Translate

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Κονδύλι 123 εκατ. ευρώ για πληρωμές γεωργοπεριβαλλοντικών του 2013

Αλεξανδρής Πέτρος
Την έγκριση πίστωσης ύψους έως 122.922.224 ευρώ για το 2014 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1285.
Μέσα στον Ιούνιο θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές για βιολογικά και απονιτροποίηση για δικαιούχους με πρώτη χρονιά ένταξης το 2012.Μέσα στον Ιούνιο θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές για βιολογικά και απονιτροποίηση για δικαιούχους με πρώτη χρονιά ένταξης το 2012.
Η σχετική απόφαση καθορίζει τον τρόπο χρηματοδότησης των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του άξονα 2 του ΠΑΑ για το έτος 2014, και αφορά πληρωμές έτους εφαρμογής 2013 και εκκρεμότητες προηγουμένων ετών εφαρμογής, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η χρηματοδότηση των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του ΠΑΑ περιλαμβάνει την καταβολή ενισχύσεων των δράσεων των Μέτρων 2.1.4 και 2.1.6 και την κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμογή των μέτρων δαπανών.
Οι δαπάνες που αφορούν την ενίσχυση των δικαιούχων για το έτος 2014 και συγκεκριμένα για πληρωμές έτους 2013 και εκκρεμότητες προηγούμενων ετών εφαρμογής, ανέρχονται στο ποσό των 122.307.613 ευρώ και περιλαμβάνουν τις παρακάτω δράσεις:
-Βιολογική γεωργία
-Βιολογική κτηνοτροφία
-Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας
-Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές,
-Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
-Προστασία υγροτοπικών συστημάτων
-Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη παραγωγή καπνού
-Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη παραγωγή σακχαρότευτλων
-Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
-Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
-Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής
-Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών
-Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας
-Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
-Αποκατάσταση αναβαθμίδων

Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 − 2013 (ΠΑΑ) για το έτος 2014, και αφορά πληρωμές έτους εφαρμογής 2013 και εκκρεμότητες προηγουμένων ετών εφαρμογής, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.
2. Η χρηματοδότηση των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του ΠΑΑ περιλαμβάνει:
α) την καταβολή ενισχύσεων των δράσεων των Μέτρων 2.1.4 και 2.1.6
β) την κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμογή των μέτρων δαπανών.

Άρθρο 2
Πιστώσεις − Χρηματοδότηση − Πληρωμές
1. Η συνολική δημόσια δαπάνη για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις για τη προγραμματική περίοδο 2007 − 2013 ανέρχεται στο ύψος του ποσού των 1.294.407.969,9 ευρώ. Αφορά δαπάνη ύψους 1.174.513.548,7 ευρώ για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 της αριθ. 079833/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β ́2366) και δαπάνη ύψους 119.894.421,2 ευρώ για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο των δράσεων 1.4 και 2.3, σύμφωνα με την παράγραφο 1 άρθρο 23 της αριθ. 12194/2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β ́ 2624), του Μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Για το έτος 2014, εγκρίνεται πίστωση ύψους έως 122.922.224,00 ευρώ.
2. Στις δαπάνες που αφορούν την ενίσχυση των δικαιούχων, συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με ποσοστά κοινοτικής συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε χρηματοδοτικό πίνακα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013.
3. Διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμής των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
4. Η Δημόσια Δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή του μέτρου θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 Φ. 29/110 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι δικαιούχος της κοινοτικής συμμετοχής, η οποία μεταφέρεται στο λογαριασμό αυτού, που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας.
6. Οι δαπάνες που αφορούν την ενίσχυση των δικαιούχων ανέρχονται για το έτος 2014 (πληρωμές έτους 2013 και εκκρεμότητες προηγούμενων ετών εφαρμογής) στο ποσό των 122.307.613,00 ευρώ.
Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με την Έγκριση πιστώσεων για γεωργοπεριβαλλοντικά του 2014.pdf

ΠΗΓΉ:agronews.gr

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Χρέωση Υπηρεσίας ΟΣΔΕ 2014

Σύμφωνα με την πρόσκληση πιστοποίησης Φορέων συλλογής αιτήσεων ΟΣΔΕ για την επταετία 2014-2020, ο Φορέας Συντονισμού έπρεπε να υποβάλει για όλους του Φορείς Β' Βαθμού που συμμετείχαν στο κοινοπρακτικό του σχήμα ένα ενιαίο μηχανισμό κοστολόγησης τριών σταδίων, ήτοι το συνολικό κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας έπρεπε να περιλαμβάνει το Κόστος Υποβολής (Α), το Κόστος Αποσφαλμάτωσης (Β) και το Κόστος Διόρθωσης (Γ). Ο κάθε ανεξάρτητος Φορέας Α' Βαθμού όφειλε να υποβάλει ένα σχέδιο κοστολόγησης, το οποίο θα αφορούσε δύο από τα παραπάνω κόστη, ήτοι το Κόστος Υποβολής (Α) και το Κόστος Διόρθωσης (Γ).

