοιόμορφη εξάτμιση της φερομόνης.
 anthesis8
Δοσολογία
50 διαχυτήρες ανά στρέμμα (τυπικό)*:
-Ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή της καλλιέργειας την πίεση της προσβολής.
-Στην περίμετρο του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση και πέρα από το αγροτεμάχιο.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ
1. Ελαχιστοποίηση χημικών υπολειμμάτων
2. Δεν απαιτείται χρονικό διάστημα πριν τη συγκομιδή
3. Φιλικό προς τον χρήστη (εφαρμοστή), τον καταναλωτή και το περιβάλλον (Low risk)
4. Συμβατό με την ωφέλιμη πανίδα
5. Ιδανικό εργαλείο σε προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (IPM)
6. Δεν αναπτύσσεται ανθεκτικότητα από το έντομο εχθρό
7. Διάρκεια δράσης τουλάχιστον 150 ημέρες
8. Μία μόνο εφαρμογή κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Η επιτυχία της μεθόδου Παρεμπόδισης Σύζευξης βασίζεται στη συχνή παρακολούθηση των πληθυσμών των λεπιδοπτέρων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε εάν απαιτηθεί να μπορούμε άμεσα να επέμβουμε με εγκεκριμένα χημικά προκειμένου να μειώσουμε τους πληθυσμούς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τοποθετούνται σε όλους τους αμπελώνες φερομονικές παγίδες παρακολούθησης (και ειδικά στα όρια των αγρών) και να γίνεται τακτική μέτρηση και εκτίμηση των πληθυσμών, καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο.
Ένδειξη της επιτυχούς εφαρμογής της μεθόδου είναι οι μηδενικές ή οι ελάχιστες συλλήψεις ακμαίων λεπιδοπτέρων στις παγίδες. Ο τακτικός έλεγχος των παγίδων παρακολούθησης είναι θεμελιώδης προκειμένου να προβούμε σε επιπλέον εφαρμογές με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά.     
Δείτε τα φυλλάδια της Anthesis για το ISONET® L ΕΔΩ:
Πηγή: farmacon.gr

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Ποιοι αγρότες θα πωλούν χωρίς ΦΠΑ

Τι προβλέπει νέα εγκύκλιος

Ποιοι αγρότες θα πωλούν χωρίς ΦΠΑ

Απαλλαγή από την έκδοση θεωρημένων παραστατικών για την πώληση αγροτικών προϊόντων παρέχει στους αγρότες ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ νέα εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Πλέον, όπως γράφει η εφημερίδα Έθνος, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος οφείλουν να εκδίδουν ειδικό αθεώρητο φορολογικό παραστατικό σε κάθε πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους, καθώς και σε κάθε παροχή αγροτικών υπηρεσιών, προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή προς μη υποκείμενα σε ΦΠΑ πρόσωπα.
Ο τύπος και το περιεχόμενο του εν λόγω ειδικού στοιχείου, όπως αναφέρεται το παραστατικό, καθορίζονται με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1191/2016 του τέως γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και νυν διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 4471/30-12-2016.
Σύμφωνα με την απόφαση:
 • Το συγκεκριμένο φορολογικό στοιχείο εκδίδεται αθεώρητο για κάθε παράδοση αγροτικών προϊόντων και για κάθε παροχή αγροτικών υπηρεσιών.
 • Η αξία που αναγράφεται στο εν λόγω ειδικό στοιχείο είναι το ποσό που πράγματι καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών και δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
 • Το ειδικό στοιχείο δεν αποτελεί δικαιολογητικό επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.
 • Η αναγραφόμενη επί του ειδικού στοιχείου αξία λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό του ορίου των 15.000 ευρώ, που αποτελεί κριτήριο για την παραμονή του εκδότη του εν λόγω στοιχείου στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή την υποχρεωτική μετάταξή του στο κανονικό καθεστώς.
 • Για σκοπούς άμεσης φορολογίας η αξία που αναγράφεται επί του ειδικού στοιχείου αποτελεί για τον εκδότη του στοιχείου ακαθάριστο έσοδο και για τον λήπτη αυτού εκπιπτόμενη δαπάνη, στην περίπτωση που ο λήπτης είναι αγρότης του ειδικού καθεστώτος.
 • Το ειδικό στοιχείο είναι διπλότυπο και η αρίθμησή του είναι αύξουσα προοδευτική ανά έτος. Ως δικαιολογητικό παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ διαφυλάσσεται στον χρόνο που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), δηλαδή τουλάχιστον για 5 χρόνια μετά τη λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του αγρότη.  
Πηγή: newsbeast.gr

