Translate

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Έως 17 Μάρτη καταχώριση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ 2012 στο taxisnet

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, για αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2013 έδωσε η Γενική Γραμματεία Εσόδων με σχετική εγκύκλιο.
Οδηγίες ενόψει της έναρξης της υποβολής των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ των αγροτών του ειδικού καθεστώτος για πωλήσεις του 2013.Οδηγίες ενόψει της έναρξης της υποβολής των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ των αγροτών του ειδικού καθεστώτος για πωλήσεις του 2013.
Συγκεκριμένα οδηγίες για την ολοκλήρωση της καταχώρησης αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που υποβλήθηκαν το 2013 και τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικού αρχείου που θα υποβάλλεται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το τρέχον έτος δίνει ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.
ΠΟΛ 1071/2014
Θέμα: Οδηγίες για την ολοκλήρωση της καταχώρησης αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που υποβλήθηκαν το 2013 και τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικού αρχείου που θα υποβάλλεται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το τρέχον έτος.
1. Ενόψει της έναρξης της υποβολής των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ των αγροτών του ειδικού καθεστώτος για πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2013 παρακαλούμε για την ολοκλήρωση της καταχώρησης στο σύστημα TAXIS των αιτήσεων επιστροφής που έχουν υποβληθεί κατά το έτος 2013 (πωλήσεις 2012) άμεσα και όχι αργότερα από τις 17.3.2014.
2. Επισημαίνεται ότι με την ενημέρωση των σχετικών εφαρμογών με τα νέα δεδομένα για το έτος 2013 δεν θα είναι πλέον δυνατή η καταχώρηση των αιτήσεων του προηγούμενου έτους, στην περίπτωση που αυτές έχουν υποβληθεί μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων.
3. Σημειώνεται ότι εφόσον έχει γίνει η αρχική καταχώρηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, δεν υπάρχει πρόβλημα με την εν συνεχεία εκκαθάριση των αιτήσεων, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων ακόμη και αν η εκκαθάριση αυτή και η επιστροφή πραγματοποιηθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία.
4. Με σκοπό την απρόσκοπτη εφαρμογή, το νέο σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την εν λόγω ημερομηνία, κατά συνέπεια, ενδεχόμενες αιτήσεις που θα παραληφθούν μπορούν να καταχωρηθούν μετά την ημερομηνία αυτή.
5. Επισημαίνεται ότι εντός των επομένων ημερών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών νέο έντυπο της αίτησης επιστροφής, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός ΙΒΑΝ του δικαιούχου αγρότη. Ειδικά για αιτήσεις που έχουν ήδη συμπληρωθεί, δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν εκ νέου οι εν λόγω αιτήσεις και οι μεν μεμονωμένοι αγρότες μπορούν να συμπληρώνουν επί του εντύπου της αίτησης τον αριθμό αυτό, ενώ για τους συνεταιρισμούς αρκεί η αναφορά του αριθμού αυτού στο ηλεκτρονικό αρχείο που προσκομίζουν.
6. Όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρονικού αρχείου που προσκομίζουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις, σας γνωρίζουμε ότι η μορφή του προς αποστολή αρχείου θα πρέπει να είναι η ακόλουθη:

-ΑΦΜ αγρότη
-Αιτούμενο ποσό προς επιστροφή -0,00
-Ακαθάριστα Έσοδα -ΙΒΑΝ

Προκειμένου να γίνει αποδεκτό το αρχείο από το σύστημα Taxis, σας εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι:
-Το αρχείο πρέπει να είναι τύπου csv.
-Οι  στήλες θα πρέπει  να είναι  διαχωρισμένες με ελληνικό ερωτηματικό -Δε θα πρέπει να υπάρχει κενή γραμμή. -Κανένα πεδίο σε καμία γραμμή να μην είναι κενό. -Οι ΑΦΜ να έχουν μήκος 9. -Οι ΙΒΑΝ να έχουν μήκος 27.
-Τα αριθμητικά πεδία θα πρέπει να έχουν 2 δεκαδικά, τα οποία θα διαχωρίζονται με κόμμα (',') και δεν θα πρέπει να διαχωρίζονται οι χιλιάδες με την τελεία
Το αρχείο θα προσκομίζεται στις Δ.Ο.Υ. (π.χ. δισκέτα, cd, usb flash memory) με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ.
Με την προσκόμιση του ανωτέρω αρχείο δεν απαιτείται η προσκόμιση του «βιβλίου μεταγραφής αιτήσεων και αναλυτικών καταστάσεων δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος».

Πηγή: agronews.gr

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Εκτός η Διαβρότικα από τον κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών με καραντίνα της ΕΕ.