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης:
-          Τα Κόστη Α και Γ καταβάλλονται υπέρ Φορέων Α' ή/και Β' βαθμού
-          Το Κόστος Β καταβάλλεται υπέρ Φορέα Β'
-          Το Κόστος Γ καταβάλλεται υπέρ Φορέα Β' σε περίπτωση που ο Φορέας Α΄ δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του.
-          Ο Αγρότης-διακιούχος οφείλει να γνωρίζει για την υπηρεσία που λαμβάνει ποιός και με τι κόστος του την προσφέρει.
-          Ο Φορέας Συντονισμού είναι υπεύθυνος για την εκκαθάριση των τιμολογίων μεταξύ των Φορέων Α' και Β' Βαθμού.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ο Φορέας Συντονισμού (η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ), κατέθεσε αλγόριθμο κοστολόγησης που καλύπτει τα κόστη των ακόλουθων τριών σταδίων:

·         Α' Στάδιο: Καταχώρηση της αίτησης - συλλογή του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων.
·       Β' Στάδιο: Τροποποίηση στοιχείων της αίτησης πριν από την διαδικασία της αποσφαλμάτωσης (π.χ., συμπλήρωση κενών στοιχείων του Α' Σταδίου, συμπλήρωση πρόσθετων στοιχείων ως αποτέλεσμα μιας νέας εγκυκλίου από ΟΠΕΚΕΠΕ/ΕΛΓΑ/ΥπΑΑΤ, μεταβολή βούλησης παραγωγού, κοκ).
·   Γ' Στάδιο: Τροποποίηση στοιχείων της αίτησης ως αποτέλεσμα οδηγιών που προκύπτουν κατά την διαδικασία αποσφαλμάτωσης. Το εν λόγω στάδιο δύναται να είναι επαναλαμβανόμενο για την συνεχή θεραπεία προβλημάτων που θα προκύπτουν κατά την πληρωμή των επιδοτήσεων.
Αν και οι οδηγίες αποσφαλμάτωσης παράγονται αποκλειστικά από τους Φορείς Β' βαθμού (σύμφωνα με την σχετική απαίτηση της πρόσκλησης πιστοποίησης), το Γ' Στάδιο δύναται να εκτελεστεί και από Φορείς Α' βαθμού συμπληρωματικά των καθηκόντων τους που απορρέουν από τα Α' και Β' Στάδια.
Ο παραγωγός θα επιβαρύνεται με ένα κόστος, το οποίο ενθυλακώνει  τα τρία παραπάνω στάδια της υπηρεσίας (τα οποία παρέχονται είτε από Φορείς Α΄ βαθμού, είτε από Φορείς Β' βαθμού, είτε συνδυαστικά - ο Φορέας Α' βαθμού παρέχει τα δύο πρώτα στάδια της υπηρεσίας και ο Φορέας Β' βαθμού παρέχει το τρίτο στάδιο), καθώς επίσης και το κόστος επιτέλεσης της λειτουργίας αποσφαλμάτωσης και παραγωγής των αντίστοιχων οδηγιών (από τον Φορέα Β' βαθμού). Το κόστος που αντιστοιχεί και θα εκκαθαριστεί στον Φορέα Συντονισμού είναι διαφανές στον παραγωγό (δεν είναι προσθετικό δηλαδή του όποιου κόστους θα υπολογιστεί παρακάτω) και καθορίζεται στις συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ των Φορέων Β' Βαθμού και του Φορέα Συντονισμού.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το κόστος της υπηρεσίας είναι το άθροισμα τριών παραγόντων, ήτοι
Κ_ΟΣΔΕ = Κ_Υποβολής + Κ_Αποσφαλμάτωση + Κ_Τροποποίηση
Το Κ_ΟΣΔΕ είναι το τελικό κόστος χωρίς ΦΠΑ το οποίο θα κληθεί να καταβάλει ο παραγωγός με την υποβολή της αίτησής του σε Φορέα Α’ ή Β’ βαθμού.
Κ_Υποβολή = Κόστη Α' και Β' Σταδίων, το οποίο θα λαμβάνει ως αμοιβή ο Φορέας που εξυπηρέτησε την αίτηση (Α’ ή Β’ βαθμού).
Κ_Αποσφαλμάτωση = Κόστος επιτέλεσης της λειτουργίας αποσφαλμάτωσης και παραγωγής των αντίστοιχων οδηγιών, το οποίο θα λαμβάνει ως αμοιβή ο Φορέας Β’ βαθμού που είναι υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη εργασία.
Κ_Τροποποίηση = Κόστος Γ' Σταδίου, το οποίο θα λαμβάνει ως αμοιβή ο Φορέας (Α’ ή Β’ βαθμού) που τροποποίησε την αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρήγαγε ο Φορέας Β’ Βαθμού. Σε περίπτωση που για μία αίτηση εν τέλει δεν θα απαιτηθεί τροποποίηση, την αντίστοιχη αμοιβή την λαμβάνει ο φορέας που αρχικά υπέβαλε την αίτηση (αυτός που έλαβε και το  «Κ_Υποβολή»). Σε περίπτωση που για μία αίτηση απαιτούνται τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσε ο Φορέας Β’ βαθμού, τότε ο φορέας που υπέβαλε την αίτηση έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει σε συνεργασία με τον παραγωγό τις απαιτούμενες αλλαγές. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο ο Φορέας Α' Βαθμού δεν υλοποιήσει τις απαραίτητες διορθώσεις της αίτησης του παραγωγού, τότε την υποχρέωση αυτή (και την αντίστοιχη αμοιβή) την λαμβάνει ο Φορέας Β’ βαθμού.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία κοστολόγησης βασίζεται σε μια σειρά αντικειμενικών κριτηρίων που είναι τα ακόλουθα:
-          Ύψος δικαιωμάτων
-          Πλήθος αγροτεμαχίων
-          Μέγεθος ζωικού κεφαλαίου
-          Πλήθος παράλληλων δράσεων/μέτρων αγροτικής ανάπτυξης
-          Είδος καλλιέργειας
-          Χρήση ή μη κινητού συνεργείου για την συλλογή της αίτησης