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Βγήκε η Πρόσκληση της Βιολογικής Γεωργίας, από 24 Ιανουαρίου έως 22 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Αποτέλεσμα εικόνας για Βγήκε η Πρόσκληση της Βιολογικής Γεωργίας, από 24 Ιανουαρίου έως 22 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για το Μέτρο 11: «Βιολογικές Καλλιέργειες» το οποίο περιλαμβάνει δύο υπομέτρα με τέσσερις δράσεις συνολικά (από δύο δράσεις για βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία). Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου 11 ανέρχεται σε 443 εκατ. ευρώ, ενώ εντός της πρόσκλησης αναφέρεται το πως κατανέμεται αυτός ανά δράση. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας κατά το διάστημα από 24/1/2017 έως 22/2/2017και για τις 4 δράσεις βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ενώ σε σχέση με την περασμένη πρόσκληση προστέθηκαν στη φυτική παραγωγή νέες καλλιέργειες, όπως τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα εσπεριδοειδή και η σταφίδα. «Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και  ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής» αναφέρει η πρόσκληση.
Ορισμένα από τα κυριότερα σημεία της προκήρυξης αναφέρουν τα εξής:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1.1 Προκηρυσσόμενες Δράσεις
A.Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

B.Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

1.2 Στόχοι του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» 

Το  Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:
 • στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων
 • στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων
 • στη βελτίωση  του  ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω  αύξησης  της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4
 • στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους
1.3 Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής
1.3.1 Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής
Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

1.3.2 Πεδίο εφαρμογής
α) Οι δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με:αροτραίες καλλιέργειες ή/και μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες, αμπελώνες)

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες  και  ομάδες καλλιεργειών  αναφέρονται  αναλυτικά  στους  Πίνακες 1 και 2 της υποπαραγράφου 1.6 (Ύψος ενίσχυσης)της παρούσας. Από τις ανωτέρω καλλιέργειες εξαιρούνται οι καλλιέργειεςτα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.
β) Οι δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 εφαρμόζονται σε βοσκοτόπους που χρησιμοποιούνται για τις εκτροφέςπου αναφέρονται στους πίνακες 3 και 4 της υποπαραγράφου 1.6 (Ύψος ενίσχυσης) της παρούσας. Οι εν λόγω βοσκότοποι πρέπει να έχουν δηλωθεί, μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην  Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2016.

1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε  τετρακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια (443.000.000) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:
A.Υπομέτρο 11.1 :  Εκατό εκατομμύρια  (100.000.000) ευρώ
 • Δράση 11.1.1: Εξήντα έξι εκατομμύρια  (66.000.000) ευρώ
 • Δράση 11.1.2: Τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) ευρώ
B.Υπομέτρο 11.2 : τριακόσια σαράντα τρία  εκατομμύρια (343.000.000) ευρώ
 • Δράση 11.2.1: εκατόν ογδόντα τρία εκατομμύρια  (183.000.000) ευρώ
 • Δράση 11.2.2: εκατόν εξήντα εκατομμύρια  (160.000.000) ευρώ
5 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιοτης παρούσας πρόσκλησης,πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 22-02-2017.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκυρησσόμενες δράσεις του Μέτρου 11της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής  τους,  μέσω του Πληροφοριακού  Συστήματος  (ΠΣ).

Η εγγραφή  στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration και  η επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16.

Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον ως άνω ιστότοπο.Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στον ΕΦΔ διαμέσου των περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την έδρα της εκμετάλλευσης όπως αυτή έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψήφιου για το έτος 2016.

Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.
Η οριστικοποιημένη αίτηση στη συνέχεια εκτυπώνεται υπογράφεται από τον υποψήφιο δικαιούχο και φυλάσσεται από τον ίδιο μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στον φάκελο του δικαιούχου, το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται στο σημείο ε9 της παραγράφου 4 της παρούσαςπρόσκλησης.

Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά σε οποιοδήποτε έλεγχο του ζητηθεί.

Εάν κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης από τον υποψήφιοδικαιούχοπροκύψει η απαίτηση για τυχόν συμπληρωματικά  στοιχεία  ή  διευκρινίσεις,  αυτά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ, ή σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στήριξηςστο ΠΣ, η  πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Η πιστοποίηση  της  ιδιότητας  του  ενεργού  γεωργού  εκ  μέρους  του  υποψηφίου  και ενδεχομένως του ποσοστού της προτεινόμενης προς ένταξη εκμετάλλευσης που βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) ή/και η οποία αποτελεί έκταση γεωργικής γης Υψηλής Φυσικής Αξίας, γίνεται μηχανογραφικά.

