Translate

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Μόνο με πιστοποιητικό απο 26 Νοέμβρη πώληση αγροεφοδίων

Τζουβάνου Αλεξάνδρα
Αποκλειστικά από πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων θα πραγματοποιείται από τις 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση.

Αναλυτικά η Περιφέρεια σημειώνει τα εξής:
Αυτό υπενθυμίζει, μεταξύ άλλων, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε ανακοίνωσή της προς τους ενδιαφερόμενους.
1) Από τις 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ του Ν. 4036/2012.
 2) Τα πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη Δ/νση Προστασιας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων σε ειδικά εξεταστικά κέντρα.
Διενεργείται μέσω βάσης δεδομένων που τηρεί η Σ.Ε.Α. (Συντονιστική Εθνική Αρχή).
3) Η βάση δεδομένων περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου μόνο μια επιλογή είναι η σωστή.
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε 50 ερωτήσεις, μέσα σε ορισμένο χρόνο.
 Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν ορθά (θα πρέπει  να απαντήσουν σωστά σε τουλάχιστον 35 ερωτήσεις) και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκτυπώνεται και σε αυτό αναγράφεται μοναδικός κωδικός.
4) Έχουν κάνει αναγγελία έναρξης ως κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και  αναγγελία έναρξης για παροχή κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, τέσσερις (4) ιδιωτικοί φορείς στην Τρίπολη και ένας (1) στο Άστρος, μέχρι σήμερα.
5) Για την απόκτηση της πιστοποίησης, δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη κατάρτιση, ούτε προβλέπεται παράβολο γι΄ αυτό.
Παράβολο προβλέπεται μόνο για τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

6) Δεν είναι υποχρεωτική η απόκτηση πιστοποιητικού, από όλους τους χρήστες γεωργικών φαρμάκων π.χ. για τους ερασιτέχνες που αγοράζουν ερασιτεχνικά γεωργικά φάρμακα και όχι εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση, για τους βιοκαλλιεργητές, κ.α.
7)  Επειδή υπάρχει παραπληροφόρηση στο θέμα, θα ήθελα να σας τονίσω, να ενημερώνεστε από επίσημες πηγές, όπως είναι η Δ.Α.Ο.Κ. Αρκαδίας και η ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minagric.gr  ακoλουθώντας τη διαδρομή:
Αγρότης-Επιχειρηματίας - Γεωργία- Φυτοπροστασία - Έλεγχοι, Διάθεση, Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν μόνοι τους τις ερωτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ή να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους στη δοκιμαστική εφαρμογή (demo) που παρέχεται στο διαδίκτυο:
 http://ppp-usercert.minagric.gr

8) Θα υπάρξει σχετική Εγκύκλιος από το Υπουργείο, με την όλη διαδικασία, όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή και θα σας ενημερώσουμε τότε αναλυτικά.   
Πηγή: agronews.gr

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Παράταση στις δηλώσεις ΟΣΔΕ μέχρι 15 Ιουνίου


Γιαννακοπούλου Φανή
«Πράσινο φως» έδωσε τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παράταση της προθεσµίας των αιτήσεων για τις άµεσες ενισχύσεις µέχρι τη ∆ευτέρα 15 Ιουνίου, ένα µήνα µετά δηλαδή από την αρχική προθεσµία της 15ης Μαΐου. Βέβαια στη µέχρι τώρα εφαρµογή του συστήµατος πληρωµών οι παρατάσεις γίνονταν άτυπα σε πολλές χώρες, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Με ισχύ μόνο για φέτος και προαιρετικά για όσα κράτη μέλη θέλουν
Σηµειώνεται ότι η επίσηµη παράταση δια χειρός Χόγκαν θα ισχύσει και για τις στρεµµατικές ενισχύσεις του β’ πυλώνα της ΚΑΠ.
Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Φιλ Χόγκαν, δήλωσε σχετικά: «Πρότεινα να επιτραπεί στα κράτη - µέλη να παρατείνουν την προθεσµία, ώστε οι αγρότες να µην υποστούν τις συνέπειες των καθυστερήσεων των εθνικών διοικήσεων, οι οποίες βρίσκονται αντιµέτωπες µε την πρόκληση του πρώτου έτους εφαρµογής της νέας ΚΑΠ. Τα κράτη - µέλη έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποφύγουν τις κυρώσεις των εκπρόθεσµων αιτήσεων των δικαιούχων». Και πρόσθετε, «είναι αυτονόητο ότι τα κράτη - µέλη που θα αποφασίσουν να αναβάλουν την τελική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το διοικητικό και ελεγκτικό σύστηµά τους θα διαφυλάξει τη σωστή δηµοσιονοµική διαχείριση».