Η άνω μεθοδολογία κοστολόγησης αναμένεται να παράσχει μια οριζόντια κοινή τιμολογιακή πολιτική για το σύνολο των αγροτών-δικαιούχων και έτσι να αποφευχθούν φαινόμενα χρέωσης κατά το δοκούν που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας σε αρκετές πύλες εισαγωγής τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις παραγωγών η προκύπτουσα χρέωση να είναι λίγο ή και αρκετά υψηλότερη από τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο συμβαίνει και το αντίστροφο δηλαδή μεγάλο πλήθος παραγωγών θα επιβαρυνθεί με μικρότερο ποσό από αυτό της προηγούμενης χρονιάς.
Εν κατακλείδι, η πρόκληση για τους Φορείς Α' και Β' Βαθμού δεν είναι η κοστολόγηση της υπηρεσίας του ΟΣΔΕ (η οποία εν τέλει σε συνολικά νούμερα δεν αναμένεται να διαφέρει από τις χρεώσεις των προηγούμενων ετών) αλλά κατά πόσο δια μέσου αυτής της υπηρεσίας οι εν λόγω φορείς θα κατορθώσουν επιτέλους να προσφέρουν στους αγρότες ολοκληρωμένες υπηρεσίες πέρα από πρακτικές του παρελθόντος.  Άλλωστε η αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης είναι ο πληροφοριακός πυρήνας των αγροτικών δεδομένων και τυγχάνει χρήσης από πολλούς φορείς της δημόσιας διοίκησης για διάφορους λόγους (προς το παρόν κυρίως φορολογικούς). Η αναπτυξιακή αξιοποίηση των δεδομένων σύμφωνα με τα όσα τίθενται στην τρέχουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια επιπλέον πρόσκληση-πρόσκληση της ανάδειξης της αγροτικής οικονομίας ως βασικού πυλώνα της εθνικής οικονομίας.

Α. Βάμβακας

Πηγή: agrocapital.gr