Ο ΕΦΔ τηρεί τους φακέλους των υποψηφίων σε ηλεκτρονική μορφή. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης και τα τυχόν συνυποβληθέντα δικαιολογητικά (έντυπα, ήσε ηλεκτρονική μορφή), ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης τηςπαρούσαςπρόσκλησης.

Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι ακολουθούν τη ίδια διαδικασία με την αρχική υποβολή της αίτησης στήριξης. Εφόσον η διόρθωση αφορά σε δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή, αυτά υποβάλλονται εκ νέου προκειμένου  να  αντικαταστήσουν  τα αρχικώς υποβληθέντα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να ανακαλούν εγγράφως την αίτηση στήριξης εν όλω ή εν μέρει οιαδήποτε στιγμή μετά από αίτημά τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν.(ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής. Το εν λόγω αίτημα ανάκλησης, επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω εγγράφων τα οποία ανακαλεί.
Δείτε τους πίνακες με το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια / εκτροφή στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που ακολουθεί:
Πηγή: agrotypos.gr

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Ελιά και χαμηλές θερμοκρασίες.

Αποτέλεσμα εικόνας για ελια παγετος

Καθοριστικός παράγοντας για την εμπορική καλλιέργεια της ελιάς είναι η θερμοκρασία στην οποία έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η ελιά δεν επιβιώνει σε θερμοκρασία κατώτερη των -12°C, χρειάζεται όμως μια περίοδο χαμηλών θερμοκρασιών για να γίνει διαφοροποίηση των οφθαλμών της και να παράγει καρπούς.
Με βάση τις απαιτήσεις της ελιάς στην ελαχίστη και μεγίστη θερμοκρασία αλλά και στο ετήσιο εύρος διακύμανσης της, έχει εντοπιστεί η καλλιέργεια της στο Βόρειο ημισφαίριο μεταξύ των παραλλήλων 30ο και 45ο του γεωγραφικού πλάτους και στο Νότιο ημισφαίριο μέσα σε μια ευρύτερη ζώνη που περικλείεται μεταξύ των παραλλήλων 15ο και 41ο οι οποίες έχουν μεσογειακό κλίμα. Σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη, δηλαδή κοντά στον Ισημερινό (τροπικές περιοχές), ή ελιά αναπτύσσεται μόνο βλαστικά, χωρίς να καρποφορεί.
eikona1
Eικόνα 1. Ανθοταξίες και νέα βλάστηση εμφανίζονται συγχρόνως την άνοιξη
Η αδυναμία της να καρποφορήσει στις τροπικές περιοχές αποδίδεται στηνέλλειψη επαρκούς χειμερινού ψύχους πού είναι απαραίτητο για τη διαφοροποίηση των οφθαλμών και το σχηματισμό των ανθέων της. Μπορεί όμως να καρποφορήσει και στις περιοχές αυτές, αν ικανοποιήσει τις ανάγκες της σε ψύχος, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί σπάνια για κάποιες ποικιλίες και μόνο σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο.
Η ελιά ευδοκιμεί στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.
Η ευαισθησία όμως που έχει στους παγετούς περιορίζει την εξάπλωση της προς βορρά. Οι χειμώνες στη Β. Ελλάδα είναι δριμείς και μπορεί να νεκρώσουν το δένδρο, έτσι η ελαιοκαλλιέργεια περιορίζεται στη Β. Ελλάδα στις παραλιακές περιοχές. Όπου ο τόπος είναι βορινός, ψυχρός και ανεμόπληκτος, η ελιά δεν καλλιεργείται σε υψόμετρο πάνω από τα 300 μέτρα. Όπου όμως ο τόπος είναι ανατολικός-μεσημβρινός, ζεστός και προφυλαγμένος από τους ψυχρούς ανέμους, η καλλιέργεια μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1.000 μέτρα.
Η ελάχιστη θερμοκρασία δεν πρέπει να πέφτει κάτω από -7°C, γιατί ζημιώνει τα δένδρα. Αυτό το όριο αποτελεί μια μόνο προσέγγιση, γιατί η αντοχή των δένδρων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως:
 • από τη διάρκεια των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών,
