Translate

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Με νέο τρόπο η αξιολόγηση του έξτρα παρθένου ελαιολάδου

Αλλαγές στον τρόπο που αξιολογείται το ελαιόλαδο ως «εξαιρετικά παρθένο» έρχονται στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με όσα ελέχθησαν κατά την διάρκεια παρουσιάσεων στο 7ο Συνέδριο Ελαιολάδου, Προοπτικές και Δυνατότητες», το Σαββατοκύριακο 15-16 Μαΐου.

Όπως έγινε γνωστό κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, γίνονται συναντήσεις, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, σχετικά με την αλλαγή του ορίου οξύτητας κάτω από το όριο του 0,8 για την αξιολόγηση ενός ελαιολάδου ως εξαιρετικά παρθένου, ενώ συζητείται να τεθούν και περαιτέρω χημικοί και οργανοληπτικοί περιορισμοί.
Οι αποφάσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, φαίνεται ότι θα υιοθετηθούν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβάλλοντας την εφαρμογή τους στα κράτη – μέλη.
Η πτώση του ορίου μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου. Όπως διεφάνη μάλιστα από μία σειρά παρουσιάσεων πάνω στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, παρά το ότι στην συνολική ελληνική παραγωγή τα 2/3 με τα σημερινά δεδομένα, είναι εξαιρετικά παρθένο, η ποιότητά τους είναι «μεσαία» ( με οξύτητες γύρω από το 0,5). Κάτι που θέτει ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον ένα ποσοστό των ελληνικών ελαιόλαδων στην κατηγορία του Παρθένου και επομένως μειώνοντας την προστιθέμενη αξία του ελληνικού προϊόντος
Πηγή: agronews.gr

Πληρωμές 25 εκατ. ευρώ εντός Μαΐου από τον ΕΛΓΑ


Πληρωμές 25 εκατ. ευρώ εντός Μαΐου από τον ΕΛΓΑ


Επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΓΑ πραγματοποίησε την Πέμπτη 14 Μαΐου ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου, όπου είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τη διοίκηση, τους διευθυντές των περιφερειακών και κεντρικών υπηρεσιών και τους εκπροσώπους των εργαζομένων του Οργανισμού.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε από τη διοίκηση του ΕΛΓΑ προς τον αναπληρωτή υπουργό, έχουν προγραμματιστεί πληρωμές εντός του Μαΐου, συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους που είχαν υποστεί ζημιές το 2014 και το πρώτο δίμηνο του 2015.

Πηγή: paseges.gr

Εγκρίνεται η συμμετοχή της Ελλάδας ως μέλος σε 17 Διεθνείς Οργανισμούς

Αγροτικές Ειδήσεις

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλη Αποστόλου, εγκρίνεται η συμμετοχή της Ελλάδας ως μέλος σε 17 Διεθνείς Οργανισμούς, των οποίων οι βασικοί σκοποί και επιδιώξεις ανήκουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για φορείς  που δραστηριοποιούνται για την προστασία και την προώθηση των αγροτικών προϊόντων, καθώς και την ενημέρωση ως προς τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας στους κλάδους της γεωργικής, κτηνιατρικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.

Οι Διεθνείς Οργανισμοί στους οποίους θα συμμετέχει η χώρα μας είναι οι εξής :
  1. Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου & Οίνου (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin)
  2. Επιτροπή Σχέσεων Εσπεριδοπαραγωγών Χωρών της Μεσογείου (Comite De Liaison De L’ Agrumiculture Mediterraneenne, C.L.A.M.)
  3. Διεθνής Επιτροπή Αρδεύσεων & Στραγγίσεων (International Commission on Irrigation and Drainage)
  4. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION & DEVELOPMENT)
Α.    Codes and Schemes/Fruits-Vegetables
Β.    Codes and Schemes/Seeds
     5. Διεθνής Εταιρία για την επιστήμη της Κηποκομίας (International Society for Horticultural Science)
     6.  Διεθνής Ένωση Ελέγχου Σπόρων (International Seed Testing Association)
     7.   Διεθνής Ένωση Επιστήμης & Τεχνολογίας Δημητριακών (International
Association for Cereal Science and Technology)
     8.   Διεθνής Ομοσπονδία Οικιακής Οικονομίας (International Federation for Home Economics)
     9.   Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας για τους Φυτογενετικούς Πόρους   (European Cooperation Programme for Genetic Resources) ECPGR
     10. Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (General Fisheries Committee  for the Mediterranean, GFCM)
     11. Παγκόσμιο Γραφείο Επιζωοτιών (World Organization for Animal Health)
     12. Ευρωπαϊκός και Μεσογειακός Οργανισμός Προστασίας Φυτών  (ORGANISATION ET MEDITERRANNEENNE FOUR LA PROTECTION DES PLANTES-OEPP-EPPO)
     13. Σύμβαση του Ρότερνταμ (United Nations Environment Programme)
     14.  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αφθώδους πυρετού (FAO)
     15. Μεσογειακό Κέντρο Καταπολέμησης Ζωοανθρωπονόσων
     16.  Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (International Cotton Advisory Committee)
      17. Διεθνής Επιτροπή Σηροτροφίας (International Sericultural Commission)

Πηγή: agrocapital.gr