Υπό την πίεση των αγροτών και των κρατών µελών
Στη λήψη αυτής της απόφασης συνετέλεσε το «µπαράζ» αιτηµάτων που δέχθηκε ο Χόγκαν από µεγάλο αριθµό αντιπροσώπων κρατών-µελών, στο περιθώριο της πρόσφατης συνόδου υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, εν µέσω βαθύτερων ανησυχιών ότι τα ανεπαρκή πληροφοριακά συστήµατα δεν επιτρέπουν στους αγρότες να κάνουν τις δηλώσεις τους για ένταξη στο σύστηµα των άµεσων ενισχύσεων. Όπως τονίστηκε υπάρχει µεγάλος κίνδυνος λόγω των αλλαγών που φέρνει ο νέος κανονισµός της ΚΑΠ για τις άµεσες πληρωµές να οδηγήσει σε απώλεια κοινοτικών πόρων εξαιτίας λαθών κοµβικής σηµασίας στα νέα δικαιώµατα πληρωµών που θα ακολουθούν τους αγρότες έως το 2020.
Το «στοίχηµα» πάντως για την Ελλάδα είναι διπλό, καθώς εδώ και χρόνια «παλεύει» να δηµιουργήσει ένα αξιόπιστο σύστηµα πληρωµών, η έλλειψη του οποίου έχει επιφέρει µέχρι τώρα δηµοσιονοµικές διορθώσεις που αγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ.
Τα προβλήµατα πάντως που διαπιστώνονται στην όλη διαδικασία φαίνεται να αναγνωρίζει ο κοινοτικός επίτροπος και όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «οι αξιωµατούχοι της Κοµισιόν εξετάζουν τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για να ανταποκριθούν στις ανησυχίες των αγροτών για το ηλεκτρονικό σύστηµα ενισχύσεων». Τις δηλώσεις αυτές του Χόγκαν χαιρέτισε ο Ιρλανδός Υπουργός Γεωργίας, Σάιµον Κόβενει: «Η παράταση ενός µήνα θα αποσυµφορήσει τους αγρότες της EE που πιέζονται από τις εκτεταµένες αλλαγές που φέρνει η νέα ΚΑΠ».

Αναπάντητα ερωτήµατα
«Πρόκειται για µια θετική απόφαση, καθώς πολλοί αγρότες ασφυκτιούν µε τη γραφειοκρατία. Όµως, βασικά θεµελιώδη ερωτήµατα παραµένουν αναπάντητα, ειδικά για τους νέους κανόνες για το πρασίνισµα. Θέλουµε περισσότεροι κανόνες να απλοποιηθούν τώρα αντί να περιµένουµε µέχρι το τέλος του έτους.», τόνισε ο Ούντο Χέµερλινγκ, προέδρος της οµάδας εργασίας της Copa-Cogeca για την ΚΑΠ.

Βραχύβια η διάρκεια «ζωής» της νέας ΚΑΠ
«Τραχανά» φαίνεται πως έχει απλώσει η Κοµισιόν στο θέµα της νέας ΚΑΠ που τυπικά ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου, επί της ουσίας ωστόσο λόγω του σύνθετου κανονιστικού πλαισίου που θέτει για τα κράτη-µέλη βάζει στο τραπέζι την ενδιάµεση αναθεώρησή της. Στη σύνοδο υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες στις 16 Μαρτίου, το θέµα της «απλούστευσης της ΚΑΠ 2015-2020» ήταν στο βασικό µενού, µε τη Λετονική προεδρία να δεσµεύεται ότι µέχρι και τα τέλη Μαΐου, θα έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα λιγότερο γραφειοκρατικό πλαίσιο.
Στην παρθενική του εµφάνιση στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας αναπληρωτής υπουργός Β. Αποστόλου πήγε τη συζήτηση ένα βήµα παραπέρα, καθώς η θέση που προέβαλε έθετε γενικότερα αλλαγή όχι µόνο των διαδικασιών αλλά της ίδιας της πολιτικής της ΚΑΠ, κάτι που συζήτησε δια ζώσης στο περιθώριο της συνόδου και µε τον Φιλ Χόγκαν.
Υπογράµµισε ότι «χρειάζεται ευελιξία και διευκόλυνση των κρατών για την απρόσκοπτη εφαρµογή των µέτρων, ώστε η πολιτική αυτή να απαντά στους στόχους για ευηµερία, ανάπτυξη, απασχόληση, ιδιαίτερα στις περιφέρειες που αντιµετωπίζουν προκλήσεις». ∆εν παρέλειψε, επίσης, να αναφερθεί και στα προβλήµατα απορρόφησης των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 και ζήτησε την παράταση της προθεσµίας της επιλεξιµότητας των δαπανών για τα προγράµµατα αυτά (κανόνας Ν+2), ώστε να ολοκληρωθούν οι στόχοι των προγραµµάτων και να µην χαθούν κονδύλια. Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως υπογράµµισε ο αναπληρωτής υπουργός «αν εκφράσουµε την πολιτική µας βούληση για µια λογική παράταση της επιλεξιµότητας των δαπανών είναι βέβαιο ότι η Επιτροπή θα αναζητήσει τις λύσεις, προβαίνοντας στις απαραίτητες κανονιστικές ή άλλες ρυθµίσεις».
Πηγή: agronews.gr

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Σήμερα η πληρωμή της συνδεδεμένης στους βαμβακοπαραγωγούς


Αγροτικές Επιδοτήσεις

Σύμφωνα με διαβεβαιώσεις της Τράπεζας Πειραιώς, αύριο Τρίτη θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων βαμβακοπαραγωγών με τα ποσά της συνδεδεμένης ενίσχυσης.
Σε δήλωσή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρει τα εξής: «Είχαμε διαβεβαιώσει τους βαμβακοπαραγωγούς ότι θα εισπράξουν τάχιστα και κανονικά τις ενισχύσεις τους και αυτό γίνεται στην πράξη, προς απογοήτευση προφανώς των κινδυνολογούντων και των όψιμων υποστηρικτών του Έλληνα αγρότη, τα δικαιώματα του οποίου δεν φρόντισαν να προστατεύσουν όταν βρίσκονταν στην εξουσία». 
Πηγή: agrocapital.gr