 • την ατμοσφαιρική υγρασία,
 • την εδαφική υγρασία,
 • την παρουσία ή την έλλειψη ανέμων,
 • την ποικιλία της ελιάς,
 • τις καιρικές συνθήκες προ του παγετού,
 • την βλαστική και υγιεινή κατάσταση των δένδρων.
Η ζημία από παγετό μπορεί ακόμα να ποικίλλει από δένδρο σε δένδρο του ιδίου ελαιώνα ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση τους. Αν η πτώση της θερμοκρασίας είναι σταδιακή, τότε η ελιά μπορεί να αντέξει μέχρι -12°C χωρίς να ζημιωθεί.
 eikona2
Εικόνα 2. Οι μικρού και μέτριου μήκους βλαστοί δίδουν καρπούς.
Η ελιά δε θα πρέπει να καλλιεργείται σε περιοχές, όπου ή θερμοκρασία πέφτει συχνά κάτω από -4 έως -5°C.
Οι ανοιξιάτικοι παγετοί, λόγω της όψιμης άνθησης της ελιάς, δεν προκαλούν σοβαρές ζημιές. Μερικές φορές όμως οι πρώιμοι παγετοί της άνοιξης μπορεί να καταστρέψουν τους μόλις εκπτυσσόμενους οφθαλμούς.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή ακόμα και την ολική καταστροφή της προβλεπόμενης παραγωγής. Τέτοιου είδους ζημιά εκδηλώνεται συνήθως με πτώση των εκπτυσσόμενων οφθαλμών. Οι περιοχές όπου θα καλλιεργηθεί εμπορικά η ελιά πρέπει να έχουν μια μέση ετήσια θερμοκρασία 15-20°C.
Η απόλυτη μεγίστη θερμοκρασία μπορεί να φθάσει τους 40°C χωρίς να προκαλέσει ζημιές αλλά η ελαχίστη θερμοκρασία δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους -5°C, γιατί οι χαμηλότερες από αυτή θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα δένδρα.
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ελιάς παρατηρείται στις παραμεσόγειες χώρες, όπου ο χειμώνας είναι ήπιος και το καλοκαίρι ζεστό και ξηρό.
Η φωτοσύνθεση της ελιάς γενικά αναστέλλεται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 35°C. Πάντως, ποικιλίες ελιάς που έχουν προσαρμοστεί σε υψηλές θερμοκρασίες διατηρούν το 70-80% της φωτοσυνθετικής τους ικανότητας σε 40°C.
Η ελιά καρποφορεί σε βλαστούς ηλικίας ενός έτους. Τον Μάιο μήνα, κατά την διάρκεια της άνθησης, σχηματίζεται συγχρόνως νέα βλάστηση (εικόνα 1) η οποία ανάλογα με την ζωηρότητα του δένδρου αποκτά μήκος από λίγα εκατοστά μέχρι και 30-50 εκατοστά. Πάνω σε αυτή την βλάστηση τον Μάιο μήνα του επόμενου έτους θα δημιουργηθούν άνθη και στην συνέχεια καρποί. Έτσι η ελιά καρποφορεί σε βλαστούς που σχηματίστηκαν το προηγούμενο έτος. Οι πολύ ζωηροί βλαστοί (μεγάλου μήκους) δεν είναι καρποφόροι (έχουν μόνο βλαστοφόρους οφθαλμούς), οι λιγότερο ζωηροί (μήκους περίπου 15 εκατοστά) βλαστοί δίνουν ελάχιστους καρπούς (έχουν λίγους καρποφόρους οφθαλμούς), ενώ οι μικρού μήκους βλαστοί (μήκος μικρότερο από 10 εκατοστά) δίδουν πολλούς καρπούς (εικόνα 2) επειδή συνήθως όλοι οι οφθαλμοί τους είναι καρποφόροι.
eikona3
Εικόνα 3. Μόνο 1-5% των ανθέων δίδουν καρπούς
Οι οφθαλμοί είναι μικροί, φέρονται στις μασχάλες των φύλλων και είναι όλοι βλαστοφόροι ή ξυλοφόροι από τον σχηματισμό τους (Μάιο – Ιούνιο) μέχρι τον μήνα Φεβρουάριο του επόμενου έτους.
Μετά τον μήνα Φεβρουάριο πάνω στους βλαστούς -που αναπτύχθηκαν κατά τον προηγούμενο Μάιο/ Ιούνιο- σχηματίζονται ανθοφόροι οφθαλμοί οι οποίοι προήλθαν από βλαστοφόρους μετά από μια διαδικασία που ονομάζεται «Διαφοροποίηση». Οι βλαστοφόροι οφθαλμοί εξελίσσονται σε ανθοφόρους οι οποίοι δίδουν ανθοταξίες και τελικά καρπούς με την επίδραση ορισμένων παραγόντων ο σπουδαιότερος από τους οποίους είναι η θερμοκρασία.
Ο κύκλος καρποφορίας στην ελιά ο οποίος ολοκληρώνεται σε τέσσερα στάδια,δηλαδή
 • τη βλάστηση,
 • τη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη των ανθικών μερών,
 • τη καρπόδεση και