Η Κομισιόν βγάζει τη Διαβρότικα (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) από τη λίστα με τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας

Με δύο νομικές πράξεις, που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, αποσύρεται η Διαβρότικα από τον κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών με καραντίνα της ΕΕ και παράλληλα καταργούνται τα σχετικά μέτρα έκτακτης ανάγκης που εφαρμόζονταν για την αποφυγή της εξάπλωσης του εντόμου εντός της ΕΕ. Το κολεόπτερο Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae) εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας τον Ιούλιο του 2009, αρχικά στο νομό Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Δημήτρης Παπαχρήστος, εντομολόγος από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, δήλωσε στον ΑγροΤύπο ότι «πρόκειται για μια απόφαση που πάρθηκε μετά από πολύ συζήτηση στην ΕΕ. Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι πλέον στις περιοχές που έχει παρουσιαστεί ο επιβλαβής οργανισμός δεν θα λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό του. Το ΥπΑΑΤ θα κληθεί να αποφασίσει ποια μέτρα θα υπάρξουν σε αυτές τις περιοχές. Εκτιμώ ότι θα προχωρήσει σε κάποιο μέτρο ολοκληρωμένης διαχείρισης. Το μόνο μέτρο που φαίνεται να έχει αποτελέσματα μακροχρόνια είναι η αμεψισπορά που όμως θα πρέπει να είναι σε εθελοντική βάση». 
«Πάντως το έντομο αυτό δεν δημιουργούσε πρόβλημα στις καλλιέργειες της χώρας μας επειδή ήταν πολύ χαμηλοί οι πληθυσμοί», τονίζει ο κ. Παπαχρήστος και προσθέτει «πριν από το 2009 δεν το ελέγχαμε και δεν ξέρουμε πότε ήρθε στη χώρα μας. Με τα μέτρα που εφαρμόστηκαν φάνηκε ότι μειώνονταν οι πληθυσμοί και φαίνεται ότι είχαν αποτέλεσμα. Αν το δούμε συνολικά στην χώρα, περίπου το 68% των εκτάσεων που καλλιεργείται καλαμπόκι δεν είχε πρόβλημα. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η αγροτική γη στην ΕΕ είναι ενιαία και επειδή πολλές βόρειες χώρες έχουν το έντομο, αποφάσισε ότι οι προσπάθειες για την περαιτέρω περιστολή της εξάπλωσης δεν θα έχει ιδιαίτερο νόημα».

Η Διαβρότικα (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) είναι ένα μη ενδημικό έντομο που προσβάλει τον αραβόσιτο, που προέρχεται από τη Β. Αμερική και πρωτοεμφανίστηκε στην Ευρώπη το 1992. Τα υποχρεωτικά καλλιεργητικά μέτρα που θεσπίστηκαν το 2003 δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν την εξάπλωσή της στο εσωτερικό της ΕΕ, καθώς το συγκεκριμένο έντομο έχει πλέον εγκατασταθεί σε 13 κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μέρος της καλλιεργούμενης έκτασης αραβοσίτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με μελέτη, που διενεργήθηκε από την ίδια την Κομισιόν, σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων του εντόμου, η εξάλειψη του εντόμου από την ΕΕ δεν είναι εφικτή αλλά ούτε και η πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της σε περιοχές που είναι σήμερα απαλλαγμένες από τον οργανισμό. Ως εκ τούτου, η ρύθμιση που περιγράφει τη Διαβρότικα του αραβοσίτου ως παράσιτο καραντίνας δεν θεωρείται πλέον κατάλληλη. 
Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, η εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτό το παράσιτο δείχνει ότι η καλλιέργεια του αραβοσίτου μπορεί να συνυπάρξει με τη Διαβρότικα, δεδομένου ότι υπάρχουν αποτελεσματικές και βιώσιμες μέθοδοι για τον έλεγχο του επιβλαβούς αυτού οργανισμού. Μεταξύ αυτών, η αμειψισπορά θα πρέπει να προτιμάται ως μέθοδος, όχι μόνο επειδή είναι η πιο αποτελεσματική, αλλά και λόγω των επιπρόσθετων αγροτικών και περιβαλλοντικών θετικών επιπτώσεων.

Επίσης εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής, που θα ασχοληθεί με τα μέτρα για τον έλεγχο του επιβλαβούς αυτού οργανισμού με την εφαρμογή βιώσιμων γεωργικών πρακτικών στις περιοχές εκείνες της ΕΕ που εντοπίζεται το έντομο.
Σταύρος Παϊσιάδης
Πηγή: agrotypos.gr