 • την ωρίμανση των καρπών
διαρκεί ένα χρόνο, σε αντίθεση με τα φυλλοβόλα οπωροφόρα, των οποίων ο κύκλος αυτός διαρκεί περίπου δύο χρόνια.
Η ολοκλήρωση κάθε σταδίου του κύκλου καρποφορίας αποτελεί προϋπόθεση ομαλής εισόδου στο αμέσως επόμενο στάδιο, ενώ και τα τέσσερα στάδια εξαρτώνται από ποικίλους παράγοντες, ικανούς να επηρεάσουν θετικά και αρνητικά κάθε ένα από αυτά (θερμοκρασία, λίπανση, εδαφική υγρασία, κλπ).
Ο σχηματισμός ανθοταξιών στην ελιά γίνεται από τον Ιανουάριο έως αρχές Ιουνίου.
Η κρίσιμη περίοδος ανθογονίας φαίνεται να είναι οι μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος όπου γίνονται φυσιολογικές μεταβολές που μετατρέπουν το μερίστωμα από βλαστικό σε ανθικό.
Κατά το τέλος του χειμώνα αρχές της άνοιξης, περίπου 2.5 μήνες πριν την ανθοφορία (από αρχές Μαρτίου περίπου) αρχίζουν να εμφανίζονται στους οφθαλμούς οι πρώτες μορφολογικές μεταβολές, που οδηγούν στο σχηματισμό των ανθοταξιών (διαφοροποίηση). Υπάρχουν δύο τύποι ανθέων σε κάθε ποικιλία, τα ερμαφρόδιτα (φυσιολογικά ή τέλεια) σε ποσοστό 1-5% και τα στημονοφόρα (ατελή) σε ποσοστό 95-99%. Μόνο τα ερμαφρόδιτα (τέλεια) άνθη δίδουν καρπούς (εικόνα 3) και το ποσοστό τους είναι μεγαλύτερο όσο πληρέστερη είναι η διαφοροποίηση των βλαστοφόρων οφθαλμών σε ανθοφόρους.
Η ελιά είναι από τα λίγα αειθαλή καρποφόρα που χρειάζονται την επίδραση του ψύχους για να ανθίσουν.
Οι οφθαλμοί που σχηματίζονται το καλοκαίρι έχουν ανάγκη από χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα για να διαφοροποιηθούν σε ανθοταξίες. Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει, η ελιά απαιτεί τουλάχιστον 10 εβδομάδες θερμοκρασία κάτω από 16°C για πλήρη διαφοροποίηση των βλαστοφόρων οφθαλμών σε ανθοφόρους.
Όλες οι ποικιλίες δεν είναι το ίδιο απαιτητικές στο χειμερινό ψύχος για την διαφοροποίηση των βλαστοφόρων οφθαλμών τους.
eikona4
Εικόνα 4. Ανθοταξίες και νέα βλάστηση
Οι ποικιλίες επίσης διαφέρουν και ως προς το επίπεδο των θερμοκρασιών που επιδρούν ευνοϊκά για άνθηση. Το ανώτερο όριο θερμοκρασιών στο οποίο μπορούν να σχηματισθούν άνθη στις ποικιλίες "Κορωνέϊκη", "Μεγαρίτικη", "Κολοβή", "Πατρών" και "Κερκύρας" είναι 16°C, ενώ στις ποικιλίες "Αμφίσσης" και "Χονδρολιά Χαλκιδικής" είναι 12°C. Οι ποικιλίες "Αμφίσσης" και "Χονδρολιά Χαλκιδικής" ανθίζουν ικανοποιητικά όταν περάσουν το χειμώνα έξω στο ύπαιθρο, ενώ η άνθηση είναι περιορισμένη ή μηδαμινή εάν παραμείνουν κατά την ίδια περίοδο σε θερμοκρασία πάνω από 10°C.
Άλλη έρευνα έχει δείξει ότι το ελαιόδεντρο ανθοφορεί κανονικά και δένει καρπούς μόνον όταν εκτεθεί σε θερμοκρασία κατώτερη από 7.2°C για 1.200 ώρες και ότι ελαιόδεντρα, πού δεν εκτέθηκαν καθόλου σε θερμοκρασία κατώτερη των 7.2°C, καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο, δεν σχημάτισαν άνθη παρά την κανονική τους βλάστηση.
Γενική είναι ή παραδοχή ότι μετά από χιόνια και βαρυχειμωνιά, ακολουθεί καλή ανθοφορία και καρποφορία. Μερικές όμως ποικιλίες ελιάς, μεταξύ των οποίων η "Κορωνέϊκη", η "Μεγαρίτικη", η "Κέρκυρας", η "Κολοβή" και η "Πατρών" καρποφορούν άφθονα σε περιοχές με ήπιο κλίμα όπου η μέση θερμοκρασία τον χειμώνα δεν κατεβαίνει κάτω από τους 10°C.
Η μη ικανοποίηση των αναγκών σε χαμηλές θερμοκρασίες οδηγεί σε ατελή διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών και επομένως σε μειωμένη καρπόδεση. Επειδή η ελιά καλλιεργείται σε πολλές περιοχές της χώρας με διαφορετικές θερμοκρασίες χειμώνα, θα πρέπει κατά την εκλογή των ποικιλιών να λαμβάνονται υπόψη εκτός των άλλων στοιχείων και οι απαιτήσεις στις χαμηλές θερμοκρασίες. Ποικιλίες ελιάς που απαιτούν ψύχος για πολύ χρόνο (π.χ. "Χονδρολιά Χαλκιδικής" και "Αμφίσσης") δεν είναι παραγωγικές σε περιοχές με θερμό χειμώνα (π.χ. σε παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης).
Απαραίτητη προϋπόθεση για μια καλή παραγωγή στην ελιά είναι να έχει προηγηθεί πλήρης διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών. Κάποιες χρονιές, συνήθως προς το τέλος Μαρτίου – αρχές Απριλίου (περίοδος που ευρίσκεται σε πρόοδο η διαφοροποίηση των οφθαλμών), πνέουν νότιοι θερμοί άνεμοι για μερικές ημέρες κυρίως σε περιοχές της νότιας Ελλάδας με αποτέλεσμα να επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες κατά την περίοδο αυτή.
Οι θερμοί αυτοί άνεμοι επιταχύνουν την έκπτυξη των οφθαλμών πριν να έχει ολοκληρωθεί η διαφοροποίηση τους με αποτέλεσμα να είναι μειωμένη η κομπόδεση στην άνθηση που προκύπτει και επομένως να έχουμε μικρή παραγωγή.
Ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες (μέση θερμοκρασία ημέρας/νύκτας πάνω από 15°C) επεκράτησαν για αρκετές ημέρες κατά τον Δεκέμβριο 2009 και Ιανουάριο 2010 σε πολλές περιοχές της Ελλάδας που οδήγησαν στην εμφάνιση ανθοταξιών και νέας βλάστησης (εικόνες 4 και 5) σε δένδρα τα οποία συνήθως δεν είχαν παραγωγή τον προηγούμενο χρόνο.
oilve trees 036 Αντίγραφο
Τόσο οι ανθοταξίες όσο και η νέα βλάστηση, λόγω της πρώιμης εμφάνισης τους, έχουν ευαισθησία σε τυχόν πρώιμους παγετούς της άνοιξης. Εφόσον δεν καταστραφούν από παγετό οι ανθοταξίες αυτές -οι οποίες έχουν παραχθεί από δένδρα τα οποία δεν είχαν δεχθεί προηγουμένως αρκετό ψύχος- είναι αβέβαιο αν θα δώσουν τέλεια άνθη την ερχόμενη άνοιξη (2010) και στη συνέχεια καρπούς.
Η ελιά σχηματίζει νέους βλαστούς με ελαχίστη θερμοκρασία 10.5°C ως 11°C και μέση 15°C και όταν θα έχει δεχθεί θερμικό σύνολο 750°C που υποδηλώνει το άθροισμα των μέσων θερμοκρασιών κάθε ημέρας.
Οι καλύτερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της άνθησης είναι 18-20°C και κατά την καρπόδεση 20-22°C.
Η αρίστη θερμοκρασία από την καρπόδεση μέχρι την έναρξη ωρίμανσης του καρπού κυμαίνεται από 22-25°C, ενώ η αρίστη θερμοκρασία μετά την έναρξη ωρίμανσης του καρπού μέχρι την συγκομιδή είναι 18°C και η ελαχίστη 15°C.
Ηλιόλουστο και ζεστό Φθινόπωρο ευνοεί τη συγκέντρωση λαδιού στους καρπούς, ενώ βροχερός και ψυχρός καιρός κατά την περίοδο αυτή έχει αρνητική επίδραση.
Η διαδικασία ωρίμανσης του καρπού μειώνεται όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 10°C και διακόπτεται κάτω από 5°C. Οι ανοιξιάτικοι παγετοί, δεν είναι περιοριστικός παράγοντας στη καλλιέργειας της ελιάς λόγω της όψιμης άνθησης της, ενώ οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναστέλλουν τη νέα βλάστηση, επηρεάζουν το σχηματισμό των ανθέων και την ανάπτυξη και ωρίμανση του καρπού.
Θερμοκρασίες χαμηλές μέχρι 0°C, δεν προκαλούν σοβαρή ζημιά στον ελαιόκαρπο.
Σε αυτή την περίπτωση ό ελαιόκαρπος συρρικνώνεται, αλλά ή συρρίκνωση δεν είναι μόνιμη και ό ελαιόκαρπος επανακτά τη φυσιολογική σπαργή του εφόσον δεν μεσολαβήσουν αργότερα παγετοί. Σε χαμηλότερες όμως θερμοκρασίες, μέχρι -2°C έως -4°C διάρκειας μιας ώρας, ο ελαιόκαρπος συρρικνώνεται μόνιμα.
Ο πράσινος ελαιόκαρπος είναι πιο ευαίσθητος από το μαύρο και λαμβάνει καφέ χρώμα μετά από παγετό.
Ο παγωμένος ελαιόκαρπος συρρικνώνεται και δεν επανακτά τη φυσιολογική σπαργή του. Οι παγωμένοι καρποί, ανεξάρτητα αν είναι πράσινοι ή μαύροι, είναι ακατάλληλοι για κονσερβοποίηση, είναι όμως κατάλληλοι για ελαιοποίηση.
Πηγή: Α.Σ. Ένωση Αγρινίου.

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Οι κόφτες στα βιολογικά.

Ποιοι αποκλείονται από το πρόγραμμα
Οι κόφτες στα βιολογικά και το ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια και εκτροφή

Κριτήριο ένταξης στο νέο πρόγραμμα των βιολογικών συνιστά ο «πρότερος έντιμος βίος» των παραγωγών. Αυτό προκύπτει, αν μελετήσει κανείς προσεκτικά τη σχετική ΚΥΑ με τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11, που προηγήθηκε της σχετικής προκήρυξης.
Ειδικότερα, όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή, αποκλείονται από το πρόγραμμα.
Πηγή: ypaithros.gr

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Δήλωση εφαρμογής για βιολογικά 2016 και νιτρικά ως 20/2.

Αποτέλεσμα εικόνας για αγροτικες επιδοτησεις

Mέχρι τις 20 Φεβρουαρίου καλούνται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί τις δηλώσεις εφαρμογής για το έτος 2016 στη βιολογική γεωργία για την πενταετία, τα νιτρικά για τη διετία και την πενταετία και την ολοκληρωμένη τεύτλων (δεύτερη πρόσκληση), όπως ορίζει σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με σχετική τροποποιητική απόφαση, για τη βιολογική κτηνοτροφία η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Μαΐου. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων εφαρμογής στο Μέτρο 214:Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, τροποποιείται η  ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής έτους 2016 για όλες τις δράσεις (δείτε ποιες είναι).
1.1–Βιολογική Γεωργία
1.2–Βιολογική Κτηνοτροφία
1.4-Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές
2.1-Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
2.3Α-Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού
2.3B-Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων
3.1-Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων
4.1-Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
4.2-Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας
Πηγή: agrotypos.gr

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Από αυτή τη βδομάδα και για έναν μήνα οι αιτήσεις στη Βιολογική, με ενίσχυση 443 εκ. ευρώ.

Σχετική εικόνα

Για ένα μήνα θα μείνουν ανοιχτές οι αιτήσεις της προκήρυξης της Βιολογικής Γεωργίας, η οποία ανοίγει αυτή την εβδομάδα, ενώ αναμένεται ακόμα άλλη μία πρόσκληση το 2017 που θα περιέχει ορισμένες προσθήκες όπως ρόδια, ακρόδρυα, ακτινίδια και σύκα, σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά χθες η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Μία από τις σημαντικότερες διαφορές που θα έχει το νέο πρόγραμμα σε σχέση με το περασμένο, όπως έγινε γνωστό, θα είναι το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενταχθούν και στα τέσσερα υπομέτρα της Βιολογικής Γεωργίας. Δηλαδή, ένας κτηνοτρόφος θα μπορεί να εντάξει τα ζώα του στη βιολογική κτηνοτροφία ενώ παράλληλα θα λαμβάνει και πριμοδότηση για την καλλιέργεια βιολογικών ζωοτροφών.
Αναλυτικά στην προκήρυξη της ερχόμενης εβδομάδας εντάσσονται οι εξής καλλιεργητικές ομάδες:
 • Ελαιοκομία
 • Σταφίδα (νέο)
 • Επιτραπέζια σταφύλια (νέο)
 • Σταφύλια οινοποιήσιμα
 • Μηλοειδή (νέο)
 • Πυρηνόκαρπα (νέο)
 • Εσπεριδοειδή (νέο)
 • Αραβόσιτος κτηνοτροφικός και εδώδιμος
 • Χειμερινά σιτηρά
 • Ρύζι
 • Μηδική, τριφύλλι
 • Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή
 • Όσπρια
 • Βαμβάκι
 • Λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες
 • Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
Στη ζωική παραγωγή:
 • Αιγοπρόβατα
 • Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτήκατεύθυνση
 • Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση
Στη δεύτερη πρόσκληση του 2017:
 • Ροδιά, Ακτινίδιο, Συκιά, Μικρόκαρπες ∆άσους, Αβοκάντο, Ακρόδρυα, Καπνός, Φυλλώδη Λαχανικά, Σταυρανθή, Βολβώδη, Καρότο, Πατάτα, Φραγκόσυκα.
Η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ:
«Την προκήρυξη, την άλλη εβδομάδα, του μέτρου «Βιολογικές Καλλιέργειες»του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΠΑΑ), ανήγγειλαν σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Τσιρώνης και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης.
Με το συγκεκριμένο μέτρο ενισχύονται γεωργοί και κτηνοτρόφοιείτε για να μετατρέψουν την συμβατική τους εκμετάλλευση σε βιολογική, είτε για να διατηρήσουν την ήδη υφιστάμενη βιολογική τους εκμετάλλευση.
Το συνολικό ύψος των πιστώσεων που θα προκηρυχθούν ανέρχεται στα 443 εκατομμύρια ευρώ Δημόσιας Δαπάνης (Εθνική και Κοινοτική Συμμετοχή).
Παράλληλα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ. Σύμφωνα με αυτά, το τελικό ποσοστό απορρόφησης για το 2016 έφτασε στο 16% και το συνολικό ποσό θα ξεπεράσει τα 620 εκατομμύρια ευρώ.
Ανακοίνωσε, δε, ότι μετά τα μέτρα της εξισωτικής αποζημίωσης, των νέων γεωργών των Τοπικών Προγραμμάτων Leader και της βιολογικής καλλιέργειας, θα ακολουθήσουν πολύ σύντομα, το μέτρο της Κατάρτισης των Νέων Γεωργών, το μέτρο της Μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων και η προκήρυξη για τα Σχέδια Βελτίωσης.
Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου:
«Η στροφή στην ποιότητα, στα πιστοποιημένα προϊόντα, αλλά και ειδικά στη βιολογική παραγωγή, είναι μια στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του αγροτικού τομέα. Είναι η αιχμή του δόρατος για να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και να περάσουμε σε μια εξωστρεφή και ανταγωνιστική γεωργία και κτηνοτροφία.
Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αρκεί η ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ανασυντάσσουμε ταυτόχρονα ολόκληρο το φάσμα λειτουργίας του χώρου, τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης, την ίδια τη λειτουργία των οργανισμών πιστοποίησης, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να είναι σίγουρος ότι εκείνο που πληρώνει ως βιολογικό είναι πράγματι βιολογικό».
Από την μεριά του ο Αν. Υπουργός ΑΑ&Τ, Γιάννης Τσιρώνης, σημείωσε ότι η Ελλάδα, λόγω και της γεωγραφίας της, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων, ενώ ευχήθηκε σε μερικά χρόνια, με τις σωστές πολιτικές, να αποτελέσει η χώρα μας ένα βιολογικό περιβόλι όπου τα προϊόντα μας να διατηρούν ανταγωνιστική θέση στις εξειδικευμένες αγορές.
Όσον αφορά στο νέο Μέτρο για τις βιολογικές καλλιέργειες, ο Αν. Υπουργός ανέφερε ότι με την εφαρμογή του διευκολύνει τη διαφάνεια ενώ παράλληλα, με την πιστοποίηση της ετικέτας και τους ελέγχους, ενισχύει την εμπιστοσύνητων καταναλωτών για την αγορά βιολογικών προϊόντων. Επίσης, δίνει λύση στο ζήτημα της πολυκαλλιέργειας και της συγκαλλιέργειας, πρακτικές που είναι στην φύση της βιολογικής καλλιέργειας και μέχρι τώρα υπήρχαν κωλύματα στην επιδότησή τους.
Τέλος, ο Γιάννης Τσιρώνης τόνισε ότι ο στόχος είναι να εξυπηρετηθούν οι αγρότες και οι αγρότισσες μας, με τους οποίους προηγήθηκαν πολλές συναντήσεις προκειμένου να χαραχθεί η στρατηγική του Υπουργείου στον τομέα της βιολογικής γεωργίας».
Πηγή: greenagenda.gr